Hälsa för dig

Blogg

Sida 4

Radon

22 sep 2017

Riskerna med att bo i ett radonhus har man ju hört talas om länge, men vad är det för risker och vad är egentligen radon? Finns många radonhaltiga bostäder i Stockholm? När når halterna en sådan nivå att det är läge för radonsanering?

Vad är radon?

Radon är ett grundämne, en gas som finns naturligt i luft, vatten och framför allt i marken. Gasen är ofarlig och luktfri och bildas när grundämnet radium, som är radioaktivt, sönderfaller. När sedan själva gasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Det är när dessa radondöttrar fastnar på damm och andra partiklar som de kommer ner i våra lungor, där de utgör en förhöjd risk för lungcancer.

Mätningar

För att ta reda på vilka halter av radon som finns i ett hus måste man mäta, det går inte att se eller känna om det finns höga radonhalter i ett hus. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Gränsvärdet för inomhusluften i svenska bostäder är 200 Bq/m3. Är du nyfiken på om det har utförts radonmätning där du bor kan du gå in på Stockholms kommuns hemsida och använda e-tjänsten Sök radonmätning i Stockholm. Där kan du söka på din gata och se om och i så fall när radonmätning utförts och vad den visade.

Var kommer det in?

Radon kommer in i ett hus via marken, genom otätade golv och grunder; eller genom byggmaterialet, främst blåbetong, en sorts lättbetong baserat på alunskiffer som var vanligt i hus fram till 1985. Allt byggnadsmaterial avger radon, men det är bara blåbetong som klassas. Är ventilationen dålig kan blåbetong avge uppåt 1000 Bq/m3. Det allra bästa vapnet mot höga radonhalter är bra ventilation.

Även i dricksvattnet kan radon förekomma, men halterna är oftast mycket låga. Tar man vattnet från en borrad brunn kan dock värdena stiga, ofta i kombination med höga halter i luften. Om dricksvattnet innehåller mer än 1000 Bq/m3 anses det otjänligt att dricka.

Risker med radon

I Sverige uppskattas ungefär 500 personer om året drabbas av lungcancer på grund av radon. Värt att notera är att av dessa fall var 90% rökare. Det finns alltså ett starkt samband mellan rökning och lungcancer till följd av höga radonhalter. Är man ickerökare och aldrig har rökt är riskerna med radon betydligt mindre. Lungcancer är den enda kända bieffekten av förhöjda radonhalter.

Radonsanering

Om mätning gjorts och radonhalter över gränsvärdet konstaterats skall en radonsanering göras. Det sker främst genom att ombesörja för god ventilation, samt att täta mot markradon, som är den vanligaste källan till höjda halter. Installation av en så kallad radonsug är också ett effektivt vapen vid radonsanering. En radonsug är ett fläktsystem suger upp radon ur marken under huset och blåser ut det i utomhusluften.

Du kan läsa mer om hur radonsanering går till här

Är fettsugning i Stockholm något för dig?

8 sep 2017

Våra kroppar skiljer sig avsevärt från varandras och ingen är den andra lik. På gott och ont; det är våra egenheter som gör oss unika och de är de små dragen vi alla har som gör att vi samtliga får en personlighet. Det som dock inte är fullt lika positivt är när en egenhet och ett personligt drag förvandlas till ett komplex och där man upplever detta som direkt hämmande. Vikten och storleken är alltid något som för med sig negativa saker och som ger ett sämre självförtroende för många; man upplever att man är för tjock och att man därmed har ett mindre värde.

Något som naturligtvis inte stämmer – men i en tid där den kroppsliga fixeringen är så pass hög så kan kärlekshandtag, dubbelhaka eller en större rumpa vara något som verkligen försvårar vardagen för de personer som upplever att detta finns på sina kroppar. Detaljer som dessutom är svårt – för att inte säga omöjliga – att träna bort. Kort sagt; det spelar för många ingen roll hur många mil i veckan de avverkar i elljusspåret, vilken kost de intar eller hur många dagliga situps de gör – fettet kring exempelvis magen är konstant och där oavsett.

Ett problem som man måste använda sig av professionell hjälp för att komma till rätta med och där man genom en fettsugning kan få sin kropp i det skick man drömmer om. Fettsugning, tänker många, är inte det ett ingrepp som innebär en stor fara där narkos involveras och där resultatet inte motsvarar kostnaden som man får betala? Inte nödvändigtvis; en fettsugning idag och de metoder som finns tillgängliga på kliniker i exempelvis Stockholm skiljer sig markant från gårdagens ingrepp.

Fettsugning i Stockholm med laser

Numera så sker nämligen en fettsugning med hjälp av laser där man smälter fettet från de områden som är drabbade; laser har klara fördelar där vi bland annat kan nämna det faktum att man kommer åt på ställen som tidigare varit exkluderat vid en fettsugning. Här kan vi nämna exempelvis knä och delar av ansiktet. Det som dock är absolut bäst vid en fettsugning idag är att man slipper narkos och man slipper faran som alltid kommer då man blir sövs.

Du kan således besöka en klinik i Stockholm och – endast med lokalbedövning – genomföra en fettsugning; en klar fördel jämfört med hur en fettsugning tidigare såg ut. En annan fördel som kommer just med laser är att man ofta slipper det så kallade gäddhänget, det vill säga överflödigt skinn som kommer då man smälter fettdepåerna. Vid en vanlig fettsugning så tvingas man ofta till återbesök för att korrigera och strama till huden igen – numera så brukar man – beroende här på mängden fett – kunna undvika detta.

Känner du att du har svårt att få bort fett från kroppen, där du har tränat allt och intagit en korrekt kost men fortfarande har områden som inte reagerar på dina ansträngningar; ja, då kan en fettsugning vara ett bra alternativ för dig att överväga.

God ventilation ger positiva hälsoeffekter

30 aug 2017

Upplever du att du ofta är sjuk – förkyld och ofta får feber – eller att din familj lider av samma åkommor så kan detta vara en indikation på att ni i er bostad har ett vanligt problem. Det är nämligen inte alls ovanligt att man i sitt hem har en äldre och undermålig ventilation installerad och det är ofta den som är boven i dramat. Undermålig ventilation är något som utöver dessa eviga förkylningar även drar med sig andra bekymmer – man får sämre koncentration, man får sämre inomhusklimat och man betalar för mycket pengar i onödan.

Bor du i ett äldre hus i Stockholm och tycker att du betalar för mycket pengar så kan en stor del av denna summa gå att spåra till att du har dålig ventilation och ett äldre system som slukar pengar. Naturligtvis så ska man först och främst se till hälsoperspektivet då man talar om ventilation och här kan man peka på ett faktum att så mycket som 40% av alla barn i Sverige har problem med astma och allergier, en onödigt hög siffra där bättre ventilation verkligen kan komma att göra stor skillnad.

Det här gäller naturligtvis inte bara i bostäder utan är även ett problem sett till miljön som finns i våra skolor och där man kan se att undermålig ventilation har ett direkt samband mellan de ovan nämnda åkommorna – allergier och astma – samt även till sämre skolresultat. Det finns gott om företag som kan hjälpa dig med ventilation i Stockholm.

Bättre resultat i skolor i Stockholm genom ny ventilation

Det är egentligen bara att gå till sig själv och sitt eget arbete för att förstå hur viktigt det är med god luft för att kunna prestera maximalt. Tänker man sig här ett vanligt klassrum på en skola i Stockholm så kan man först och främst se till det faktum att denna klass förmodligen redan har ett problem i att den är för stor – klasserna, framförallt i Stockholm  blir allt större – och adderar man sämre ventilation till detta; ja, då förstår man också varför lärare hela tiden larmar om hög ljudnivå, bristande koncentration och sämre resultat i de klasser de undervisar i.

Naturligtvis handlar allt inte om att det är en dålig ventilation – men att det är en bidragande faktor till problemen. Det kan man helt enkelt inte ignorera. Många skolor – och arbetsplatser också för den delen – skulle tjäna mycket pengar på att se över hur sin ventilation egentligen ser ut; speciellt de som har sin verksamhet i lokaler av det lite äldre slaget – något som på intet sätt är ovanligt i så anrik stad som Stockholm.

Är hemtjänst i Stockholm ett bra alternativ?

28 aug 2017

Hemtjänst är ett alternativ som fler och fler väljer på ålderns höst, detta istället för att söka sig till ett äldreboende. Dels är hemtjänst ett bra alternativ i och med att du får vistas i ditt eget hem istället för att tvingas till en flytt – detta är en av anledningarna till att många väljer hemtjänst. En annan är att det faktiskt blir allt svårare att hitta ett äldreboende – det finns helt enkelt inte tillräckligt med platser. Detta problem har visat sig främst i de större städerna och då i synnerhet i Stockholm där det helt enkelt byggs för lite samtidigt som människor blir allt äldre.

Där är hemtjänst ett bra och ibland ett bättre alternativ – i Stockholm finns det dessutom flera olika aktörerna på marknaden som gör att kunden får fler alternativ och kan i lugn och ro känna efter vilket företag som passar bäst. Vad man sedan väljer för hemtjänst varierar – många är konservativa och vill att hemtjänst ska ske i kommunal regi medan andra vågar chansa lite och ser att ett privat alternativ kan vara det bästa – detta är dock likadant i hela landet och inte bara i Stockholm. Man ser helt enkelt vad som passar bäst för sig själv på ålderns höst och om detta är privat eller inte – ja, det väljer man helt enkelt själv. Dock har ju som sagt Stockholm lite fler alternativ att välja bland då det handlar om hemtjänst.

Är personalen inom hemtjänsten duktiga?

Det finns många skickliga arbetare inom hemtjänst och detta gäller inte bara i Stockholm utan i hela landet. Människor som arbetar inom hemtjänst tar nämligen sitt yrke på största allvar och sätter stolthet i det de gör – återigen är detta inte ett lokalt fenomen i Stockholm. Det man kan säga är dock att människor inom hemtjänst just i Stockholm har en tendens att byta jobba lite oftare än vad man gör i övriga landet. Detta beror helt enkelt på att man i en större omfattning kan söka sig till fler bolag inom hemtjänst i Stockholm och att man därför kan pressa upp sin lön genom att byta.

Att byta företag handlar nämligen inte alls om vantrivsel utan sker oftast av rent ekonomiska skäl – detta på grund av att man inom hemtjänst ofta ser sig som underbetalda och detta inte bara i Stockholm och hemtjänst utan inom vården generellt och över hela landet. Ett ekonomiskt lyft gör ofta att man provar på något nytt och detta kan ses lite som ett problem för dem som använder hemtjänst och hela tiden ser hur personal kommer och går. Att tvingas se nya ansikten varje dag och lära dem rutiner tär ofta på äldre människor och här har hemtjänst då framförallt i Stockholm ett litet problem som måste lösas för allas bästa. Några kronor extra i plånboken för människor inom hemtjänst skulle alltså verkligen inte skada utan tvärtom få människor att stanna längre på sina respektive företag – detta oavsett om detta ligger i Östersund eller i Stockholm.

Må bra efter cancer

9 aug 2017

Det sägs att var tredje person kommer få ett besked om cancer. Med andra ord är cancer något som drabbar de allra flesta, både den som får sjukdomsbeskedet men även familj och vänner.

Som tur är går cancerforskningen framåt och fler överlever de elakartade tumörerna som utan förvarning dyker upp i kroppen. För män är prostatacancer den mest vanliga cancerformen och för kvinnor är det bröstcancer. Båda cancerformerna står för ca 30% av all cancer hos båda könen.

För många kvinnor som överlever cancer så är kroppen inte densamma efter sjukdomen. I vissa fall får kvinnor operera bort ett eller båda brösten för att vara säker på att tumören inte ska komma tillbaka. Brösten är viktiga för många kvinnor och det är lätt att tappa både självförtroende, självkänsla och känslan av att vara kvinnlig. För många kvinnor ställer detta till besvär i både privatlivet men skapar även osäkerhet på arbetslivet och i sociala sammanhang. Landstinget brukar vanligtvis erbjuda bröstimplantat för de som får operera bort vävnaderna i bröstet, men vad gör man i väntan på en operation? Många läkare kan skriva en remiss för protes, det innebär att man får ett låtsasbröst att lägga i bh:n eller klistra fast mot huden. Denna provas ut hos butiker som har många olika former och storlekar så bröstprotesen ska se så naturligt ut som möjligt i en bh eller under en tröja.

Viktigt att våga må bra och börja leva

Ett cancerbesked är ett tungt och jobbigt besked och behandlingen kan ta extremt mycket på den som insjuknat. Men efter att tumören är bortplockad är det viktigt att börja leva igen och försöka fortsätta sitt liv. Ofta får man en annan syn på livet och inser att man måste ta vara på varje dag och man lär sig att uppskatta livet mer. Det är bra, man ska alltså inte gå runt och vara rädd för att drabbas igen. Återfall sker tyvärr, men man kan inte begränsa livet däremellan. Man mår som bäst om man kan återgå till en någorlunda normal vardag där vänner och familj får ta stor plats, men även jobb och kollegor är viktigt. Det viktigaste är att våga be om hjälp, om allt från bröstprotes för att få självförtroendet tillbaka, men även våga prata med familj och vänner, prata med läkare, prata med en psykolog om nödvändigt. Det finns inget som är rätt eller fel efter ett så stort besked som cancer.

Kom ihåg att den som drabbas av cancer går igenom något extremt jobbigt men det är jobbigt för hela familjen och alla närstående. Det är okej att må dåligt, men hjälp varandra att orka igenom sjukdomstiden för att sedan kunna hjälpa den sjuka tillbaka på banan när tumören är borta.

Permanent lösning på håravfall

3 aug 2017

Håravfall drabbar ett stort antal människor varje år. Vanligast är det att män börjar tappa håret uppe på skalpen i 30-årsåldern, men problemet kan uppstå tidigare hos somliga individer. Egentligen är det en helt naturlig process som har med hormonförändringar att göra, men det är självklart inte roligt att se på när utseendet förändras och hur det kan vara svårt att hitta en frisyr som ser snygg ut.

Marknaden är förstås överfull med olika slags produkter som ska hindra håravfall. Piller, specialschampon, sprayer och krämer marknadsförs som den mirakulösa lösning som du har letat efter. Några av dem fungerar för ett tag om de sätts in i ett tidigt skede men de flesta är verkningslösa och kostar stora summor som du hellre kan lägga på annat.

Hårtransplantation är den permanenta lösning du söker

Ska man vara krass så finns det bara en permanent lösning på detta problem utöver att raka av håret och det är att genomgå en hårtransplantation. Här tas friska och aktiva hårsäckar från en annan del av kroppen eller från en del av huvudet där det växer tillräckligt med hår för att det inte ska märkas att man avlägsnar enstaka hårsäckar. Vanligtvis tar man hårsäckar från bakhuvudet där hårväxten brukar vara tät.

Hårsäckarna tas ut med en speciell nål under lokalbedövning och planteras sedan in på nytt på de ställen på huvudet där du har börjat bli tunnhårig. Hårsäckarna växer fast på sin nya plats på kroppen och fortsätter där att producera hårstrån precis som tidigare. Så återfår du en hårtillväxt som ser helt naturlig ut och en hårkvalitet som stämmer överens med resten av håret eftersom den kommer från din egen kropp.

Ny hårtillväxt även efter skador

En ytterligare fördel med denna typ av metod är att det går att transplantera hår även på patienter som har råkat ut för någon form av skada, till exempel en brännskada som har gjort att håret inte längre växer tillbaka. Även om huden är skadad och har ärrbildning brukar det vara möjligt att plantera in aktiva hårsäckar och få dem att börja växa på nytt. Det ger nytt hopp åt patienter som annars inte skulle kunna få håret tillbaka.

Oavsett orsaken till ditt håravfall är det bra att veta att det finns permanenta lösningar som faktiskt fungerar. Lägg pengarna på en bevisad metod istället för på dyra piller och krämer som inte har någon verkan, trots att de utlovar att de är det senaste miraklet på marknaden. Gå till en bra klinik för hårtransplantation istället. Där får du garanti på jobbet så att du kan vara säker på att du får pengarna tillbaka eller en ny behandling om resultatet inte skulle vara så bra som du hoppats efter den första behandlingen.

Få ett friskare leende hos en tandläkare

22 jul 2017

Hur ofta besöker du en tandläkare? Vi börjar vår text med denna fråga då väldigt många verkar ha fel svar. Det vill säga; det finns väldigt många personer som inte besöker en tandläkare enligt de rekommendationer om en- till två gånger per år och det vi tänkte peka på här är vad man går miste om genom detta.

Kort sagt; besöker man inte en tandläkare så medför detta risker och vi kan säga att det hela handlar om en person som bor i Solna och som skjuter upp sitt besök hos en tandläkare. Detta är konsekvenserna av detta agerande.

 • Högre kostnad. Många ställer in sina besök hos en tandläkare med plånboken som ursäkt. Man tycker att en tandläkare är för dyr, man anser att kostnaden är för hög och man tycker att tänderna är i bra skick då man inte har några uppenbara problem eller någon värk. Sanningen? Man förlorar pengar på detta. Personen i Solna kommer förr eller senare – och nästan utan undantag – att någon gång drabbas av tandvärk eller något annat problem med sin mun. Tänder är nämligen inget som lagar eller reparerar sig själva och de pengar man tror sig spara genom att ställa in besöket hos en tandläkare för med sig en bitter eftersmak i form av en hög räkning. Tvingas man till en rotfyllning eller till att laga flertalet hål så kommer detta att kosta väldigt mycket pengar. Kort sagt; det årliga besöket man gör hos en tandläkare handlar mycket om att förebygga och förhindra framtida – kostsamma – problem.
 • Gula tänder. Kaffe, nikotin och olika typer av mat lägger sig som en hinna på tänderna och detta brukar av många anses som väldigt ofräscht. Går man till en tandläkare så kan denne hjälpa till att putsa och få tänderna vita igen. Numera så brukar även tandläkare kunna hjälpa till med estetisk tandvård – något som förr var lågprioriterat – i form av exempelvis en tandblekning eller genom att sätta en fasad av porslin. Det har aldrig varit enklare eller billigare än idag att skaffa sig ett friskt, fräscht och vitt leende.
 • Dålig andedräkt och ofräsch känsla. Det brukar vara tandsten som ställer till den värsta odören i en mun och detta är inget som man kan ta bort på egen hand utan där en tandläkare måste hjälpa till och använda sina speciella instrument. Tandsten ökar risken för tandlossning i takt med tiden och väl där – ja, då är vi tillbaka på ruta ett igen: en högre kostnad.

Baserat på dessa tre punkter så hoppas vi att nästa gång du får frågan vi inledde texten med svarar enligt följande: jag besöker en tandläkare minst en gång per år och detta oavsett om du bor i Malmö, i nämnda Solna eller i Vilhelmina.

Är du en god kandidat för fillers?

19 jul 2017

Att göra fillers är inget ovanligt idag. Många gör det för de snabba effekterna, de förhållandevis låga priserna och de goda resultaten som uppnås. Därtill är efterförloppet mycket lindrigt om man jämför med liknande skönhetsingrepp. Dessutom finns kliniker nästan överallt i Sverige, så du behöver inte resa till Stockholm till en speciell klinik för att få injektionen.

Samtidigt kan det vara svårt att veta om fillers verkligen är rätt ingrepp att göra för en. För att reda på det gäller det att veta hur mycket pengar man kan tänka sig att lägga, vad man vill ha för resultat och vad det är man vill åtgärda.

Vad vill du åtgärda?

Har du starka linjer runt ögon, ögonbryn eller mun? I sådana fall kan fillers vara ett alternativ för dig. Fillers råder bot just på bekymmer som dessa och sannolikt är fillers det bästa alternativet med tanke på det lindriga efterförloppet.

Fillers är även ett alternativ för dig som har insjunkna områden eller ärr i ansiktet och vill snygga till detta. Stora ärr eller ”gropar” anser många kan ha en stor inverkan på självförtroendet. Priset för att göra fillers kan i sådana fall tyckas vara ganska lågt för de resultat som fås.

Du vill göra det enkelt

Visserligen önskar sig ingen ett smärtsamt eller långt förlopp med biverkningar, men den som prioriterar enkelhet högt bör uppskatta fillers. Kliniker finns överallt (inte bara i Stockholm och i större städer), behandlingen går snabbt och det är överlag en smidig process.

En injektionsbehandling med fillers innebär även att du slipper sövas ner eller lägga dig under kniven. Det här är en faktor som bidrar till att ingreppet är betydligt mer riskfritt jämfört med många andra skönhetsingrepp.

För- och nackdelar

Som med alla ingrepp finns både för och nackdelar. Fördelarna kan sägas vara dessa:

 • Snabb behandling
 • Omedelbara resultat
 • Lindrigt efterförlopp
 • Behandlingen anpassas efter dig och dina behov så att resultatet blir naturligt och vackert

Nackdelarna:

 • Fillers är ingen permanent behandling. Du kommer att behöva göra återbesök till din klinik regelbundet för att behålla resultaten.
 • Blåmärken och svullnader kan uppstå
 • Goda resultat förutsätter att den som behandlar är erfaren och skicklig

Att hitta en klinik för jobbet

Det är, som tidigare nämnt, sällan några större problem att hitta en klinik som erbjuder behandlingen i ditt närområde. Råkar du bo i Stockholm, kan du helt enkelt söka på internet för att få fram de aktörer i närheten dit du kan vända dig. Sök på fraser liknande ”fillers Stockholm” och du bör ganska snart ha hittat en klinik du kan tänka dig att gå till.

Kanske har du redan bokat en konsultation inom loppet av några minuter?

Hygienen är viktig i ditt hem

14 jul 2017

Många sjukdomar kan spåras till att vi under senare år skaffat oss sämre vanor i våra hem. Nuvarande generationer lägger betydligt mindre tid på själva skötseln i hemmet äb vad tidigare generationer gjorde och detta leder till att vi blir sjukare. Vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men i själva verket så handlar det främst om inställningen och attityden till det här med städning. Det finns – helt enkelt – roligare saker att lägga sin tid och sin energi på än att plocka fram verktygen som krävs för att genomföra en hemstädning.

Får man här generalisera lite så handlar det till mångt och mycket om att ungdomar idag är lite latare än vad fallet var för några år sedan smat det faktum att curlandet hemifrån även det satt käppar i hjulen. Att föräldrar curlar sina barn har även medfört att dagens ungdomar kan vara helt oförstående då det ställs inför att flytta hemifrån och helt enkelt inte kan sköta sin ekonomi, betala sina räkningar eller städa sina hem. Det kan alltså – i vissa fall – handla om ren okunskap och inte om lathet då det kommer till en sådan sak som att städa i sitt eget hem.

Vi menar här att ungdomarna i fråga de facto försökt, men att allt skett i fel ordning och att vissa – viktiga detaljer – utelämnats. Detta leder alltså till att hemmet i fråga ser ostädat ut – trots att det är städat. Därför tänkte vi genom denna text lägga upp några enkla tips som man använda sig av om då man ska städa hemma. Attityden och latheten kan vi dock inte påverka mer än att säga att man blir sjuk om man inte har rent hemma – något som borde räcka, eller hur? Här kommer således en liten lathund för ungdomar i behov en bättre och renare hemmiljö.

 • Börja med att plocka undan efter dig. Ta upp kläder, flytta undan stolar och andra föremål som ligger slängda på golvet. Detta underlättar och ger dig en bättre överblick om vad som ska göras.
 • Skaffa en dammvippa och börja sedan rengöra hyllor och andra högre ytor med denna. Börjar du med detta så kommer dammet att åka ner på golvet – något som för oss in på nästa punkt.
 • Dammsug! Här gäller det att vara både noggrann och använda sig av en bra modell. Med rätt dammsugare är mycket av slaget mot smuts vunnet – se kostnaden som en investering. En dammsugare har lång livslängd.
 • Torka golven. Använd rengöringsmedel som passar dina golv och här kan vi tipsa om träsåpa om du har sådana i ditt hem. Kom ihåg här att inte använda för mycket vatten – vrid ur skurkäppen ordentligt mellan varven.
 • Rengör toaletten. Först kan du här köpa ett par plasthandskar som skyddar både mot smuts och mot det rengöringsmedel du använder. Spruta in hela toaletten, även under sittringen och rengör sedan med hjälp av både borste och trasa. Var noggrann här – toaletten är den plats där mest smuts samlas.
 • Köket. Se till att detta verkligen blir rent, passa på att diska ordentligt och missa inga ytor. Se till att torka av kranar och gå med eventuell sopsortering.
 • Putsa dina fönster. Här är lite av en överkurs som främst behöver genomföras efter- och inför vintern. Här är tipset dock följande; använd mycket vatten, fönsterputs och en skrapa. Se till att du hela tiden har torra handdukar att torka skrapan med mellan varje drag. På så sätt slipper du nämligen ränder.

Så, det behöver alltså inte vara svårare än så att skaffa sig ett finare och mer hygieniskt hem. Se till att städa varje vecka och avsätt gärna en kväll endast för detta ändamål – på så sätt blir det en rutin och inte ett ok som man kan skjuta upp. Städning handlar mycket om självdisciplin!

Läs mer om städning här.

Bättre ventilation ger bättre hälsa

2 jul 2017

Det finns vissa saker i ett hem, på sitt jobb eller i sina barns skola som ofta glöms bort men som är absolut nödvändiga att de fungerar och att de hålls efter av dem som äger fastigheten. Ett typiskt exempel på en sådan detalj handlar om ventilation och om vi nedan radar upp några saker som kan komma ur en undermålig sådan så kan vi ge en bättre bild av vad vi menar och vikten av en bra ventilation.

 • Dålig ventilation ger fuktskador som i sin tur kan leda till astma för de personer som vistas i lokalen eller fastigheten.
 • Samma sak gäller för allergier som för astma. En luft som står stilla och som inte cirkulerar kan ge allergier och överkänslighet mot vissa ämnen och produkter.
 • Dålig koncentrationsförmåga. Varm och gammal luft gör att man koncentrerar sig sämre ju längre en dag lider. Katastrofalt för exempelvis en skola och något som direkt påverkar barnens resultat.
 • Trötthet. Man sover sämre i en lokal som inte har bra ventilation – oavsett vilken årstid det handlar om.
 • Att vistas i en lokal där det finns undermålig ventilation gör att man oftare blir förkyld.

Radar man upp följderna på detta sätt så blir frågan om- och vikten av rätt ventilationssystem väldigt konkret. Många rycker dock på axlarna åt frågan och här ska man veta att detta axelryckande blivit betydligt mindre vanligt förekommande idag än vad det var förr om åren. Det är nämligen så att frågan om ventilation tas på ett sådant stort allvar att man 1991 beslutade i Riksdagen om ett samtliga byggnader och fastigheter i Sverige ska – på angiven tidpunkt – ha en så kallad OVK besiktning utförd.

OVK besiktning måste genomföras

En OVK besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll och innebär att man inom loppet av tre-sex år måste kontakta en besiktningsman som grundligt undersöker hur ventilationen i fastigheten eller byggnaden man äger. En OVK besiktning som visar brister i en byggnad måste åtgärdas och detta inom sex månader, annars så kan denna stängas. Det viktiga är att besiktningsmannen man anlitar har certifikat som stämmer överens med det ventilationssystem som finns installerat i byggnaden.

Det finns två stycken grader; en normal – N- och en kvalificerad –K – och båda har olika kvalifikationer och behörigheter. Vid en OVK besiktning så upprättar besiktningsmannen ett protokoll som därefter ges dels till fastighetsägaren och där det andra exemplaret skickas till byggnadsnämnden i den kommun där besiktningen ägt rum. God ventilation är alltså en så allvarlig och viktig fråga att man var tvungen att lagstifta om den. Det om något är ett bevis vilka allvarliga följder som kan komma ur ett undermåligt ventilationssystem.

Det man kan hoppas på är att reglerna skärps ytterligare och att nästa generations OVK besiktning har än högre krav än den nuvarande. God, fräsch och frisk luft höjer levnadsstatusen – oavsett var man bor eller arbetar.

Köpa ett utespa - en investering i välmåendet

25 maj 2017

Den ökade stressen i samhället har gjort att vi mår allt sämre. Många upplever stress i sin vardag och i sitt arbetsliv - man ser varningssignalerna och man hör hela tiden klockorna klämta: men man gör ingenting åt det. Vi fortsätter, vi tror att det blir bättre - vi gör en sak och tror att efter den saken är gjord så blir det lugnare. Så är det sällan; istället så blir det bara mer stress, mer press och en större exponering för sjukdomar som denna osunda stress för med sig. Att kunna sätta sig ned, ta det lugnt och säga nej - det är viktigt och särskilt om man känner att stressen tar en större del i sitt liv.

Felet många gör är att man stressar även då man tar det lugnt. Menas med detta; även då vi inte har något på våra bord så ska vi exempelvis kolla på Facebook, på Instagram eller på Twitter för att se om någonting händer på dessa sociala kanaler. Ingenting fel i det, om det sker då- och då. men; då det börjar bli en rutin så är det värre och då handlar det om att bryta en ond cirkel för att må bättre. Det är direkt osunt att avsluta varje dag med att kolla facebook och påbörja varje morgon med att kolla Instagram. Gör man det - ja, då är det dags att byta vanor.

Hur hittar man då ett lugn? Många väljer att söka sig till olika typer av rekreations-inrättningar där ett spa är det tydligaste exemplet. På ett spa finns inga mobiler, inga datorer och inga andra digitala distraktioner - det är du, det är vattnet, det är värmen i bastun och det är ingenting annat. Arketypen av ett välbehövligt avbrott i vardagen.

Ett avbrott som du kan ta i ditt hem genom att välja att köpa ett eget utespa. Det här är nämligen en rejäl investering - både i din egen hälsa, välmående och även rent ekonomiskt. Att köpa ett utespa kostar - naturligtvis beroende på modell, storlek och från vilken återförsäljare du väljer - mellan 20-70.000 kronor och ser man till hur mycket ditt hus kan öka i värde vid en eventuell försäljning så är det en ren och skär investering.

Att köpa ett utebad kräver dock vissa förberedelser och vi tänkte hjälpa dig lite på traven genom att peka på några viktiga punkter.

 • Installationen. Ska göras av en behörig elektriker. Kombinationen vatten och elektricitet är livsfarlig och ett utespa ska alltid installeras med en jordfelsbrytare.
 • Placeringen. Det är viktigt att din placering är genomtänkt. Dels så bör du tänka lite på solläge, dels på vinden och dels så bör du även tänka lite på avskildhet. Du vill förmodligen inte att dina grannar ska ha full insyn då du badar.
 • Grunden. Antingen kan du gjuta en platta och ställa ditt utespa på denna - det brukar vara det bästa alternativet. Många väljer även att integrera sitt utespa i exempelvis verandan; något som blir snyggt och väldigt praktiskt (i och med att man slipper gå så långt). Tänk dock på att inte bygga in luckan så att du kan komma åt själva motorn.
 • Tillval. Du bör köpa en trappa om du väljer att placera ditt utespa på en gjuten platta. Ett lock är också något du behöver.
 • Driftskostnad. Man brukar räkna med att ett utespa kostar ungefär mellan 1500-2000 kronor per år att driva.
 • Hygienen. Byt vatten enligt anvisningarna - runt två-tre gånger per år - och gör regelbundna kontroller av ph-värdet för bäst kvalitet. Investera i ett riktigt bra filter för att bli av med all smuts.
 • Njut: välj gärna ett utespa med extra funktioner - exempelvis masserande strålar - och se till att alla i familjen får plats. Se till att förvandla ert bad till en plats där ni verkligen kan njuta av er tillvaro och samtala med varandra. Det är, om något, en bristvara i vårt samhälle idag.

Hur ser miljön ut på ditt barns skola?

19 maj 2017

Då man förr såg en skola så fanns det ofta en personalgrupp som gjorde ett jättestort jobb lite i skymundan och som fungerade på samma sätt som personalen i matsalen. Det vi talar om här är att de flesta skolor hade en fast personalstyrka för skolstädning och att det inte var ovanligt att de anställda inom denna grupp – på samma sätt som lärare – kunde stanna kvar på samma skola under ett helt yrkesliv. Kort och gott; man lärde sig sin skola, man visste vad som skulle städas och man gjorde ett väldigt bra jobb.

Det som dock kommit att ske under senare år är att fler skolor – särskilt i Stockholm – börjat drivas med en tanke på vinst snarare än en tanke på prestation och där man likt vilket företag som helst försöker vända på kronor, spara in pengar och strypa de onödiga utgifter som finns. På det stor hela är detta inte en helt negativ tanke – det finns alltid kostnader att strypa och kan man spara in pengar som går att använda på ett vettigare sätt så är detta inte i ska något dåligt.

Men; då det gäller skolstädning så är detta inte att se som en utgift. Man ska se sin skolstädning som ett effektivt sätt att nå bättre resultat.

Bättre skolstädning ger bättre resultat

Kort och gott – att som många skolor idag gör är något som i slutändan blir rent kontraproduktivt; drar man in på sin skolstädning eller anlitar en partner för denna som inte sköter uppgiften (men som är billigast!) så kommer man som skola att få igen detta i form av sämre prestationer från eleverna.

Det fungerar på samma sätt som på en arbetsplast; trivs man inte så kommer man heller inte att kunna prestera på bästa möjligt sätt och hygien- och städning har en stor del i denna trivsel. Speciellt om man ser till en sådan känslig ålder som tonåren där hormoner och annat är på topp och ungdomar generellt sett har svårt att koncentrera sig som det är. Tvingas man då sitta i en smutsig lokal och lyssna på lärare, tvingas man spendera raster i skitiga uppehållsrum eller – detta är faktiskt en sanning tyvärr – tvingas man hålla sig under en hel skoldag av den anledningen att toaletterna inte städats så påverkar detta definitivt negativt.

Kort sagt; en jakt på pengar får aldrig gå ut över eleverna och då det gäller skolstädning och den lösning man så ofta hade förr så var den, helt enkelt, bättre. De senaste årens utveckling sett till inlärning och resultat hos elever – på bland annat det omtalade PISA-provet – kommer inte av någon slump och vi menar att undermålig skolstädning definitivt spelar en roll i detta; skolan är en helhet och varje detalj måste tas på lika stort allvar.

En naprapat är att föredra

15 maj 2017

Det finns olika typer av smärta och det finns således även lika många typer av behandling för att korrigera sådan. En vanlig missuppfattning är att smärta endast kan lindras eller botas av en läkare och där man således behöver sätta sig ned på en vårdcentral för att få den hjälp man behöver. Naturligtvis så kan detta ge ett gott resultat – men i andra fall så kan man få en bättre hjälp genom att söka sig till en ren specialist snarare än till en vårdcentral.

Vi ger ett exempel där vi säger att du bor på Kungsholmen och under en längre tid haft problem med dels din rygg – det värker i ryggslutet – och att du dels också har fått problem med ett knä – du joggar mycket och det bränner alltid till lite efter en avslutad runda. Det du gör här är att du sätter dig på en vårdcentral på Kungsholmen, du får besöka en läkare och denna skriver per automatik ut värktabletter och ordinerar dig vila under några veckor.

-Smärtan i knät, förklarar han stressat, beror på att du sprungit för långt och för mycket under en kort tid. Ryggsmärtan har han inget bra svar på och han muttrar något om överansträngning innan han tackar för sig och rusar in i nästa behandlingsrum. Är då detta den ultimata lösningen och kommer den ordinerade vilan och de utskrivna värktabletterna att ta bort smärtan i din rygg samt i ditt knä? För stunden – definitivt. På sikt – troligen inte.

Det finns nämligen en risk i att så fort du slutar ta medicinen och börjar springa igen så återkommer också problemen. Lösningen – och det vi rekommenderar här – är istället en naprapat. Skulle du besöka en naprapat på Kungsholmen snarare än den stressade läkaren så skulle din behandling ske på djupet. Dels så skulle du få massage, du skulle få behandling med hjälp av exempelvis ultraljud eller tens, din naprapat skulle utföra ledmanipulation, muskeltöjning och andra saker inom sitt yrke.

Läs mer här om hur du kan minska din smärta.

Långsiktig smärtlindring av en naprapat

Dock: din naprapat på Kungsholmen skulle även se till vad som ligger bakom din smärta. Din onda rygg kanske kommer från hur du jobbar? Du kanske – liksom många andra – arbetar stillasittande och i samma ställning varje dag? Ett byte av stol, ett mer ergonomiskt bort – höj- och sänkbart – skulle kunna vara den rätta medicinen.

Det onda knäet då? Ja, du kanske behöver speciella inlägg i dina skor eller också är du lite för stel i en sena och behöver stretcha ut denna mer regelbundet. Kort och gott; en naprapat kan allt om muskler, leder och kan därför på ett bättre sätt diagnostisera, behandla och förebygga än vad de flesta läkare kan. Inom specifika områden naturligtvis.

En bröstförstoring är ett vanligt ingrepp

13 maj 2017

ack och lov så är tiden förbi så estetiska ingrepp skedde i skymundan och där patienter tvingades uppleva skam då de vände sig till plastikkirurgi för att korrigera områden på sina kroppar som de upplevde missnöje med. Numera så ser de flesta av oss plastikkirurgi ur den synvinkel man ska se det – ett enkelt sätt att lösa ett stort problem.

För; om man vänder sig till en kirurg för att korrigera ett område på sin kropp – ja, då handlar det också till mångt och mycket om ett stort problem som hämmar sin dagliga vardag. Man ska inte underskatta hur exempelvis ett par för små bröst, en dubbelhaka, ett flyende hårfäste eller en för stor, för hängig mage verkligen kan påverka vardagen. Det handlar alltså om komplex och det handlar om att det inte finns någon annan utväg.

Gällande plastikkirurgi – och här håller vi oss till seriösa kliniker i exempelvis Stockholm – så sker inga ingrepp godtyckligt och utan en noggrann konsultation. En kvinna kan alltså ine knalla in på en klinik, boka en bröstförstoring och få denna utförd på lunchen. Nej, först så säkerställer man kring varför denna bröstförstoring ska äga rum, därefter så ger man all nödvändigt information kring risker, kring skötsel och kring själva ingreppet – gärna samlat i ett häfte så kvinnan i fråga i lugn och ro, i sitt hem, kan läsa igenom – och sedan så hittar man ett ingrepp som passar just denna kvinna.

Så går en bröstförstoring till

Kort sagt; en seriös klinik i Stockholm ser inte till pengarna som man kan tjäna på en bröstförstoring utan man ser främst till den hjälp man kan ge och hur ingreppet kan komma att förändra patientens vardag till det bättre. Vilka typ av ingrepp finns då och vad är det som kvinnan i Stockholm ska ta hänsyn till? Jo, om vi nedan radar upp några av de punkter som måste få ett svar innan en bröstförstoring kan äga rum så ser de ut enligt följande:

 • Storlek. Först och främst så måste kvinnan visa hur stora bröstimplantat hon vill ha; något som sker genom att hon provar sig fram. En klinik i Stockholm brukar ha behåar i olika storlekar så att kvinnor kan känna efter hur deras framtida bröststorlek kommer att kännas; både tyngdmässigt och sett till exempelvis kläder och deras passform.
 • Typ av ingrepp. Vid en bröstförstoring så finns det primärt tre alternativ där man för in implantatet. Via ett snitt under bröstet, via ett snitt i armhålan eller genom ett snitt precis vid bröstvårtan. Samtliga med olika för- och nackdelar.
 • Silikon eller saltlösning. Den tredje punkten vid en bröstförstoring handlar om att gå igenom dels riskerna och dels vilket typ av implantat som ska användas. Vanligast är silikon eller saltlösning och liksom vid punkten ovan så finns det både för- och nackdelar med respektive sort; något som ligger på kirurgens bord att gå igenom noggrant.

Skippa sminket i sommar

12 maj 2017

Visst skulle det vara skönt att vakna fräsch och vacker varje morgon och slippa stå framför badrumsspegeln och sminka sig? Många av oss kan känna sig färglösa och bleka så här års precis innan sommaren drar igång och vad vore då inte mer härligt än att hoppa sminket, ha fylliga ögonbryn och bara kunna gå ut i sommarvärmen som man är.

Man kanske har osymetriska ögonbryn, tycker det är tidskrävande och svårt att lägga en snygg make-up varje morgon eller är ögonbrynen så tunna att de till och med kanske inte syns? Lösningen finns genom till exempel 3D-tatuera sina ögonbryn.

3D-tatuering ögonbryn- Få nya ögonbryn med en naturlig look

Med 3D-tatuering av ögonbrynen kan man fixa formen, färgen och fylligheten utan att du behöver fylla brynen dygnet runt. För de som har tunna ögonbryn, kanske vill forma om och färga dem är det vanligt att fylla i sina ögonbryn varje dag med penna och pensel. Med 3D-tatuering slipper man detta och har alltid perfekta ögonbryn. När man tänker tanken på att tatuera sina ögonbryn är det vanligt att många kanske tänker på väldigt skarpa och överdrivet fylliga bryn, men med just Phibrows-metoden får man så naturliga ögonbryn så att det är svårt att tänka sig att det är 3D-tatuerade. Det har blivit en allt mer populär och vanlig behandling att genomföra som är smärtfri i sig. Genom att 3D-tatuera sig enligt Phibrows-metoden kan man investera i sig själv och sin skönhet genom att få en make-up som gör en snygg dygnet runt. Denna metod är en semi-permanent tatuering som genomförs genom stråteknik för att uppnå ett så naturligt och vackert utseende.

Några saker att tänka på innan man genomför en sådan behandling:

 • Bada inte i klorvatten, basta eller sola upp till 2 veckor efter behandlingen.
 • Undvik att sola minst fyra dagar innan det är dags för behandlingen.
 • Ät inga starka mediciner innan behandlingen och var inte alkoholpåverkad när du ska genomföra behandlingen.
 • Färga inte ögonbrynen 48 h innan behandlingen påbörjas.

Ögonbrynen är i stor fokus i ansiktet och kommer alltid att vara. När man har fylliga bryn ser looken helt enkelt mycket bättre ut utan smink. Man kan välja vilken färg man vill, kall brun, lite varmare brun, en röd ton eller svart. Specialisterna matchar hudton med ens naturliga ögonbryn så att det flyter in och inte ser onaturligt ut. Gör man en sådan behandling slipper man att fylla och måla brynen under tre år, vilket är längden på hur länge en sådan behandling håller. Vill du förstärka dina naturliga drag på ett naturligt sätt är 3D-tatuering ett perfekt alternativ!

← Äldre inlägg