Hälsa för dig

Så kan KBT-terapi hjälpa dig

Det pratas mycket om KBT-terapi när man pratar om hälsa och ohälsa. Ohälsa är ett stort begrepp som man refererar till när man menar allt från att man mår lite dåligt för dagen, har depressioner, lider av ADHD, Asperger eller någon form av autism. Men vad är då KBT? De är en förkortning av Kognitiv Beteende Terapi, och med det menar man att man arbetar med sitt beteende och hur man kan förändra det för att komma över sina bekymmer och sitt mående. Här tar vi upp vad en KBT-behandling i Stockholm kan göra för den som mår dåligt.

Så kan KBT förändra den som mår dåligt

För den som lider av någon form av ohälsa, kan det påverka ens liv väldigt mycket. Hur mycket och hur dåligt vardagen fungerar beror på olika faktorer. Om man lider av någon sorts mani, man har bakterieskräck och lider av tvångstankar att tvätta sig gång på gång. Om det blir riktigt illa kan det göra att man inte hinner, kan eller vågar göra något annat. Den som lider av den skräcken att få på sig bakterier som skulle kunna skada en, kan inte tänka på annat. Till sist är man så livrädd för bakterier att man inte kan sätta sig på bussen, ta i handtag på tåget, inte ta någon i hand, inte vågar ta emot något av någon annan. Då har det gått för långt.

Det kan en KBT-terapi göra för ohälsan

Om man lider av någon liknande fobi, kan KBT hjälpa en genom att en terapeut samtalar med en om den fobi som man lider av. Terapeuten kan då hjälpa till så att man närmar sig problem; i det här fallet bakterierna. Man samtalar om dem och när patientens känner dig redo kan man gå på offentliga ställen tillsammans och i sakta takt närma sig olika platser som man vet kan innehålla många bakterier. Man går närmare och närmare, och så småningom vänjer man sig vid att vidröra något som kan innehålla bakterier. till sist är det meningen att man ska kunna gå på toaletten på en offentlig plats, ta på handtag på tåget eller bussen och till sist kunna sätta sig  på bussen. Eller är det så att man lider av flygskräck, man är rädd för ormar, spindlar eller något annat. Då närmar man sig det som man är rädd för, går igenom orsakerna till rädslan och kommer över sin rädsla.

12 Jun 2019