Hälsa för dig

Så diagnostiseras åderbråck

Om du väljer att kontakta en klinik för att få medicinsk behandling för åderbråck kommer första steget vara att de genomför en undersökning. Men det handlar även om att kartlägga dina problem och sjukdomshistorik. 

Problematik och historia

Innan du går till kliniken för bedömning finns en fördel att du tänker igenom vilka problem du har samt hur länge du haft de symtom du har. Du kommer nämligen få frågor kring din nuvarande problematik men även din sjukdomshistoria. Här handlar det inte enbart om hur länge du haft åderbråck utan även om du haft andra sjukdomar i benen eller behandlat för något. 

Har du exempelvis haft andra sjukdomar i benen kan detta tyda på den grundläggande orsaken till åderbråck. Även om behandling sker av detta kan det alltså återkomma om inte grundläggande orsaken behandlas. Av den anledningen är det av yttersta vikt att planlägga orsakerna bakom att åderbråck vuxit fram. 

Tidigare problem kan exempelvis vara dålig cirkulation eller blodproppar. Det behöver därmed inte vara så stora problem att man nödvändigtvis fått operera sig. 

Läkarundersökning och ultraljud

När din historia och nuvarande problem kartlagts är det dags för läkarundersökning med tillhörande ultraljudsundersökning. Läkaren undersöker därmed hur mycket åderbråck du har samt om det exempelvis finns hudförändringar som kan kopplas samman mot detta. Man väljer även i detta läge att undersöka vilken cirkulation som finns i benen. Det är ju detta som är grunden till att åderbråck uppstår. 

Nu sker även en ultraljudsundersökning vilket skapar bilder av blodkärlen. Därmed går det tydligt att avläsa problemen samt eventuellt vad som ligger bakom åderbråcket. 

Inför en undersökning

19 May 2019