Hälsa för dig

Visste du att hälsan ligger i ventilen?

Att man vill ha hälsosamma bostäder är ju varken underligt, ovanligt eller konstigt. Alla vill väl ha hälsosamma bostäder, även om man vill det i olika grad. Många ser till att få in frisk luft genom att vädra, ta upp fönster och dörrar så att den friska och fräscha luften kommer in i bostaden. Många tänker sällan på att det drar in en hel del damm i ventilerna. Det blir ju lika dammigt inuti ventilerna som det blir dammigt i bostäderna, och när man städar i bostaden, borde man ju samtidigt städa i ventilerna. Men att ge sig i kast med att rensa ventiler kan vara ganska svårt. Det kan vara svårt att rensa dem, utan att samtidigt söndra dem eller att de slutar fungera som de är tänkta att fungera.

Smutsiga ventiler kan ge sjukdomar

Om man har smutsiga ventiler kan man i värsta fall få huvudvärk på grund av dålig luft, man kan utveckla allergier och astma. Så därför bör man, om det är så att man själv bestämmer över den egna bostaden (och inte hyr den), se till så att man får regelbunden ventilrengöring. Åtminstone bör de rengöras vartannat år. Det finns ventiler som har "egen" rengöring, alltså som ser till att rengörs automatiskt. Har man enbart mekaniska ventiler, som fungerar med undertryck, bör de rengöras mer regelbundet. De har ofta damm som sugs in, och som inte följer med ut med inomhusluften som blåser ut.

Anlita ventilrengöring för bostaden

Man kan anlita någon som rengör ventilerna åt en, till exempel kan man anlita en ventilrengörare, som har det lite självklara namnet Ventgubben, om man bor i Kungsbacka- och Göteborgstrakten. Ventgubben är en skorstensfejare som har specialiserat sig på rengöring av ventiler, och som kan serva och rensa alla slags ventilationskanaler, spisfläktar, montera in ny ventilationssystem, bygga nya eldstäder och skorstenar. Har man sett till att ha rena ventiler i sin bostad, har man garanterat att de osm bor där, inte behöver drabbas av allergier, huvudvärk eller astma.

Rensa spisfläkten minskar risk för brand

Många tänker sällan på att just spisfläkten kan ge upphov till bränder där hemma. Om det är länge sedan som man senast rensade spisfläkten, kan allt damm och fett som har samlats i spisfläktens filter. Kommer det sedan en gnista, eller eld i närheten, går det blixtsnabbt sedan som fettet och dammet i filtret antänds. Säg att man friterar någon god ingrediens och det blir mycket varmt om värmen är på i spisens plattor. Är hettan långvarig kan till sist dammet antändas i spisfläkten och olyckan är ett faktum. Då är det bättre att rensa fläkten så att inget damm eller fett finns i spisfläktens filter. 

23 Sep 2019