Hälsa för dig

Minska din stress och få ett lättare liv

Varför stressar vi? Orsakerna till stress finns överallt och de kallas för stressorer. Vi ska direkt säga att all stress inte är av negativ karaktär och att ett visst mått av stress de facto kan få oss att prestera lite bättre. Dock; den negativa stressen är den vi ska fokusera på här och hur du kan komma till bukt med sådan. Så – vad är det så som stressar oss och vilka stressorer finns i vår omgivning?

 

 

Där har vi således de stressorer som försämrar för oss i vardagen. Viktigt att poängtera – innan vi visar några tips kring hur man kan hantera stress – är att stress är väldigt individuellt. En person kan se en annan persons stressor enbart som en utmaning och det är därför man måste vara lyhörd inför det här med stress. Som exempelvis arbetsgivare så måste man ha god människokännedom och lära sig vilka som klarar av vad och hur man ska hantera uppkomna problem.

 

Tips mot stress och hur du kan hantera den

Det absolut viktigaste då det kommer till stresshantering är att man lär sig att identifiera symtomen som är tätt förknippade med stressen – och att undvika de situationer som skapar stress. Det vill säga, vet du med dig att du blir extremt stressad av att både handla och laga mat under samma dag: se till att försöka handla veckovis istället. Här kommer några andra tips mot stress som du kan använda dig av: