Hälsa för dig

Tips för bättre inomhusluft

Vi tänkte ge några tips för bättre inomhusluft. Detta då vi dels vet att många har sämre kvalitet på luften de dagligen vistas i och då vi dels också vet att detta bär med sig konsekvenser. Luft som står stilla påverkar prestationen och vårt leverne. Dels så koncentrerar vi oss sämre i en sådan miljö och dels så kan vi också - på ett tydligare sätt - exponeras för sjukdomar såsom förkylningar, magsjuka och för värre saker som astma och allergier. Bra luft inomhus är något som är faktiskt är reglerat i lag. Detta sedan 1991.

Det var nämligen det året som Riksdagen klubbade igenom motionen om OVK-besiktning och det innebär att varje offentlig lokal och fastighet i Sverige ska få sin ventilation besiktigad enligt en given tidsintervall. Att detta sker gör att luften på sjukhus, i skolor, i bibliotek och hemma hos vanligt folk blir så bra som möjligt och att ingen riskerar att fara illa som en följd av sämre, undermålig ventilation. Detta beslut skonar även byggnaders konstruktion då man minimerar risk för fukt- och mögelskador.

OVK-besiktning är ett steg närmare den perfekta inomhusmiljön sett till luften, men trots detta så kan man ändå påverka saker och ting til bättre även på egen hand.

ventilation

Så börjar du i ditt hem

Vi andas i genomsnitt ungefär 25000 liter luft dagligen. Detta motsvarar ungefär ett kilo mat eller tre liter vätska. Ser man siffrorna uppradade enligt en sådan jämförelse så kan förmodligen fler relatera. Du skulle knappast stoppa i dig ett kilo mat varje dag du visste att maten ifråga var dålig för dig, eller hur? Vi nämnde ovan att man kan påverka luften inomhus på egen hand och genom detta göra stor skillnad. Många saker handlar om det egna beteendet och man kan genom justeringar i sitt sätt att tänka nå väldigt långt.

Hur? Ja, här följer några tips:

Ta professionell hjälp om det krävs

Om luften inomhus fortfarande skulle kännas tung och upplevas som stillastående efter att du testat våra tips så kan du med fördel kontakta en vvs-tekniker för vidare undersökning. Det kan handla om att exempelvis filtret till frånluftsventilen har dammat igen och behöver rengöras. Det kan likväl handla om att hela ventilationen är så pass gammal att den inte längre kan nå de krav vi har rätt att ställa. Oavsett vilket så är det en fråga som bäst avgörs av en fackman.

Klart står att den luft som vi har inomhus påverkar mer än vad många verkar tro. Vi spenderar 90% av vår vakna tid inomhus. Det gör att vi är värda perfekta förutsättningar genom bättre inomhusluft.

28 Oct 2019