Hälsa för dig

Blogg

Sida 3

Alla barn behöver vistas länge utomhus

7 jun 2018

I många år har det framkommit att dagens barn och unga vistas alldeles för kort tid utomhus. Barnen har fått så många leksaker och datorer som sysselsätter dem inne att de inte har någon lust att leka utomhus. Innan digitaliseringen av vårt samhälle och innan televisionskanalerna började sända barnprogram under alla dygnets timmar, lekte barnen och de unga utomhus. Inne fanns inget roligt att göra.

Att i stället leka utomhus, där andra barn ändå vistades var bra mycket roligare än att stanna inne, vilket så gott som alla barn upplevde som ett straff om det någon gång hände. Idag är det inga barn som uppfattar en vistelse inomhus som något straff, snarare tvärtom.

Majoriteten föräldrar önskar deras barn var ute mer

Får några år sedan genomfördes en stor undersökning av antalet timmar som barnen vistades utomhus; 1.000 föräldrar tillfrågades, varav 690 svarade att de ville att deras barn var ute mer än de var, 72 procent svarade att de gärna ville tillbringa mer tid ute än de gjorde då. De som svarade att deras barn var utomhus varje dag var mindre stressade än annars. Tidigare har studier visat att barn som rörde sig mycket utomhus fick bättre motståndskraft, hade mindre fetma och mindre bukomfång.

Ibland rår inte föräldrarna över hur mycket barn är ute

Tyvärr är det inte alla föräldrar som rår på hur mycket barnen vistas utomhus, även om de önskade att deras barn vistades mer ute, om det inte är så att de väljer ett året-runt-dagis för sina barn. Till skillnad från andra dagis, sover barnen utomhus, äter sin mat utomhus och leker utomhus. I princip är barnen ute dagarna i ända, om det inte regnar spik. Är man förälder och är medveten om hur viktigt det är att barnen får i sig syresatt luft, är det viktigt att se över de ventiler man har hemma. Det finns både bättre och sämre ventiler som släpper in mer eller mindre syresatt luft. 

Åtgärda dålig inomhusluft och anlita ventilationsfirma

Om du inte vet hur pass bar din luft är där hemma och är orolig kan du alltid be en ventilationsfirma komma och mäta koldioxidhalten i luften. Det är först när du vet hur pass bra, eller dålig luften är, som du kan fatta rätt beslut om vad du borde göra med dina ventiler hemma.

Om du bor i Stockholm är det inte svårt att hitta en kvalificerad ventilationsfirma. Googla ventilationsfirma Stockholm så får du tag i någon som finns nära dig. Be dem komma och mäta inomhusluften. Om de kan utfärda garantier på sina ventiler är det ett bra kriterium på en bra ventialtionsfirma.

Så kan du komma till rätta med åderbråck

28 maj 2018

Idag tar vi upp ett fenomen som drabbar mellan en 30-40 procent av Sveriges befolkning, nämligen åderbråck. Ofta kan man se åderbråck på äldre människor. Det är egentligen inget som är farligt med åderbråck men många kan tycka att de ser obehagliga ut. Och patienterna själva kan störas av att ha åderbråck. Därför är det många som vill ta bort dem i så stor utsträckning som det bara är möjligt.

Man kan inte träna bort åderbråck

Åderbråck går inte dessvärre att träna bort. Antingen måste man operera, eller på annat sätt avlägsna åderbråck.

Åderbråck uppstår då kroppens blodomlopp eller kärlsystem inte riktigt orkar pumpa tillbaka blodet från benen tillbaka till hjärtat. Då stannar blodet i benens vener och åstadkommer förstorade vener på benen. Att blodet inte pumpas tillbaka till blodet beror på att klaffarna i kroppens vener inte fungerar som de ska. Klaffarna ska fungera eftersom blodtrycket är lägre i venerna än i artärerna. Venerna består av två system i benen; ett djupt och ett som är ytligt. De djupa systemet är det viktiga i detta fall. Mellan de båda olika vensystemen finns som ett nät av förbindelser som kallas perforanter. De hjälper till att omfördela blodet till det djupa systemet där huvuddelen av det ytliga systemet av vener finns.

Detta kan man känna om man har åderbråck

Man kan uppleva att ben som har åderbråck är tyngre än förut, man kan känna att man blir trött i benen på annat sätt än förut, man kan även få Kramer eller pirrningar i benen, eller domningar. Ibland kan de även göra ont och kännas obehagligt. I värsta fall kan de till och med åstadkomma smärta och bensår och eksem. De flesta patienter vill helst bli av med sina åderbråck, om inte annat än för utseendets skull. Man kan ta till hjälp stödstrumpor som hjälper till att behålla ett bra tryck i benen, men det är inte alla gånger som det är tillräckligt. Då kan man behöva andra behandlingar än endast hjälpmedel. Här går vi igenom de vanligaste, som inte inbegriper operationer.

 1. Du kan genomgå en endogenas laserbehandling. Det innebär att man för in en tunn laser i venen, lasern är lika stor som en nål. Man bedövar först området som ska behandlas och när bedövningen verkar hettar lasern upp venen som kollapsar och avlägsnas.
 2.  
 3. Man kan även behandla åderbråcken med skumbehandling. Det innebär att man istället för laser använder sig av skum som sprutas in i venen där åderbråcket sitter. Skummet som sprutas in gör också att venen kollapsar och avlägsnas sedan.
 4.  
 5. I båda fallen använder man sig av en invasiv virknålsteknik. Det är ”virknålen” som man sedan använder vid båda behandlingarna för att få bort den döda venen. Man för in ”virknålen” i venen och med hjälp av nålen får bort den. Eftersom instrumentet är så litet, bildas det inga fula ärr.

Narkotika löser inga problem

22 maj 2018

Har synen på narkotika kommit att ändras i Sverige? Klart står åtminstone att fler och fler - speciellt unga - har en betydligt mer liberal syn på droger än vad en äldre generation haft. Att röka lite marijuana för att varva ner eller ta lite kokain för att komma i rätt stämning är inga problem, ungefär så kan tongångarna låta.

Låt oss säga följande: att röka den där blunten eller sniffa den där linan av kokain kanske inte är hela världen för dig - men om du frågar en polis så är saken synnerligen glasklar: du har just begått ett narkotikabrott och du kommer att behöva en advokat som hjälper dig genom en ganska plågsam process.

Även om många yngre rycker på axlarna åt ett narkotikabrott så finns det fortfarande ett stigma kring narkotika i Sverige. ponera att du åker fast i ung ålder - du har dels haft marijuana på dig och dels också sålt detta vidare. Du blir dömd för ett narkotikabrott som leder till böter, du betalar dessa och därmed är också saken helt utagerad. Nej, dit vi vill komma är att man som dömd sällan kommer så lätt undan. Släkt och vänner, myndigheter och arbetsgivare - samtliga dessa har ofta svårt att se mellan fingrarna då det kommer till narkotika. Det tar tid att rentvå sig själv och visa att man är mer än en person som blivit dömd för ett narkotikabrott.

Detta kan jämföras med om du istället blivit dömd till fängelse för en grov misshandel. Då du muckar så kommer ditt brott att vara att anse som sonat. En tydlig skillnad i hur vårt lutherska arv fungerar i praktiken. Vi är inga liberaler, vi vill inte att knarket ska flöda och vi är fullt medvetna om vilka problem narkotika för med sig.

Missbrukare måste få hjälp utan att straffas

Däremot så måste man kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Missbruk av narkotika handlar om en sjukdom och sjukdomar måste behandlas. Att straffa, stigmatisera och i största allmänhet vifta med moralens pekpinnar är sällan lösningen.

Vi måste dels få folk att inse vilka enorma hälsoeffekter - negativa sådana - som all typ av narkotika för med sig och dels så måste vi också inse att folk som drabbas, och brukar narkotika, måste ha hjälp snarare än att bli utfrysta av samhället.

Använder man narkotika - eller misstänker att någon i ens närhet gör det - så måste det finnas en snabbare väg som leder till hjälp. Att ingripa rent polisiärt kan fungera för stunden, men i det långa loppet så är det hjälpen att sluta som ger bäst resultat. Blir man hela tiden straffad och dömd så skapas en ond cirkel. Där måste det finnas en väg ut.

Läs mer om narkotikabrott: https://www.narkotikabrott.nu.

Hälsa för arbetsplatsen

3 maj 2018

Arbetet på de olika arbetsplatserna ser ju väldigt olika ut. Det är stor skillnad mellan en byggarbetsplats, en skönhetssalong och ett kontor, som exempel. Vissa saker är gemensamma. Det är viktigt att se över hur man använder kroppen.

Har du ett monotont arbete?

1. Gör du en och samma rörelse i flera timmar? Det är en stor risk att man får skador om man gör en och samma rörelse om och om igen. På fabriker och industrier vet man om detta. Många som  arbetar på ett löpande band, där var och en arbetar med att installera en och samma komponent, riskerar att få skador av det arbetet. Därför brukar de rotera runt bandet, så att man inte gör en och samma sak, utan får byta arbetsuppgift med jämna mellanrum.

Lyfter du saker

2. Hur gör du när du lyfter saker? Detta är mycket viktigt om man ofta utför lyft på jobbet. Detta gäller i synnerhet all som arbetar på byggarbetsplatser av olika slag. Det gäller personal inom vård och omsorg som lyfter barn, sjuka och gamla. Ju mer stressig arbetsplatsen är desto större är risken för att man skadar sig. Har man en stor barngrupp på 15, 20 barn och ett barn behöver lyftas är det lätt att man inte hinner tänka på hur man lyfter barnet, utan tänker på annat medan man gör det.

Hur gör du när du sitter hela dagarna?

3. Hur sitter du? Många som sitter på kontor, kan få skador av ett långvarigt sittande. Då är det viktigt att göra andra saker med jämna mellanrum. Att sitta innebär att man använder mag- och ryggmuskler på samma sätt hela tiden. Och liksom när man använder samma muskler om och om igen när man har ett monotont arbete, är själva sittandet också en belastning för kroppen. Därför behöver alla som sitter möjlighet att stå upp, gå eller ligga ner.

Kan du röra dig i pauserna?

4. Har du möjlighet att röra på dig emellan arbetspassen? Alla som arbetar bör få möjlighet att röra kroppen på ett allsidigt sätt. I Japan, har så gott som alla pausgymnastik. Där kan man se byggarbetare som tar en paus och har gemensam gympapass, i all enkelhet och det är bland det bästa man kan göra för att skona kroppen i möjligaste mån.

Alla arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön

Detta är alla frågor som berör arbetsmiljön. Känner man att man gärna skulle vilja se över arbetsplatsen, kan man be ett team med ergonomer komma och ger en ergonomiutbildning och berättar hur man gör för att förhindra att någon belastar sin kropp på ett felaktigt sätt. Det är bättre att tänka efter före. Därför kan man be ett företag som arbetar med ergonomi komma och berätta hur man ska göra för att förhindra arbetsbelastningsskador innan man har fått dem.

Ergonomin när man arbetar som golvslipare

14 apr 2018

Att jobba med golvslipning innebär ofta att man är nöjd med sitt yrke. Det är relativt välbetalt, samtidigt som ingen lång utbildning eller andra tyngre meriter krävs för att kunna få det. Faktum är att det är ganska populärt att starta upp egna bolag som sysslar med golvslipning. Det är ganska låga trösklar till att göra det, och i större städer som Stockholm och Göteborg finns en stor kundbas som gör att man kan komma igång ganska snabbt. Som med alla andra yrken kommer dock golvslipning med ett antal nackdelar. En av dem är ergonomin. Det här är visserligen inte sant för alla – många sköter säkerligen ergonomin mycket bra – men det finns en del fallgropar. Men det finns också en del positiva saker. 

Ett rörligt arbete

Om man hanterar golvslipmaskinen på ett ergonomiskt riktigt sätt kan arbetet vara nyttigt. Ergonomer talar ofta om att det är bra att variera sin arbetsställning så ofta det går. När man puttar fram en golvslipmaskin är man rörlig hela tiden, vilket på många sätt kan vara nyttigt för kroppen. Faktum är att många studier har gjorts på stillasittande, bland annat har regeringen i Stockholm initierat en, och gång på gång kommer man fram till att det är skadligt. Dessutom visar en del av studierna att det krävs mer motion än vad man tidigare trodde för att motverka stillasittande. 

Händerna hålls centralt

De som jobbar med ergonomi talar ofta till kontorsarbetare att de bör hålla händerna så centrerat framför sig som möjligt. Ju längre bort man håller armar och händer från sin egen axelbredd, ju större blir belastningen. Den som puttar en golvslipmaskin har ofta händerna centrerat, vilket alltså kan vara en fördel. Samtidigt är arbetet tungt – vilket gör det riskfyllt om man har dåliga ergonomiska vanor. 

Tungt arbete

En golvslipmaskin väger ofta 100 kg eller mer. Vissa använder sig av maskiner som väger uppemot 150 kilo för en golvslipning. Det här är tungt – och gör att ergonomiska ovanor märks mycket. Om du inte står med kroppen rätt eller om du puttar golvslipmaskinen på ett slarvigt sätt finns en hög risk för belastningsskador. När man arbetar med tunga maskiner är det således viktigt att man tar särskild hänsyn till vilka arbetspositioner man har. Även frakten av maskinerna kan vara tung. Ponera att ni kommer till en kund som bor högst upp i ett gammalt gårdshus i Stockholm, utan hiss? Bara att få upp den kräver rejäl hänsyn till kroppens ergonomi. 

Vet mer

Det finns många föreläsningar om ergonomi runt om i landet, som antingen är gratis eller inte särskilt dyra att gå på. De flesta hålls kanske i större städer som Stockholm och Göteborg, men det finns givetvis även på andra håll i Sverige. För dig som ska starta egen firma, eller för dig som redan har en, kan det vara en god idé att boka en föreläsning eller se vad som redan anordnas. Det här är en väldigt liten investering i form av tid och pengar, som kan löna sig rejält framöver. Fortsätt läsa mer här om ett företag som utför golvslipning i Stockholm på: http://www.golvslipningstockholm.biz.

Vad gör du om du har ont i ryggen?

7 apr 2018

Det är många som har ont i ryggen. Inget ovanligt med det. Ryggen är den längsta kroppsdelen som vi har. Musklerna som ska bära upp dem är de största i kroppen, och tränar man inte dem, kan man få smärta i ryggen. Dessutom använder vi ryggen dag ut och dag in; när vi sitter, när vi går, springer eller joggar.

Vi använder ryggen när vi böjer oss ner, ställer oss upp, bär något över axeln, lyfter något, vi böjer oss ner, lyfter tunga saker med ryggen och så vidare. Det är endast vid sängläge som vi inte använder ryggen. Inte så konstigt då att vi har ont i ryggen. Har man långvarig ryggsmärta är det viktigt att ta reda på vad smärtan kommer från. Vad gör du då? Går till läkaren? Vad rekommenderar den läkaren? Att ta värkmedicin? Oftast.

Fyra saker du kan göra om du har ont i ryggen

1. Tar värkmedicin – det närmaste man tänker på är att bara få bort smärtan för att kunna återvända till det man gjorde förut. Vad gör värkmedicinen? Den förhindrar receptorer i hjärnan att fortsätta ta emot signaler från nerver och muskler i ryggen att det är något som smärtar där. Är du botad? Knappast.

2. Går till doktorn – de flesta som går till doktorn, får ett besök på en vårdcentral. På den vårdcentralen har läkarna oftast cirka 15 minuter på sig att ta reda på vad som händer med dig och varför du har ont i ryggen. Oftast får du ett recept på värkmedicin – och du vet ju vad värkmedicinen gör, eller hur? Så är du botad? Knappast.

3. Ber om bättre kontorsstol på jobbet – när du gått ett tag och fortfarande har ont i ryggen, kanske du ber om en bättre stol på jobbet, som kan avlasta ryggen när du sitter på jobbet. Du kanske får en ergonomisk kontorsstol som ger bättre stöd för din rygg, men är du botad? Knappast.

4. Börjar träna ryggen – om du har tagit värkmedicinen som läkaren har skrivit ut åt dig, kanske du har mindre värk och fått rådet av läkaren att träna ryggen försiktigt. Du kanske går till gymmet och tränar lite försiktigt ryggen. Är du botad? Kanske inte riktigt. Däremot är träning en bra sak för att förebygga smärtor i ryggen, liksom en ergonomisk stol kan förebygga smärtor men inte ta bort dem.

Det du bör göra, om du har smärtor i ryggen, är att besöka en kiropraktor som kan analysera din rygg, och ställa till rätta det som felar i ryggen. Där kan du bli botad. Sedan kan du både be om ergonomisk kontorsstol oc börja träna ryggen, röra på dig mer och på så sätt få igång blodcirkulationen i ryggen.

Kan kontorsmassage minska sjukdomsdagarna?

28 mar 2018

Det brukar vara uppskattat när företag erbjuder sina anställda så kallad kontorsmassage. En stunds avkoppling är det ingen som tackar nej till. Men ger det någon effekt på sjukdagarna? Ja, det säger i alla fall vissa företag som har denna tjänst. 

Om man jämför idag mot för 15 år sedan är det en enorm skillnad gällande hur många företag i Stockholm som köper in kontorsmassage regelbundet. Idag är det mycket vanligt på både större och mindre arbetsplatser och ett sätt att ge personalen bättre hälsa. Men ger det effekt eller kan det bara ses som en avslappnande stund som är uppskattad av personalen?

Ett spelutvecklarföretag från Stockholm har erbjudit gratis massage till sina anställda under två år och när tekniktidningen Breakit gjorde reportage om dem berättade ansvariga att det gick att se tydliga skillnader. 

Flera fördelar med massage på jobbet

För det första lyftes fördelen fram att stela muskler och leder snabbt får behandling. Om man exempelvis har kontorsmassage en gång i veckan kan personalen boka in sig på dessa tider och vet att de alltid har tillgång till massage med detta intervall. Därmed kan stela muskler och leder behandlas på ett tidigt stadie. 

För det andra lyftes stresslindring upp. Mindre stress skapar bättre arbetsklimat och resultat. Dessutom påverkar stress immunförsvaret negativt vilket gör att man lättare blir sjuk om stressnivån är på högre nivåer. 

För det tredje lyftes just sjukfrånvaron upp. Med minskad stress bidrar massage till minskade sjuktal. För just detta företag var alltså massage på jobbet ett steg för minskat antal sjukdagar. Men allt måste alltid ses i sin kontext och det är inte säkert att kontorsmassage ger samma resultat på alla arbetsplatser. Till stor del beror det på nuvarande friskvårdsaktiveter, personalens arbetsmiljö och hur mycket de rör på sig på fritiden. 

Vad är kontorsmassage?

Kontorsmassage är massage som är speciellt anpassad för personer som sitter och jobbar på kontor. Med andra ord stillasittande jobb där framförallt axlar och nacke påfrestas. Företag med specialitet inom massage kommer ut till företag och genomför massage på de anställda utifrån ett schema de själva bokat in sig på. 

Kontorsmassage är därmed ett vanligt inslag inom tjänsten företagsmassage, där även annan massage kan ingå. Det som är den röda tråden är att anställda får massage på arbetstid för att därigenom få ett bättre långsiktigt mående. 

I Stockholm finns flera olika företag som erbjuder kontorsmassage och exemplet ovan nämndes enbart eftersom Breakit gjort ett reportage om dem. Utbud, service och prisnivåer kan skilja mellan olika leverantörer. 

Dina tänder är en del av ditt välmående

14 mar 2018

I Sverige har vi ett system som innebär att varje medborgare har rätt att besöka en tandläkare utan kostnad fram till dess att vi fyller 23 år. Det ger oss väldigt bra förutsättningar och en grund att stå på genom resten av livet.

Större fel kan rättas till i god tid genom exempelvis tandställningar, hål kan lagas innan de förvärras och rent allmänt så lär vi oss vikten av att sköta tänderna på ett bra sätt - att dagligen borsta tänderna, att använda tandtråd och att skölja med munvatten. Som sagt - vi får en stabil grund.

Men, vad händer efter att man fyllt 23 år? För många så är denna födelsedag startskottet för att man slutar att gå till en tandläkare. Något som till stor del beror på att det kostar pengar. Vi skulle vilja säga några saker om detta och enklast blir om vi radar upp våra poänger i punkter så att det blir lättare att följa:

Skäl till varför du ska besöka en tandläkare

Vi kan säga att du bor i Bromma, nyligen har fyllt 23 år och således måste bekosta dina framtida besök hos en tandläkare med egna medel. Här är anledningarna till varför du bör göra det snarare än att avstå från att boka tid hos din tandläkare.

 • Investering Att besöka en tandläkare för en undersökning kostar några hundralappar. Skulle det krävas åtgärder så tillkommer ytterligare några kronor. Ställer man den summan mot vad det kan komma att kosta i framtiden så handlar det om en ren investering. De akuta problemen kan komma att kosta väldigt mycket att korrigera. Och, besöker du en tandläkare årligen så blir du även kvitt plack och tandsten då en tandhygienist brukar närvara och slipa bort sådant från tänderna
 • Din hälsa i övrigt Många verkar inte förstå att det finns samband mellan dentala problem och andra sjukdomar. Det finns typer av cancer som har sitt ursprung i undermålig tandhälsa och det finns olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar som skulle kunna ha undvikits om patienten skött sina tänder på ett bättre sätt. Det är en sak. En annan gäller det faktum att exempelvis tandvärk gör fruktansvärt ont att drabbas av. Den smärtan kan du undvika genom att besöka en tandläkare och, så atts äga, mota Olle i grind.
 • Ett friskt leende Det sägs att ett leende kan förändra världen och visst ligger det mycket i det? En person som ler uppfattas - med all rätt - som en positiv människa. Tänderna är definitivt avgörande i detta. Har du gula tänder, saknar du någon tand eller av någon annan anledning känner att du ogärna ler på grund av hur dina tänder ser ut så finns det hjälp att få. Att exempelvis bleka tänderna hos en tandläkare kan ge bättre självförtroende och en större benägenhet att låta smilbanden peka uppåt.

Mer läsning om tänder och tandvård: https://www.tandläkarebromma.nu.

Misstänker du att du har radon hemma?

19 feb 2018

Tänk vad mycket vi vet numera om vår hälsa. Vi har både tillgång till medicinsk vetenskap, alltså om olika sjukdomar och hur man kan bota dem. Till och med cancer går att bota, jämfört mot för trettio, eller fyrtio år sedan. Då var den som drabbats av cancer dödsdömd. De flesta som fått diagnosen cancer dog efter några år. Det enda sjukvården kunde göra för dem då, var att försöka lindra smärtan. Så är det inte längre. Även om man inte kan säga att vi helt kan bota cancer, så kan vi ge många cancerpatienter flera år till, innan de dör av det.

Vi har blivit medvetna om farliga byggmaterial

Vi har också blivit mer medvetna om vad som påverkar hälsan negativt – och positivt. Vad för slags mat man ska äta för att behålla hälsan, vilka mediciner som kan lindra eller bota de flesta sjukdomar som vi känner till. Vi vet också mycket mer om vad som gör oss sjuka. Varje år kommer det nya rön om livsfarliga ämnen som används i byggmaterial, till exempel.

Ofta förekommande radon i äldre hus

Tänk på de gamla hus som byggdes på 1940-, 50-, 60-, och 1970-talet, då använde man radon i olika isoleringar på hus från denna tid. Idag vet vi att radon inte är bra för någonting, egentligen. Det visste man inte då, man använde radon och asbest helt obehindrat. Bor man i ett hus som byggdes under denna tidsperiod, bör man se över sitt hus.

Vad är radon?

Radon är ett giftigt ämne som är farligt att andas in. Den avger gaser som är hälsofarliga. Radon kan förekomma i princip i allt byggmaterial i ett hus; den kan finnas i fasaden, i den betong som har använts när man har byggt huset. Vet man om att man har blåbetong i väggarna, kan man misstänka att det finns radon som avges från väggarna. Den kan finnas i fönsterlister, i isolering i ventiler, den kan finnas i golvet som är gjutet i betong. Vet m na om att man bor i ett gammalt hus är det nödvändigt att göra en radonsanering. Då kan man med fördel ta kontakt med en firma som gör radonsaneringar.

Vad händer när man radonsanerar?

Då river de bort fönsterlister och ersätter me nya, och monterar spaltventiler i fönsterkarmar. De kan montera ytterväggsventiler för på så sätt få bort radonet. Vill man gör en mer omfattande radonsanering rensar de alla kanaler och öppnar frånluftsventilerna och monterar in ett nytt. Behöver man efter det avlägsna ännu mer radon kan de installera mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning. Det är den bästa lösningen eftersom man då får en komplett luftomsättning, man får in mera syre i varje rum. Man får ett spjäll mer proportionerlig justering av luftflöden och kan få ner oljud som kommer utifrån. I sovrummet, där syret behövs som mest kan man montera en extra ljuddämpare som gör att nattsömnen inte störs.

Vad gör man om det finns radon i källaren?

Har man radon i marken, behöver grunden saneras. Då kan man täta bottenplattan där radonet kan tänkas läcka in. Behöver man ett större ingrepp kan man installera ett radonsug med ett undertryck i plattan så att markluften förhindras att suga in i huset. Skulle man misstänka att radonet tar sig in i vattensystemet, måste vattnet luftas för att radonet ska avlägsnas i vattnet. Man kan då installera ett aggregat för återluft. OM aggregatet installeras i källaren och ansluter kanaler för tilluft och blåser ut radonet. Man bör ha ett aggregat med frånluft så att man får bort radonet ur huset och i vattnet.

Hur bra är inomhusluften för oss?

2 feb 2018

Det här med hälsa är ett väldigt stort begrepp. Man brukar säga att hälsan tiger still. Med andra ord märker man först vad man hade när man blir sjuk. Insjuknar man är det något i kroppen som inte fungerar som det ska. Då märker man hur bra man mådde, utan att man märkte det. Är det någon som minns den ironiska skylten som talade om att det vara roligare att hellre vara rik och frisk, än fattig och sjuk? Det är en parafras om att hellre vara fattig och frisk än rik och sjuk. Blir man sjuk, är det inte säkert att man kan köpa sig en hälsa. Visserligen finns det en del som rikedom kan köpa om man råkar vara inte alltför sjuk. Har man cancer, kan man köpa sig den bästa läkarvården, de bästa medicinerna, men är man dödssjuk, vad ska man med rikedomarna till? Och den som är frisk, även om man inte råkar ha rikedomar som ligger på några lagrar, kan alltid använda sin hälsa och energi(?) till att bygga sig ett bra liv – eller?

Hälsan tiger som bekant still

Med detta sagt, är det många som alltså helst av allt vill vara friska. Det vet alla som någon gång har kämpat med sjukdom av något slag. Men även den som är frisk, kanske inte mår så bra ändå? Det finns en del man som fysiskt frisk, ändå kan må dåligt av. Stress, psykisk ohälsa med oro och liknande kan göra att den som är fysiskt frisk, inte mår så bra, trots allt. Därför kan definitionen av hälsa vara väldigt stor och bred. Kanske hälsa ska definieras utifrån alla områden; fysisk, psykisk och andlig(?) – för dem som nu tror på sådant.

Många lever ett rätt så hälsosamt liv. Vi har en stor tilltro på hälsa i vårt samhälle. Inte så konstigt att våra medier domineras av artiklar och nyheter om hälsa. Vi fokuserar mycket på träning, kondition och hälsa.

Vi sitter alltmer inomhus

En av de bitarna som måste tilläggas är att vi sällan tänker på vår livsstil. Som bekant sitter många alltför mycket; både på jobbet och på fritiden. Vad få tänker på att en följd av vårt stillasittande innebär att vi vistas den mesta tiden av dygnet inomhus. Åtminstone gäller det här på våra nordliga breddgrader. Det i sin tur ställer höga krav på att inomhusluften är ordentligt syresatt. Vet du hur inomhusluften är hemma hos dig? Får du tillräckligt bra luft inne? Är du osäker kan du ta kontakt med en VVS-firma som ser över både värme, ventilation och hur dina rör i huset mår. Alla bitarna är viktiga för vårt välmående och hälsa. Bor du till exempel i Skåna kan du fortsätta läsa mer här om VVS i Lund.

Upplever du att du ofta har huvudvärk kan det vara bra att se över så att ditt hus, eller lägenhet inte har fuktskador. Mögel kan göra både oss människor och hus sjuka. Det ger som följd både astma, huvudvärk och andra sjukdomar.

Hälsosamt vara nöjd med sig själv

12 jan 2018

Hälsa kan vara ett ganska vitt begrepp. Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Det handlar även om ett stort välbefinnande på det kroppsliga och mentala planet. Det handlar om att hitta balans i livet. Balans mellan måsten som kan dominera ens liv och avkopplingen som behövs för att klara av det som är tvunget att klaras av. 

Stress kan göra oss sjuka

Vi lever i en alltmer stressad tillvaro. Många tänker att stress enbart handlar om att ha mycket att göra, men även avsaknaden av meningsfulla uppgifter kan leda till en mental stress. Att vara arbetslös kan leda till psykisk stress. Man kanske oroar sig över att man får en försämrad ekonomisk situation. Man kanske lider av att känna sig utanför det pulserande livet, vilket kan leda till stresskänslor. På samma sätt kan den som har många meningsfulla uppgifter känna en stor tillfredsställelse, trots att de kanske inte har så mycket tid. Vad som är bra för den ena är inte nödvändigtvis bra för den andra. Alla har olika faktorer som ger en tillfredsställelse och ett liv som levs tillfreds leder till hälsa i det långa loppet – och tvärtom.

Missnöje med sig själv är inte hälsosamt

Andra saker som leder till tillfredsställelse är att kunna vara nöjd med sig själv. Att vara nöjd med sig själv behöver inte leda till en bantningshets, eller att man lägger sig stup i kvarten under kniven. Den som ständigt känner sig missnöjd med sitt utseende brukar spendera stora summor på att försöka rätta till det de känner är skavanker. Medan den som är nöjd med sitt utseende kan känna sig lugn över det.

Det finns många små saker som man kan göra för att bli nöjd med det egna utseendet; vara snäll mot sig själv är ett sätt. Att se sig i spegeln och säga några uppskattande ord till sig själv är ett bra sätt. Att ta hand om sig själv, ett annat. Tar man sig tiden att röra på sig i naturen kan det leda till att kroppen producerar endorfiner; kroppens eget må-bra-hormon. Då får man påfyllning av den egna kroppen som gör att du mår bra. Och någon som mår bra behåller sin hälsa.

Hälsosamt att ta  hand om sig

Se till att bevara hälsan i alla delar av kroppen. Matsmältningen ger ofta konkreta besvär, om det inte fungerar. Fungerar den som den ska, är det oftast inget som en människa tänker på. Likaså tand- och munhälsan. Så länge den fungerar tänker man inte på den, och desto mer när något inte är som det borde vara. Att gå till en tandläkare på Södermalm regelbundet kan göra att man bevarar en bra munhygien, till exempel denna; www.tandläkaresödermalm.biz.

Att vara sjuk i Stockholm

3 jan 2018

Sanningen är att det ofta är ”bättre” att vara sjuk i en storstad, än ute på glesbygden. Du som blir sjuk ute på glesbygden kan behöva vänta på helikopter eller flygplan för att kunna transporteras till ett sjukhus som har kompetensen att behandla just ditt problem. Så är det givetvis inte alltid, men om sjukdomen är allvarlig eller ovanlig kan det krävas. Den som bor i Stockholm och blir sjuk har många akutsjukhus och vårdcentraler i Stockholm. Den som föredrar alternativa behandlingar har tillgång till många kliniker för till exempel akupunktur.

Akutsjukhus

 • Danderyds sjukhus. Danderyds sjukhus ligger strax norr om Stockholm. Hit kommer många som bor i de norra delarna av Stockholm, eller de som bor mellan Stockholm och Uppsala (men där Danderyd är lite närmre än Uppsala).
 • Karolinska har två universitetssjukhus i Stockholms län, ett i Huddinge och ett i Solna. Båda sjukhusen är stora och kan ta emot patienter med många olika typer av svårigheter.
 • Norrtälje sjukhus. Norrtälje sjukhus har en historia som sträcker sig tillbaka till 1971, då ett kurhus för 11 personer uppfördes. Idag är ett modernt akutsjukhus med relativt hög kapacitet.
 • S:t Görans sjukhus. S:t Görans sjukhus är privatägt och ligger i närheten av Fridhemsplan, i stadsdelen Kungsholmen i centrala Stockholm. Den stora merparten av verksamheten sker på uppdrag av landstinget, som också är de som äger byggnaderna.
 • Södersjukhuset. Södersjukhuset, som brukar kallas för Sös, ligger på Södermalm, centralt i Stockholm. Byggnaden har stått på sin plats sedan andra världskriget, då uppförandet skedde.
 • Södertälje sjukhus. Det första sjukhuset i Södertälje öppnade redan 1977, med 20 vårdplatser. Idag ser det annorlunda ut. Södertälje sjukhus är idag ett av landets största länsdelssjukhus.

Akupunktur och andra typer av kliniker

Det är inte bara akutvård som kan krävas när man har besvär med kroppen. Det finns flera andra vårdformer som kan vara minst lika aktuella, beroende på vilket problem man har. Något som många väljer att gå till för att råda bot på besvär med kroppen är akupunktur. Förutom akupunktur kan till exempel också psykiatrisk vård behövas. 

En fördel med Stockholm är att det går att hitta nästan all form av vård som finns i Sverige – och hög kompetens inom respektive område. Detta oavsett om det gäller akupunktur, psykiatri eller någon annan typ av vård. Något annat som många åker till Stockholm för är plastikkirurgi. Priserna är ibland lite högre i Stockholm för den typ av vård som inte finansieras med offentliga medel. Så är dock fallet med nästan alla av Stockholms branscher, oavsett vilka tjänster det är man söker. Läs mer på: akupunkturspecialist.se.

Är rörmokare ett slitsamt yrke?

23 dec 2017

Man ska veta att arbetet som rörmokare är ett relativt tungt jobb som sliter på kroppen. Det krävs därför en god fysik för att bli just rörmokare – det är ganska tunga lyft, obekväma ställningar och väldigt mycket situationer där kroppen hos en rörmokare helt enkelt tar stryk. Det har dock blivit bättre under senare år och man använder sig numera som rörmokare hela tiden av saker som gör jobbet lättare. Hissar, olika skydd och lyftanordningar tillhör numera en rörmokares arbetsutrustning.

Detta ska vi vara tacksam för då en rörmokare alltid behövs – tar vi Stockholm som exempel så räknar man där att det redan nu och inom framtiden kommer att finnas ett skriande behov av just rörmokare. Anledningen till detta är också väldigt enkel – man bygger så mycket nya hus i Stockholm så att hela byggnadssektorn påverkas positivt och till denna kategori hör även rörmokare. Därför är det alltså av yppersta vikt att människor som arbetar inom denna sektor även får de hjälpmedel som de behöver – detta oavsett om man nu är en rörmokare eller snickare – behöver man så mycket arbetskraft som i Stockholm, ja då får man även se till att folk inte gör sig illa på köpet. Detta ligger även lite på fackets bord, man måste måna om sina medlemmar och se till att rätt sorts hjälpmedel är obligatorisk – en rörmokare som arbetar i Stockholm ska inte behöva offra sin kropp för att bygget i fråga ska bli klar på utsatt tid.

Då får det hellre ta lite längre tid och man kanske i sådana fall bör överväga att expandera arbetsstyrkan snarare än att tappa en duktig rörmokare på grund av snålhet eller slarv. Det här gäller naturligtvis alla yrkesgrupper och inte bara rörmokare – bara för att Stockholm växer så ska inte byggen och annat medföra risker eller kroppsskador. Detta är viktigt.

Hur mycket tjänar en rörmokare i Stockholm?

Om man nu jobbar som rörmokare i Stockholm och håller på med en nybyggnation av ett stort lägenhetskomplex – ja, då ska man veta att den tighta tidsramen ofta kan innebära att man i slutändan kan tjäna mycket pengar. Företagen har nämligen en skyldighet att vara färdiga på utsatt tid och därför kan man som arbetare få arbeta extra mycket under en tid – något som ger mer klirr i kassan. Dock ska man då veta att det faktiskt kan bli tal om rena nattjobb, tidiga mornar och i vissa fall även på helger – men är man som rörmokare i Stockholm beredd att offra några sådana mot ett rejält tillskott i den personliga kassan, ja, då brukar det också vara värt det.

Det kan nämligen handla om ganska stora pengar och den rörmokare som nappar på detta kan alltså se framemot att i framtiden kanske dra ner på lite arbetstid eller ta ut lite extra semester under sommaren. Detta är dock inte unikt i Stockholm och för rörmokare utan kan ske över hela landet och i alla yrkesgrupper som har med någon form av byggnads att göra.

Här får du skönhetsbehandlingar i Vasastan

21 nov 2017

En skönhetsbehandling kan vara avslappnande, njutbar och ett sätt att sätta lyx på tillvaron. Men den kan även vara så smärtsamt så att tårarna kommer fram och att man önskar att behandlingen snabbt ska ta slut. Målet är i alla fall alltid ett gott resultat med exempelvis finare hy, mindre hårväxt eller vackra naglar.

De som går omkring i Vasastan kommer snabbt inse att utbudet är stort inom detta område. Här finns allt från de butiker som säljer skönhetsprodukter till skönhetssalonger där man kan få färdiga behandlingar.

Butiker inom Skönhet & Hälsa

I Vasastan finns ett par klassiska shoppinggator med både mindre och större butiker med skönhetsprodukter. De som vill hålla nere kostnaden bör vända sig till dessa butiker för att få råd om vilka produkter som bör användas för bäst resultat. Sedan får man själv använda dessa i hemmet. I vissa fall kan man få prova en del produkter redan i butiken för att få en känsla för vad de ger.

Fördelen med att köpa produkterna själv och sedan göra en egen skönhetsbehandling är priset. Dessutom kan man tydligt avgöra vilka produkter man köper och använder vilket gör att exempelvis enbart produkter som inte är testade på djur används.

Hotellen

En del lite dyrare hotell i Vasastan har exklusiva spaavdelningar där det även delvis går att beställa skönhetsbehandlingar. Här bör man däremot göra lite extra research innan bokning sker. Bara för att det står att hotellet har ”spa” betyder det inte per automatik att det innebär bubbelbad, massageduschar, relaxavdelning och ångbastu. Begreppet används friskt av hotell och kan lika gärna innebär en enklare badavdelning.

Skönhetssalonger

Det finns över 20 skönhetssalonger i Vasastan (Källa: Google Maps). I vissa fall är det små salonger där en eller ett par personer är anställda. I andra fall är det större samarbeten där salongen kan erbjuda en mängd olika behandlingar eftersom det där arbetar allt från hudvårdsspecialister och frisörer till de som jobbar med manikyr eller pedikyr.

Det betyder därmed att en del bara arbetar med hår, andra med hud och ytterligare med naglar medan vissa har ett bredare utbud. Ibland går det avläsa utbudet utifrån det namn de har valt. Det finns exempelvis salonger i Vasastan med namn där ”Hudvård” eller ”Make-up” ingår.

Även om det kan anses vara billigt och enkelt att göra egna behandlingar hemma, med produkter köpta på skönhetssalonger eller skönhetsbutiker, så är det inte samma sak som att gå till en skönhetssalong. För bäst resultat krävs tid, erfarenhet och utbildning.

Så förebygger man hälseneinflammation

9 nov 2017

En fara med att träna är - paradoxalt nog - risken för att göra sig illa. De flesta tränar med ett syfte om att man ska må bättre och att man ska se lite fräschare ut - det står således i en direkt kontrast till att man tränar på ett sådant sätt att man gör sig själv illa och att man i och med detta också mår sämre än vad man gjorde innan träningen tog sin början. om detta kan vi säga följande: de flesta har sig själv att skylla. Vi säger inte detta för att peka finger åt någon; vi säger det för att visa på att många gör lite för stora misstag då de sätter igång med sin träning.

Ser man till de flesta vanliga skador som sker i samband med att motionärer tränar så handlar det om belastningsskador; skador som kommer från att man A) kör för hårt B) kör för enformigt C) tränar med fel utrustning och D) kör utan en tanke på vilken fysisk status man har. Det senare gäller primärt män. Killar har nämligen en viss inbyggd förmåga att ta vid där man en gång började. Något som kan vara bra i vissa sammanhang, men som är rent ödesdigert då det kommer till träning kontra skaderisken.

Muskelmomentet sitter i

Har man en gång klarat av att springa en mil på en viss tid, klarat att lyfta ett antal kilon i knäböj och kanske dribblat på ett visst sätt i fotboll - ja, då sitter detta i muskelminnet. Så resonerar många killar, men man tar inte alls hänsyn till att vatten runnit under broarna, åren passerat och att man idag är avsevärt mycket äldre än vad man under den period då man klarade vikten, tiden eller dribblingen. En slags inbyggd stolthet som leder till skador i form av exempelvis hälsporre, bristningar i muskler, hälseneinflammation eller knäproblem.

Det talande i det här sammanhanget är att man exempelvis åker på en hälseneinflammation - du kan läsa mer om symptomen här - och att man tvingas till vila. En vila som sker enligt total vila, snarare än aktiv vila - och där man tappar suget för att träna igen. Åker man på en hälseneinflammation så kan man träna - men på ett annat sätt i form av exempelvis cykling eller simning. Dessutom så måste man dels få bekräftat att det handlar om en hälseneinflammation och dels också få rätt typ av behandling för att kunna återhämta sig snabbare.

Förebyggande är a och o

Att förebygga är A och O och vi tänkte visa på några enkla sätt att göra just det. Vi kan säga att du - efter en längre periods vila - åter känner suget att börja träna. Så här ska du göra för att förebygga exempelvis en hälseneinflammation:

 • Hitta rätt sko. Vi har alla olika fötter och olika typer av löpsteg. Det finns inga skor som passar alla - men det finns skor för alla. Det vill säga: du måste hitta en sko anpassad efter hur dina fötter och ditt löpsteg ser ut. Enklast är att besöka en sportaffär och prova ut skor där. Här kan det även hjälpa med att använda exempelvis speciella hälinlägg i skorna för ytterligare lindring. Sådana brukar finnas på Apotek.
 • Träna varierat. En alltför ensidig och enformig träning ger belastningsskador. Försök att hitta en balans och försök att - om möjligt - undvika att träna exempelvis tennis, innebandy och badminton för ofta. Dessa sporter är bra, men de sliter väldigt mycket på leder, knän och hälar. Träna gärna - men kanske inte varje kväll.
 • Värm upp. Nyckeln är att ta hand om sig och inse att kroppen har en längre startsträcka ju äldre man blir. I ungdomen kanske du kunde köra hårt direkt, men ju äldre du blir desto mer måste du värma upp innan passet. Visst, det tar lite längre tid - men du minimerar risken för skador.
 • Stretcha. Lika viktigt som uppvärmningen är den avslutande stretchingen. Se till att sträcka ut de muskler och kroppsdelar som tränats under passet. Se det som en chans att gå igenom ditt träningspass mentalt. Det är skönt att stretcha och det är - tvivelsutan - väldigt, väldigt viktigt.

Vill du veta mer om skadeförebyggande och behandling av hälskador? Här kan du läsa mer. 

← Äldre inlägg