Hälsa för dig

Viktigt att se över vaccinationsskyddet inför utlandsresan

Det är frivilligt att vaccinera sig men man bör göra det för sin egen och barnens skull. Också för att skydda personer i sin omgivning så att man inte sprider infektionssjukdomar vidare.

Det finns vissa sjukdomar som kanske inte är så farliga för oss, men som kan vara dödliga för andra i vår omgivning och det är därför som det är så viktigt att man vaccinerar sig. Två exempel på sjukdomar som kan ge svåra komplikationer och även leda till döden är kikhosta och mässlingen. Förr i tiden var det vanligt att barn dog i dessa sjukdomar - men så är det inte längre - eftersom de ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Om man ska resa utomlands är det extra viktigt att se över vilka vaccinationer man kan tänkas behöva. I många länder finns allvarliga sjukdomar som inte ens existerar i Sverige och därmed inte ingår i vårt allmänna vaccinationsprogram.

Vuxna kan behöva uppdatera sina vaccinationer

Det är staten som har beslutat att vi ska ha ett allmänt vaccinationsprogram för barn, så att vissa smittsamma och ibland väldigt farliga sjukdomar inte ska spridas. En del sjukdomar är därför nästan helt utrotade, men med hänsyn till den globala rörligheten så måste man fortsätta att vaccinera mot dem. Annars finns det en risk att de kommer tillbaka. Även vuxna måste tänka på att vaccinera sig eftersom vissa vaccin inte håller livet ut. Detta gäller främst stelkramp och difteri där vaccinationen brukar hålla i ungefär tio år. I sitt vaccinationskort ser man när man gjorde sina vaccinationer och man kan på så vis hålla reda på när det är dags att uppdatera sina vaccinationer.

Vaccinationskliniker med drop-in-tider

Det kan vara svårt att själv veta vilka olika slags vacciner man behöver. Genom att vända sig till en klinik som är specialiserad på just vaccination kan man få bra hjälp. Vaccinet mot den årliga säsongsinfluensan bör framför allt tas av äldre och personer i olika riskgrupper. Ska man åka utomlands är det viktigt att i god tid innan resan vaccinera sig, eftersom vissa sjukdomar kräver att man tar mer än en spruta för att få ett fullgott skydd. Det är dessutom inte bra att ta för många sprutor på samma gång. Vaccin i Stockholm finns på vårdcentraler men också på privata vaccinationskliniker. Att gå till en särskild vaccinationsklinik är ofta enklare eftersom de brukar ha drop-in-tider och man slipper boka en tid i förväg.

10 Oct 2020