Hälsa för dig

Så får äldre hjälp i vardagen

Hemtjänsten hjälper äldre i hemmet när deras egen kraft inte längre orkar som förr. Vad som avgör är pensionärernas behov och om de ej kan tillgodoses på andra sätt, till exempel av anhöriga.

Det är inte lätt att bli gammal. Många äldre människor frustreras och mår dåligt över att kroppen inte svarar och fungerar på samma sätt som när man var yngre. Även de enklaste sysslorna i hemmet kan bli en omöjlig uppgift när kraften inte längre är som förr. Att till exempel laga mat, hänga tvätt eller gå på toaletten kan kräva hjälp för att genomföras. Då är nästa fråga: vem ska hjälpa till med detta? Det kan vara svårt att begära från anhöriga att ställa upp med dessa sysslor som behöver skötas flera gånger om dagen. Man kan ju inte sluta jobba för att ta hand om sina föräldrar eller morföräldrar även om man så velat. Därför finns hemtjänsten som hjälper äldre människor i vardagen. Utifrån de äldres behov beslutas vad hemtjänsten ska bidra med så att livet kan fortsätta med värdighet för pensionärerna.

Lagen om valfrihet

Det är kommunen som beslutar om äldre ska beviljas hemtjänst eller inte. När den väl är beviljad finns det dock valfrihet i vem som ska utföra den. Då kan man till exempel välja en privat hemtjänst i Solna istället för kommunens representanter. Det är Lagen om valfrihet (LOV) som möjliggör detta. En lag som har funnits i Sverige sedan 2009.

Många äldre känner en trygghet i att veta vem det är som kommer och hjälper dem i hemmet. Förutom den praktiska delen av hemtjänstens arbete bidrar de även med en social berikning. Det är inte ovanligt att äldre människor känner sig ensamma. Hemtjänsten står alltså även för ett sällskap i vardagen.

När behov inte kan tillgodoses på annat sätt

Om äldre människor beviljas hemtjänst eller inte avgörs av Socialtjänstlagen och aktuell biståndshandläggare. Efter ett möte där biståndshandläggaren undersöker den äldres behov fattas ett beslut. Ofta ska det ganska mycket till för att inte beviljas hemtjänst. Däremot kan behoven se olika ut.

I lagen talar man om att stöd ska ges om behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. Ett annat sätt kan till exempel vara hjälp av en anhörig eller att den äldre klarar av det själv. Anledningen är att hemtjänsten bekostas med skattepengar. Då gäller det att använda de finansiella medlen på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som ingen människa hamnar i kläm.

28 Sep 2020