Hälsa för dig

Skydda dig från säsongsinfluensa

För särskilda riskgrupper kan en influensa vara en kamp med döden. Vaccinera dig mot säsongsinfluensa om du till exempel är över 65 år, diabetiker eller gravid för att få ett starkare skydd.

Det är aldrig kul att råka på influensa. Oavsett vilket virus det är du drabbas av som ger dig dessa influensaliknande symptom som exempelvis feber, huvudvärk eller hosta är det ingen rolig upplevelse. För dig som annars är ung och frisk går det vanligtvis över efter några dagar, men för den som befinner sig i en riskgrupp kan en influensa vara rentav livsfarlig. Att ta ett vaccin mot säsongsinfluensa kan därför vara en god idé för dig som riskerar att drabbas extra hårt av influensasymptom. Varje år dör nämligen många människor av vanlig säsongsinfluensa. Vi kan hjälpa till att dämpa smittspridning med att hålla avstånd, hålla oss hemma när vi är sjuka och inte träffa äldre släktingar. Men vi kan inte göra allt. Därför finns det vaccinationer.

Lev länge och lyckligt

Det är helt naturligt att vara skeptisk till vaccin. Många har säkert svininfluensan färskt i minne, som gav ett hundratal svenskar narkolepsi vid massvaccinationen år 2009. Den går dock inte att jämföra med de säsongsinfluensavaccin som funnits tillgängliga i många år och som hunnit forskas väldigt mycket på. Eventuella biverkningar har identifierats och kunnat korrigeras tack vare långtgående forskning. Vaccin mot säsongsinfluensa är inget framstressat vaccin. Det är ett vaccin för att ge dig ett längre och lyckligare liv att dela med dina kära.

4 Dec 2020