Hälsa för dig

Vilka uppgifter har hemtjänsten?

Det kommer en dag för dom allra flesta när man inte kan ta hand om sina egna och hemmets behov på egen hand längre. För detta kan man få hjälp ifrån hemtjänsten. Men vilka uppgifter har hemtjänsten? 

Serviceuppgifter 

En utav hemtjänstens huvudsakliga uppgifter är att hjälpa äldre med sådant som av naturliga skäl blivit svårt att klara av på egen hand. Det kan gälla sådant som gäller att ta hand om hemmet med alltifrån städning till tvätt och ofta finns ett speciellt schema för detta. 

Den ena veckan kanske det är dags för tvätt och nästa ska golvet dammsugas och torkas. Det kan även vara att få maten handlad och levererad hela vägen hem till kylskåpet. Det finns såklart många andra uppgifter som hemtjänsten utför inom det här området och mycket avgörs utifrån vad man som brukare har behov att få hjälp med. 

Personlig omvårdnad 

Den personliga omvårdnaden fokuserar på de äldres fysiska, psykiska samt sociala behov. Här ingår även uppgifter som personlig hygien så som dusch och bad men även av- och påklädning vid dagens början och slut. För vissa äldre är det viktigt att bara få en pratstund tillsammans med någon över en kopp kaffe eller ett parti Finns i sjön och för andra är det viktigt att få komma ut i friska luften på en skön promenad. 

Hemtjänsten fungerar även som socialt stöd till äldre som bor helt själva. Den stunden dom då får tillsammans med hemtjänstpersonalen ska bidra till ökad meningsfullhet och livskvalitet så det är minst sagt ett viktigt uppdrag som dom anställda utför. 

Måltider 

Att få i sig bra och näringsriktig mat flera gånger om dagen är viktigt, allra helst för den som redan är sjuk eller på annat sätt väldigt svag. Även här spelar hemtjänsten en viktig roll bland många äldre, där som ser till att brukarna får i sig sina dagliga måltider, från frukost till kvällsmat. 

Måltiderna är också något som många av dom äldre uppskattar otroligt mycket eftersom det innebär en stund av sällskap. Hur behovet ser ut här skiljer sig såklart från person till person, då någon behöver hjälp att laga mat från grunden och någon annan behöver enklare hjälp eller rent av bara sällskapet. 

Baserat på behov och önskemål 

För att få hemtjänst måste man skicka in en ansökan till sin kommun. Blir man beviljad kommer dom olika tjänsterna schemaläggs främst utifrån vilka behov man har men även önskemål tas med i beräkningarna. 

Hur mycket tid man får avgörs dock av behovet, där vissa får hjälp någon timme i veckan medan andra har flera hjälpinsatser per dag. Olika kommuner lägger upp hemtjänsten på olika vis men alla har rätt till stöd och hjälp när man inte längre klarar vissa sysslor själv.

6 Nov 2019