Hälsa för dig

Vad är fillers inom plastikkirurgin och när använder man fillers i Västerås?

Utseendet är inte bara ett sätt att identifiera varandra. Det ger så mycket mer känslor och information som man kanske både är medveten om och inte är medveten om. En annan persons utseende kan väcka attraktion eller obehag, glädje eller sorg. Man kan känna igen sig eller känna avstånd. Och det är känslor som man inte kan kontrollera.

På samma sätt är det med känslan för ens eget utseende. Det kan finnas vissa detaljer eller områden på kroppen som andra kanske inte reagerar på eller till och med tycker är vackra. Men om man själv störs av det eller mår dåligt på grund av det, är det svårt att kontrollera sina känslor. Och om det då finns något som en plastikkirurg enkelt kan åtgärda, till exempel med fillers, är det många som väljer att göra det.

Varför väljer man fillers?

Fillers betyder något som fyller, och det är precis vad fillers gör. Det kan vara rynkor som man vill jämna ut eller någon del av kroppen som kanske har förlorat volym av någon anledning. Kroppar är redan olika från födseln, men det sker också förändringar över tiden på grund av åldrande, viktminskning, graviditet, olyckor och hur man tar hand om sin kropp. Många kan till exempel behöva fylla ut områden på kroppen efter en kraftig viktminskning, där huden kanske har blivit slapp. Men den vanligaste användningen av fillers i Västerås, och andra platser, är i ansiktet. Oftast är det rynkor som har bildats på grund av ålder som man vill jämna ut för att få en yngre utstrålning. Eller så kanske man vill förstärka kinder eller läppar för att få mer fyllighet.

Vad är fillers?

När man gör en behandling med fillers i Västerås är det vanligast att man använder Juvéderm eller Restylane. Båda är icke-animaliska produkter som innehåller hyaluronsyra och injiceras under huden med hjälp av en spruta. En annan möjlighet för att jämna ut rynkor är botox, men till skillnad från fillers påverkar det nervsystemet istället för att fylla ut. Fett från en del av kroppen kan också användas för att ge volym på en annan del.

30 Jun 2023