Hälsa för dig

Vad innebär personlig assistans?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning så kan personlig assistans se till att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt, med hjälp av personliga assistenter. Dessa assistenter är med delar av eller hela dygnet för att hjälpa till med det som blir svårt att göra själv. Det kan vara det mest grundläggande som att tvätta och klä på dig, laga mat och äta, hjälp med kommunikationen. Dessutom kan man få hjälp med andra behov, exempelvis träning och fritidsaktiviteter, umgås med familj och vänner, utföra ett lättare arbete, hushållsarbete samt att kunna vara delaktig i samhället och mer.

Hela syftet med en personlig assistent är att den funktionshindrade ska kunna leva sitt liv så normalt som möjligt. Det stöd som fås ska vara individanpassat och den som tar emot assistenten har rätt att välja vem den vill ha som sin personliga assistent. Den som ska bli assisterad väljer när den vill ha stöd, när det ska vara, hur det ska utformas och vilket företag som ska vara arbetsgivare för din eller dina assistenter. Om man behöver hjälp dygnet runt så kan man ha flera assistenter som byter av varandra.

De personer som har fått beviljad personlig assistans kan söka om utökad assistans om det behövs tillfälligt. Det kan behövas om du blir sjuk tillfälligt eller om du behöver extra hjälp under en resa eller om du har ett arbete som kräver mer tid. För att en assistent ska kunna följa med på en resa så kan man söka pengar för assistentens omkostnader, därbland boende och resekostnad. Om det handlar att du behöver mer tid för att ditt arbete kräver mer tid än tidigare med din assistent så behövs det en omprövning för att få mer tid permanent.

Som tur är så spelar det ingen roll hur hög lön du har eller hur rik du är, det påverkar inte hur många timmar med assistans som du kan få ut. Pengarna är inte det som avgör hur lätt du kan leva ett så normalt liv som möjligt, så oavsett inkomst så har du rätt till så många timmar assistans som anses nödvändigt för dig att leva så normalt som möjligt.

Idag finns det ingen lägre åldersgräns för att bli beviljad en personlig assistent, dock så är den övre gränsen 65 år. Om du blir beviljad assistans innan du fyller 65 år så får du ha kvar den efter 65 års-gränsen.

Här kan du läsa mer om personlig assistans: http://www.personligassistansstockholm.nu/.

 

16 Apr 2017