Hälsa för dig

Tandlossning kan uppstå vid misskötsel

Tandlossning är något som kan slå hårt mot en människa. Detta oavsett ålder. Man får en uppsättning tänder och denna ska man klara sig på resten av livet. Det gör att skötseln blir extremt viktigt och det är tyvärr där som många fuskar. man borstar inte tillräckligt ofta, man borstar fel - man kanske inte borstar tänderna överhuvudtaget - och man undviker att besöka tandläkare.

Det gör att inflammationer uppkommer och att kariesangrepp kan bli så pass omfattande att tänderna är bortom räddning. Vi ska även nämna att vissa sjukdomar och viss typ av medicinering kan leda till tandlossning: det är inte enbart slarv med munhälsan som är orsaken till varför man kan tappa sina tänder. Även olyckor är naturligtvis bidragande orsaker.

Tandimplantat för ett bättre liv

Lösningen då - kan man få sitt liv tillbaka, trots att tänderna lossnat? Ja, det kan man. En av de bättre lösningarna som finns handlar om att operera in tandimplantat. Den lösningen är bäst sett till att en tandimplantat fungerar precis som vanliga tänder. Det som sker är nämligen att en tandläkare - ofta med rena specialister vid sin sida - borrar fast skruvar i käkbenet och att man i dessa sedan fäster kronor av porslin. Kronorna i fråga är alltså de som omgivningen kommer att se som de vanliga tänderna.

Det är en viktig punkt. Tandimplantat ser nämligen exakt ut som vanliga tänder - oavsett vem som har sådana inopererade. Man tillverkar nämligen dessa efter hur patientens övriga tänder ser ut - färg, form och storlek: allt blir likadant. Med dagens teknik kan man blästra och fräsa fram samma typ av skåror och yta som på en vanlig tand. Och: titan (som alltså skruvarna är gjorda av) brukar välkomnas av kroppen; något som i sin tur leder till att tandimplantat har väldigt stora möjligheter att fungera på samma sätt som en ordinarie tand.

Möjligheter som dock kräver och förutsätter omsorg och skötsel. Det är inte din vanliga tand/tänder, men trots det så måste du borsta och rengöra på samma sätt. Tyvärr så är det inte ovanligt att matrester glider ner i en tandköttsficka, att bakterier bildas och att en inflammation uppstår som en följd av bakterieangreppet. Det leder till att implantatet måste plockas bort.

Tandimplantat är inte för alla

Två saker avgör om du är en lämplig kandidat för ett tandimplantat eller ej. Det första som sker är att du blir grundlig undersökt av en tandläkare där man fokuserar på din käkmuskulatur. I och med att man kommer att borra i käken så måste den vara tillräckligt stark. Här finns ett samband mellan tandlossning, rökning och en försvagad käkmuskulatur som omöjliggör en operation av tandimplantat. Rökning kan leda till tandlossning och räkning gör att käkbenet blir svagare. Därför så bedöms också rökare som sämre kandidater. Vi ska dock tillägga att det är möjligt att göra en transplantation i syfte att förstärka käkbenet. En transplantation där man antingen tar muskelvävnad från exempelvis höften eller - om möjligt - från området där visdomständerna sitter.

Det andra hindret är lite sorgligare. Tandimplantat är dyra och alla har inte de ekonomiska medel som krävs för att få sådana inopererade. Då många äldre drabbas av tandlossning och samtidigt har en blygsam pension så blir det väldigt orättvist. Här kan dock valet av tandläkare göra skillnad. Dels genom att det råder fri prissättning - något som gör att man kan söka ett bättre pris - och dels genom att många erbjuder förmånliga - humana! - villkor för betalningen som innebär att den går att dela upp.

Vi ska dock säga att det möjligen finns ett ljus i tunneln. Från Vänsterpartiets sida vill man nämligen inkludera tandvård i högkostnadsskyddet. Går det förslaget igenom så kommer en kostnad om max 2000 kronor/år att debiteras. Det vore en bra lösning: tänderna tillhör kroppen och det ska inte vara en fråga som styrs av inkomsten.

25 Jun 2018