Hälsa för dig

Tandläkare – en nödvändig utgift

Då det kommer till tänder så är dessa – liksom övriga delar på kroppen – ytterst individuella. Alla föds med olika starka tänder, med olika motståndskraft och därmed också med olika förutsättningar för att slippa problem. En person i Kista kan klara sig under flera år från att besöka en tandläkare och utan att några hål eller anna upptäcks då han väl bokar i sitt besök. Detta medan hans granne – som borstar tänder dagligen och som regelbundet använder tandtråd – kommer att ha hål då han besöker en tandläkare. Orättvist, på många sätt – men väldigt naturligt sett till hur olika vi alla är.

Dock: det finns alltid en het potatis i Sverige så man nämner ordet tandläkare: priset. Kort och gott, det medför en kostnad att besöka en tandläkare och även om denna varierar beroende på vart man bor och vilken tandläkare man väljer (det råder fri prissättning mellan tandläkare och det innebär att en tandläkare i Kista kan vara extremt mycket billigare än vad en tandläkare på Södermalm är; trots att det handlar om samma behandling) så handlar det om pengar.

En kostnad som kan komma att bli än högre och det vi tänkte titta lite närmare på här är ett typiskt scenario och exempel på där priset för en tandläkare i slutändan blir väldig högt.

Ett uteblivet besök hos en tandläkare kostar i slutändan

Vi nämnde ovan en person i Kista som inte borstade sina tänder och som inte besökt en tandläkare på flera år. Vi sa även att denne inte hade några hål i tänderna då han väl gjorde så – men vi säger här att han tvingades besöka en tandläkare på grund av en akut smärta i en tand. Det vill säga; den uteblivna skötseln av tänderna och de inställda tandläkarbesöken har till slut tagit ut sin rätt och detta i form av en akut smärta.

Då han besöker sin tandläkare i Kista så konstaterar denne att det måste genomföras en rotfyllning och att det är den enda möjligheten att rädda tanden i fråga. En rotfyllning som kostar extremt mycket pengar och som leder oss in till själva kärnan i vårt resonemang.

Kort och gott – du kommer inte att tjäna på att ställa in dina tandläkarbesök; du kommer i det långa loppet att förlora extremt mycket på ett sådant beslut. Priset för exempelvis en rotfyllnad ska ställas mot den låga kostnaden för ett- eller två årliga besök hos en tandläkare – ett förebyggande som gör gott både för hälsan och för plånboken.

22 Nov 2016