Hälsa för dig

Ta reda på hur du mår med en hälsokontroll

Utåt sett så kan allting verka bra. Idag ser man att många bygger fasader: man visar upp en utsida där allting är perfekt. Man har ett bra arbete, man har ett socialt liv, man hinner träna, man är engagerad i familjen och hinner med hur mycket som helst tillsammans med barnen och man bor i en fräsch, snygg bostad i en het del av Stockholm. Kort sagt: man har det perfekta livet - utåt.

Tyvärr ser man att den bilden sällan stämmer överens med verkligheten. Idag mår många dåligt och stress har tagit steget till att bli en folksjukdom. Det är någonting som kostar enorma pengar och som drabbar både den enskilde individen enormt hårt. Stress leder till ökade risker även för andra sjukdomar och i kombination med exempelvis våra kostvanor, vår mindre fysiska rörelse och vårt mer stillasittande liv så sitter vi på en bomb redo att brisera. Vi måste hindra den negativa utvecklingen och ett bra första steg är att boka tid för en hälsokontroll i Stockholm.

Hälsokontroller ger dig tydliga svar på hur du mår - både mentalt och rent fysiskt. Tester av blodvärden, levervärden och exempelvis immunförsvar varvas med samtal och med olika funktionsmediciner. Detta ger tydliga svar om din status. Hur mår du egentligen? Hälsokontroller i Stockholm ger dig svaret på den frågan - och en väg ut ur en ond spiral.

Hälsokontroller Stockholm - boka in en tid för företaget

Mycket av den stress vi ovan nämnde är sprungen ur arbetet. Många jobb idag innebär en hög stress och där den enskilde anställde inte kan skilja på vad som är arbete och vad som är fritid: man tar med sig jobbet hem - och hemmet till jobbet. Extra tydligt har detta blivit under den pandemi som lamslagit världen under dryga två år. Denna tid har även skapat andra problem. Isoleringen har lett till depressioner, ångest och ensamhet - många som tidigare vant sig vid att kollegorna varit en social ventil har inte alls kunnat få samma närhet och lätthet till ett vanligt samtal.

Den psykiska ohälsan har ökat och nu, när samhället så sakteliga börjat öppna igen, så är det definitivt läge att agera som företag i Stockholm. Hur mår personalen på ditt företag, hur har alla klarat av den påfrestning som exempelvis hemmaarbete inneburit och hur kan du agera för att erbjuda en bättre arbetsmiljö med mindre stress? Hälsokontroller i Stockholm för företag innebär att undersökningar av de anställda sker på arbetsplatsen och där dessa dels får en undersökning av sin fysik - men även av måendet i övrigt. Kostnaden ska ses som en ren investering då dessa kontroller kommer att ge tydliga svar på hur arbetsmiljön är samt hur de anställda egentligen mår.

Företag som har problem med exempelvis sjukdagar och sjukskrivningar kan spara enorma pengar på att sätta in förebyggande insatser och man får, helt enkelt, tydliga verktyg att använda för att skapa positiva förändringar. Genom hälsokontroller i Stockholm så kan man skapa välmående, sunda arbetsplatser där friska individer arbetar tillsammans. Det, om något, är att anse som en investering.

20 Feb 2022