Hälsa för dig

Se till att du får en tjänstecykel

Varför är det mer hälsosamt att cykla? När du cyklar rör du egentligen på hela kroppen. Särskilt avänder du musklerna i bålen och ryggen. Dessutom använder du musklerna i låren och vaden. Det enda du inte aktivt använder är väl musklerna i armarna, mer än i ett statistkt sätt när du håller i och styr cykeln. Det är bara att titta på professionella cyklister. Hur ser deras kroppar ut? De har muskler i hela kroppen, plus att de blir väldigt smala. Vill du ha en sådan kropp, är det bara att sätta igång att cykla. Tycker du att du inte har tid att motionera på cykel? Du kan pendla till och från jobbet och kombinera motion med att komma fram dit du ska. Tycker du det är dyrt att köpa en cykel? Du kan be din arbetsgivare om att få en tjänstecykel. Då behöver du inte ens betala för elcykeln. Du kan skaffa en bra elcykel som du lätt och smidigt kan ta dig framt dit du vill när du vill.

Tjänstecykel i stället för tjänstebil

För din arbetsgivare är det inte svårt att skaffa sina anställda en tjänstecykel med elmotor i stället för en tjänstebil. På det sättet ser din arbetsgivare till att personalen får bättre motion och mer frisk luft. Samtidigt gör din arbetsgivare något mycket bra för miljön. Om alla arbetsgivare såg till att deras personal fick en tjänstecykel i stället för en tjänstebil, skulle det bara på några månader bidra till en mycket bättre miljö i städerna. De anställda skulle få mer motion, blir friskare. De som idag lider av astma, allergier och andra sjukdomar som kommer sig av utsläppen från bilar skulle slippa sina sjukdomar. Ingen vet hur många hälsofördelar som skulle komma ur en hel befolkning som cyklade i stället för att köra bil, eftersom ingen har åstadkommit en sådan förändring – ännu.

Svenskt elcykelföretag erbjuder tjänstecyklar

Om du vill bli mer hälsosam kan du börja cykla istället för att åka bil. Varje gång som du tänker sätta dig bakom ratten, borde du greppa cykeln i stället. Om du gör det varje gång, säg under en månad, borde du väga dig först, och sedan när det har gått en månad, väga dig igen. Gör så i minst 6 månader och testa vad som händer med din kropp, din ekonomi och din hälsa.

19 Oct 2018