Hälsa för dig

Så har privatiseringen påverkat hemtjänsten på Kungsholmen

Livets efterrätt. Tänk om ålderdomen fick kännas så för våra anhöriga som går mot livets slut. De senaste året har de sista delarna av en människas liv fått en större plats i den offentliga diskussionen. Det visar inte minst tv-serien Världens bästa hemtjänst på Sveriges Television som började sändas hösten 2016. I den här serien får de äldre komma fram tydligt som personer. Inte bara symboler för äldre människor utan visa sig som individer med olika behov. Så ser också verkligheten ut. Äldre människor är just människor som har blivit äldre. Med olika behov och lika individuella som de alltid har varit i olika skeenden av livet.

Hemtjänst på olika språk

Hemtjänsten är ofta en stor del av äldres vardag och en viktig kontakt under slutet av livet. Det gäller särskilt äldre utan anhöriga eller äldre som bor i stora städer där pendlingsavståndet till nära och kära kan vara långt. Men hemtjänstens service kan se mycket olika ut. På till exempel Kungsholmen i Stockholm har äldre möjligheterna för att få en individanpassad hemtjänst. Detta behov har ökat under senare år. Hemtjänsten på Kungsholmen har fått goda privata alternativ, vilket ger de äldre bättre chanser att forma sin vardag på det sätt som de själva vill. Det kan handla om små saker som att få tid till en viss rutin man själv tycker är värdefull under en dag, till stora saker som att kunna prata med hemtjänstpersonalen på sitt eget språk.

 

Språket skapar viktig trygghet

Vi vet att många äldre hör sämre. En del nyare svenskar har inte heller hunnit lära sig sitt nya hemlands språk, eller kan en hel del men har för dåligt självförtroende för att tala svenska. Språket är a och o för att kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare ska fungera. Att få tala sitt eget språk ger trygghet, särskilt i en utsatt situation där man behöver hjälp av en annan människa.

Tidigare utfördes hjälp med assistans och hemtjänst mest av personal som behärskade svenska. Möjligen engelska. Men i dag vet vi att Sverige ser annorlunda ut. Många kommer från ett annat land och är mest bekväma med att tala sitt eget ursprungliga språk. Hemtjänsten på Kungsholmen har nu möjlighet att erbjuda hjälp till äldre på flera olika språk, bland annat somaliska och arabiska, som nu är två stora språkgrupper här i Sverige. Hemtjänsten på Kungsholmen kan i och med privatiseringen också ordna assistans och hjälp till personer som talar ryska, persiska och armeniska. Äldre som faller utanför dessa språkgrupper är inte utom möjlighet till hjälp. Ofta går det att ordna så att också dessa vårdtagare får tala sitt eget språk. Det är något hemtjänsten på Kungsholmen arbetar med att utveckla just nu.

6 Dec 2016