Hälsa för dig

Så förebygger man hälseneinflammation

En fara med att träna är - paradoxalt nog - risken för att göra sig illa. De flesta tränar med ett syfte om att man ska må bättre och att man ska se lite fräschare ut - det står således i en direkt kontrast till att man tränar på ett sådant sätt att man gör sig själv illa och att man i och med detta också mår sämre än vad man gjorde innan träningen tog sin början. om detta kan vi säga följande: de flesta har sig själv att skylla. Vi säger inte detta för att peka finger åt någon; vi säger det för att visa på att många gör lite för stora misstag då de sätter igång med sin träning.

Ser man till de flesta vanliga skador som sker i samband med att motionärer tränar så handlar det om belastningsskador; skador som kommer från att man A) kör för hårt B) kör för enformigt C) tränar med fel utrustning och D) kör utan en tanke på vilken fysisk status man har. Det senare gäller primärt män. Killar har nämligen en viss inbyggd förmåga att ta vid där man en gång började. Något som kan vara bra i vissa sammanhang, men som är rent ödesdigert då det kommer till träning kontra skaderisken.

Muskelmomentet sitter i

Har man en gång klarat av att springa en mil på en viss tid, klarat att lyfta ett antal kilon i knäböj och kanske dribblat på ett visst sätt i fotboll - ja, då sitter detta i muskelminnet. Så resonerar många killar, men man tar inte alls hänsyn till att vatten runnit under broarna, åren passerat och att man idag är avsevärt mycket äldre än vad man under den period då man klarade vikten, tiden eller dribblingen. En slags inbyggd stolthet som leder till skador i form av exempelvis hälsporre, bristningar i muskler, hälseneinflammation eller knäproblem.

Det talande i det här sammanhanget är att man exempelvis åker på en hälseneinflammation - du kan läsa mer om symptomen här - och att man tvingas till vila. En vila som sker enligt total vila, snarare än aktiv vila - och där man tappar suget för att träna igen. Åker man på en hälseneinflammation så kan man träna - men på ett annat sätt i form av exempelvis cykling eller simning. Dessutom så måste man dels få bekräftat att det handlar om en hälseneinflammation och dels också få rätt typ av behandling för att kunna återhämta sig snabbare.

Förebyggande är a och o

Att förebygga är A och O och vi tänkte visa på några enkla sätt att göra just det. Vi kan säga att du - efter en längre periods vila - åter känner suget att börja träna. Så här ska du göra för att förebygga exempelvis en hälseneinflammation:

9 Nov 2017