Hälsa för dig

Rehabilitering efter sexuellt övergrepp

Vad händer efter ett sexuellt övergrepp? Att blir utsatt för en sexuellt övergrepp - exempelvis en våldtäkt - är ett stort trauma och här måste man veta att offer agerar på olika sätt. Det finns en tendens i samhället att döma personer som inte direkt anmäler eller där man exempelvis låter åren passera innan man gör en anmälan. Ingenting kunde vara mer fel: ett sexuellt övergrepp är traumatiskt och det är aldrig personen som utsatts fel.

Frågan är ständigt aktuell. Kvinnor - för det är primärt kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp - kan ifrågasättas i efterhand. Deras del av historien blir ofta misstänkliggjord och där en gärningsman istället kan få lufta sina åsikter relativt fritt. Något som senast sågs i en intressant följetong i kvällstidningarna där Expressen först publicerade en artikel om en artist och i det närmaste glorifierade dennes livsstil på fel sida av lagen. Något som följdes dels av kritik så artisten i fråga de facto blivit dömd för en brutal våldtäkt - något som inte nämndes - och där sedan Aftonbladet publicerade en intervju med kvinnan som utsatts för våldtäkten i fråga.

I den senare kunde man följa hennes år av kamp för att åter bli människa och för att åter bli hel igen. Detta sätter fingret på problemet och det visar på det vi ovan beskrev: det finns ingen given ram för hur lång tid man behöver på sig för att komma tillbaka - i den mån det är möjligt - efter en våldtäkt eller efter ett sexuellt övergrepp. Däremot så ska man veta att det finns hjälp.

Kvinnojouren erbjuder hjälp för offer

Det är alltid bra att få en möjlighet att prata med någon om man blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Det finns sådan hjälp att få om man exempelvis kontaktar kvinnofridslinjen eller kvinnojouren som kan hänvisa en vidare till exempelvis en terapeut eller en psykolog för professionell hjälp att bearbeta traumat. Viktigt att poängtera här: du som drabbad ska känna förtroende för terapeuten och du har rätt att välja. Känn efter och känn att personen du samtalar med är rätt för dig. Samtal är en viktig del i rehabiliteringsprocessen.

Att kunna säkra bevis är viktigt och att söka sig till vården så snart som möjligt kan vara avgörande. Man kan få en gärningsman fälld långt i efterhand också, men det ger bättre odds om man lyckats säkra bevis i form av exempelvis DNA. Att få eventuella skador dokumenterade och omhändertagna är också, givetvis, viktiga. Rådet är att alltså att söka vård, även om det känns extremt tufft och svårt så nära inpå. Ta gärna kontakt med någon du litar på som kan följa med dig. Det krävs ingen remiss och man ska veta att sjukvårdspersonalen är utbildade i frågan: du blir väl omhändertagen på sjukhuset.

Vad händer efter en våldtäkt?

Tyvärr ser man att många offer idag - trots att Metoo-rörelsen visade hur många som utsätts i vår värld - blir misstänkliggjorda. Man kan bli dömd på förhand och detta får många offer att rygga tillbaka och där man inte vågar anmäla. Det finns även en ganska låg uppklarningsprocent gällande sexualbrott; vilket i sin tur gör saken etter värre.

Här är rådet att man kontaktar en jurist eller en advokat i samband med att man anmäler brottet. Varför? Av den enkla anledningen att man som offer kan behöva den expertisen och det stödet. Man kan exempelvis slippa de insinuanta frågor som kan ställas - tyvärr - av både polis och den anklagades juridiska ombud. Vad hade du på dig, hur mycket hade du egentligen druckit, hur många män har du haft sexuella relationer med? Frågor som i sammanhanget helt saknar relevans. Dessa kan ett skickligt målsägarbiträde leda bort och därför ger vi dig som drabbad detta råd.

På denna sida finns mer informatiion: våldtäkt.com

18 Nov 2021