Hälsa för dig

Narkotika löser inga problem

Har synen på narkotika kommit att ändras i Sverige? Klart står åtminstone att fler och fler - speciellt unga - har en betydligt mer liberal syn på droger än vad en äldre generation haft. Att röka lite marijuana för att varva ner eller ta lite kokain för att komma i rätt stämning är inga problem, ungefär så kan tongångarna låta.

Låt oss säga följande: att röka den där blunten eller sniffa den där linan av kokain kanske inte är hela världen för dig - men om du frågar en polis så är saken synnerligen glasklar: du har just begått ett narkotikabrott och du kommer att behöva en advokat som hjälper dig genom en ganska plågsam process.

Även om många yngre rycker på axlarna åt ett narkotikabrott så finns det fortfarande ett stigma kring narkotika i Sverige. ponera att du åker fast i ung ålder - du har dels haft marijuana på dig och dels också sålt detta vidare. Du blir dömd för ett narkotikabrott som leder till böter, du betalar dessa och därmed är också saken helt utagerad. Nej, dit vi vill komma är att man som dömd sällan kommer så lätt undan. Släkt och vänner, myndigheter och arbetsgivare - samtliga dessa har ofta svårt att se mellan fingrarna då det kommer till narkotika. Det tar tid att rentvå sig själv och visa att man är mer än en person som blivit dömd för ett narkotikabrott.

Detta kan jämföras med om du istället blivit dömd till fängelse för en grov misshandel. Då du muckar så kommer ditt brott att vara att anse som sonat. En tydlig skillnad i hur vårt lutherska arv fungerar i praktiken. Vi är inga liberaler, vi vill inte att knarket ska flöda och vi är fullt medvetna om vilka problem narkotika för med sig.

Missbrukare måste få hjälp utan att straffas

Däremot så måste man kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Missbruk av narkotika handlar om en sjukdom och sjukdomar måste behandlas. Att straffa, stigmatisera och i största allmänhet vifta med moralens pekpinnar är sällan lösningen.

Vi måste dels få folk att inse vilka enorma hälsoeffekter - negativa sådana - som all typ av narkotika för med sig och dels så måste vi också inse att folk som drabbas, och brukar narkotika, måste ha hjälp snarare än att bli utfrysta av samhället.

Använder man narkotika - eller misstänker att någon i ens närhet gör det - så måste det finnas en snabbare väg som leder till hjälp. Att ingripa rent polisiärt kan fungera för stunden, men i det långa loppet så är det hjälpen att sluta som ger bäst resultat. Blir man hela tiden straffad och dömd så skapas en ond cirkel. Där måste det finnas en väg ut.

Läs mer om narkotikabrott: https://www.narkotikabrott.nu.

22 May 2018