Hälsa för dig

Misstänker du att du har radon hemma?

Tänk vad mycket vi vet numera om vår hälsa. Vi har både tillgång till medicinsk vetenskap, alltså om olika sjukdomar och hur man kan bota dem. Till och med cancer går att bota, jämfört mot för trettio, eller fyrtio år sedan. Då var den som drabbats av cancer dödsdömd. De flesta som fått diagnosen cancer dog efter några år. Det enda sjukvården kunde göra för dem då, var att försöka lindra smärtan. Så är det inte längre. Även om man inte kan säga att vi helt kan bota cancer, så kan vi ge många cancerpatienter flera år till, innan de dör av det.

Vi har blivit medvetna om farliga byggmaterial

Vi har också blivit mer medvetna om vad som påverkar hälsan negativt – och positivt. Vad för slags mat man ska äta för att behålla hälsan, vilka mediciner som kan lindra eller bota de flesta sjukdomar som vi känner till. Vi vet också mycket mer om vad som gör oss sjuka. Varje år kommer det nya rön om livsfarliga ämnen som används i byggmaterial, till exempel.

Ofta förekommande radon i äldre hus

Tänk på de gamla hus som byggdes på 1940-, 50-, 60-, och 1970-talet, då använde man radon i olika isoleringar på hus från denna tid. Idag vet vi att radon inte är bra för någonting, egentligen. Det visste man inte då, man använde radon och asbest helt obehindrat. Bor man i ett hus som byggdes under denna tidsperiod, bör man se över sitt hus.

Vad är radon?

Radon är ett giftigt ämne som är farligt att andas in. Den avger gaser som är hälsofarliga. Radon kan förekomma i princip i allt byggmaterial i ett hus; den kan finnas i fasaden, i den betong som har använts när man har byggt huset. Vet man om att man har blåbetong i väggarna, kan man misstänka att det finns radon som avges från väggarna. Den kan finnas i fönsterlister, i isolering i ventiler, den kan finnas i golvet som är gjutet i betong. Vet m na om att man bor i ett gammalt hus är det nödvändigt att göra en radonsanering. Då kan man med fördel ta kontakt med en firma som gör radonsaneringar.

Vad händer när man radonsanerar?

Då river de bort fönsterlister och ersätter me nya, och monterar spaltventiler i fönsterkarmar. De kan montera ytterväggsventiler för på så sätt få bort radonet. Vill man gör en mer omfattande radonsanering rensar de alla kanaler och öppnar frånluftsventilerna och monterar in ett nytt. Behöver man efter det avlägsna ännu mer radon kan de installera mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning. Det är den bästa lösningen eftersom man då får en komplett luftomsättning, man får in mera syre i varje rum. Man får ett spjäll mer proportionerlig justering av luftflöden och kan få ner oljud som kommer utifrån. I sovrummet, där syret behövs som mest kan man montera en extra ljuddämpare som gör att nattsömnen inte störs.

Vad gör man om det finns radon i källaren?

Har man radon i marken, behöver grunden saneras. Då kan man täta bottenplattan där radonet kan tänkas läcka in. Behöver man ett större ingrepp kan man installera ett radonsug med ett undertryck i plattan så att markluften förhindras att suga in i huset. Skulle man misstänka att radonet tar sig in i vattensystemet, måste vattnet luftas för att radonet ska avlägsnas i vattnet. Man kan då installera ett aggregat för återluft. OM aggregatet installeras i källaren och ansluter kanaler för tilluft och blåser ut radonet. Man bör ha ett aggregat med frånluft så att man får bort radonet ur huset och i vattnet.

19 Feb 2018