Hälsa för dig

Hygienen är viktig i ditt hem

Många sjukdomar kan spåras till att vi under senare år skaffat oss sämre vanor i våra hem. Nuvarande generationer lägger betydligt mindre tid på själva skötseln i hemmet äb vad tidigare generationer gjorde och detta leder till att vi blir sjukare. Vad detta beror på är svårt att sätta fingret på men i själva verket så handlar det främst om inställningen och attityden till det här med städning. Det finns – helt enkelt – roligare saker att lägga sin tid och sin energi på än att plocka fram verktygen som krävs för att genomföra en hemstädning.

Får man här generalisera lite så handlar det till mångt och mycket om att ungdomar idag är lite latare än vad fallet var för några år sedan smat det faktum att curlandet hemifrån även det satt käppar i hjulen. Att föräldrar curlar sina barn har även medfört att dagens ungdomar kan vara helt oförstående då det ställs inför att flytta hemifrån och helt enkelt inte kan sköta sin ekonomi, betala sina räkningar eller städa sina hem. Det kan alltså – i vissa fall – handla om ren okunskap och inte om lathet då det kommer till en sådan sak som att städa i sitt eget hem.

Vi menar här att ungdomarna i fråga de facto försökt, men att allt skett i fel ordning och att vissa – viktiga detaljer – utelämnats. Detta leder alltså till att hemmet i fråga ser ostädat ut – trots att det är städat. Därför tänkte vi genom denna text lägga upp några enkla tips som man använda sig av om då man ska städa hemma. Attityden och latheten kan vi dock inte påverka mer än att säga att man blir sjuk om man inte har rent hemma – något som borde räcka, eller hur? Här kommer således en liten lathund för ungdomar i behov en bättre och renare hemmiljö.

Så, det behöver alltså inte vara svårare än så att skaffa sig ett finare och mer hygieniskt hem. Se till att städa varje vecka och avsätt gärna en kväll endast för detta ändamål – på så sätt blir det en rutin och inte ett ok som man kan skjuta upp. Städning handlar mycket om självdisciplin!

Läs mer om städning här.

14 Jul 2017