Hälsa för dig

Hur ser miljön ut på ditt barns skola?

Då man förr såg en skola så fanns det ofta en personalgrupp som gjorde ett jättestort jobb lite i skymundan och som fungerade på samma sätt som personalen i matsalen. Det vi talar om här är att de flesta skolor hade en fast personalstyrka för skolstädning och att det inte var ovanligt att de anställda inom denna grupp – på samma sätt som lärare – kunde stanna kvar på samma skola under ett helt yrkesliv. Kort och gott; man lärde sig sin skola, man visste vad som skulle städas och man gjorde ett väldigt bra jobb.

Det som dock kommit att ske under senare år är att fler skolor – särskilt i Stockholm – börjat drivas med en tanke på vinst snarare än en tanke på prestation och där man likt vilket företag som helst försöker vända på kronor, spara in pengar och strypa de onödiga utgifter som finns. På det stor hela är detta inte en helt negativ tanke – det finns alltid kostnader att strypa och kan man spara in pengar som går att använda på ett vettigare sätt så är detta inte i ska något dåligt.

Men; då det gäller skolstädning så är detta inte att se som en utgift. Man ska se sin skolstädning som ett effektivt sätt att nå bättre resultat.

Bättre skolstädning ger bättre resultat

Kort och gott – att som många skolor idag gör är något som i slutändan blir rent kontraproduktivt; drar man in på sin skolstädning eller anlitar en partner för denna som inte sköter uppgiften (men som är billigast!) så kommer man som skola att få igen detta i form av sämre prestationer från eleverna.

Det fungerar på samma sätt som på en arbetsplast; trivs man inte så kommer man heller inte att kunna prestera på bästa möjligt sätt och hygien- och städning har en stor del i denna trivsel. Speciellt om man ser till en sådan känslig ålder som tonåren där hormoner och annat är på topp och ungdomar generellt sett har svårt att koncentrera sig som det är. Tvingas man då sitta i en smutsig lokal och lyssna på lärare, tvingas man spendera raster i skitiga uppehållsrum eller – detta är faktiskt en sanning tyvärr – tvingas man hålla sig under en hel skoldag av den anledningen att toaletterna inte städats så påverkar detta definitivt negativt.

Kort sagt; en jakt på pengar får aldrig gå ut över eleverna och då det gäller skolstädning och den lösning man så ofta hade förr så var den, helt enkelt, bättre. De senaste årens utveckling sett till inlärning och resultat hos elever – på bland annat det omtalade PISA-provet – kommer inte av någon slump och vi menar att undermålig skolstädning definitivt spelar en roll i detta; skolan är en helhet och varje detalj måste tas på lika stort allvar.

19 May 2017