Hälsa för dig

Hur bra är inomhusluften för oss?

Det här med hälsa är ett väldigt stort begrepp. Man brukar säga att hälsan tiger still. Med andra ord märker man först vad man hade när man blir sjuk. Insjuknar man är det något i kroppen som inte fungerar som det ska. Då märker man hur bra man mådde, utan att man märkte det. Är det någon som minns den ironiska skylten som talade om att det vara roligare att hellre vara rik och frisk, än fattig och sjuk? Det är en parafras om att hellre vara fattig och frisk än rik och sjuk. Blir man sjuk, är det inte säkert att man kan köpa sig en hälsa. Visserligen finns det en del som rikedom kan köpa om man råkar vara inte alltför sjuk. Har man cancer, kan man köpa sig den bästa läkarvården, de bästa medicinerna, men är man dödssjuk, vad ska man med rikedomarna till? Och den som är frisk, även om man inte råkar ha rikedomar som ligger på några lagrar, kan alltid använda sin hälsa och energi(?) till att bygga sig ett bra liv – eller?

Hälsan tiger som bekant still

Med detta sagt, är det många som alltså helst av allt vill vara friska. Det vet alla som någon gång har kämpat med sjukdom av något slag. Men även den som är frisk, kanske inte mår så bra ändå? Det finns en del man som fysiskt frisk, ändå kan må dåligt av. Stress, psykisk ohälsa med oro och liknande kan göra att den som är fysiskt frisk, inte mår så bra, trots allt. Därför kan definitionen av hälsa vara väldigt stor och bred. Kanske hälsa ska definieras utifrån alla områden; fysisk, psykisk och andlig(?) – för dem som nu tror på sådant.

Många lever ett rätt så hälsosamt liv. Vi har en stor tilltro på hälsa i vårt samhälle. Inte så konstigt att våra medier domineras av artiklar och nyheter om hälsa. Vi fokuserar mycket på träning, kondition och hälsa.

Vi sitter alltmer inomhus

En av de bitarna som måste tilläggas är att vi sällan tänker på vår livsstil. Som bekant sitter många alltför mycket; både på jobbet och på fritiden. Vad få tänker på att en följd av vårt stillasittande innebär att vi vistas den mesta tiden av dygnet inomhus. Åtminstone gäller det här på våra nordliga breddgrader. Det i sin tur ställer höga krav på att inomhusluften är ordentligt syresatt. Vet du hur inomhusluften är hemma hos dig? Får du tillräckligt bra luft inne? Är du osäker kan du ta kontakt med en VVS-firma som ser över både värme, ventilation och hur dina rör i huset mår. Alla bitarna är viktiga för vårt välmående och hälsa. Bor du till exempel i Skåna kan du fortsätta läsa mer här om VVS i Lund.

Upplever du att du ofta har huvudvärk kan det vara bra att se över så att ditt hus, eller lägenhet inte har fuktskador. Mögel kan göra både oss människor och hus sjuka. Det ger som följd både astma, huvudvärk och andra sjukdomar.

2 Feb 2018