Hälsa för dig

Har du drabbats av en idrottsskada?

Du vet väl att de som skadar sig mest när de idkar någon form av idrott, är de som är relativt otränade? Ju bättre tränad du är, desto färre skador får du, förutsatt att du vet hur du ska träna för att inte utsätta dig för risken att få skador för att du tränar på ett för ensidgit sätt. Din tränare borde vet hur du ska träna för att inte råka ut för någon idrtottsskada. Har du ingen tränare, kan du läsa på så mycket du bara kan själv och försöka lägga upp din träning så att du inte tränar för ensidigt. Till exempel kan den som enbart springer och joggar få skador på fötter och knän. Framför allt om man springer på asfalt, riskerar man att nöta ut leder i fötter och knän.

När du har råkat ut för en idrottsskada

Det är viktgit att om du har drabbats av en typisk idrottsskada, att inte enbart gå till en doktor. Det enda som du troligtvis kommer att bli ordinerad är en alvedon och vila. En alvedon bör du aboslut ta, men att enbart vila är ingen bra idé. Då är det bättre att gå till en specialist på idrottsskador. En sådan kommer nämligen att ta hand om själva skadan, på ett professionellt sätt se till att den läker och ge den slas massage, stöd och träning som musklerna kring skadan behöver för att läka på rätt sätt. Sedan kommer den specialisten på indrottsskador att ge dig viktiga och relevanta råd för hur du ska göra i framtiden.

Du kan träna annorlunda och förebyggande i framtiden

Du får då ett träningsprogram som kommer att hjälpa dig sedan så att du inte råkar ut för fler skador. De analyserar då hur du rör dig och kan göra dig uppmärksam på hur du kan göra för att undvika liknande sakdor i framtiden. De ger dig tips på hur du kan träna upp angränsande muskler som ger stöd så att du inte skadar samma muskler på nytt. Då har de olika behandlingar som de kan använda sig av för att du ska bli skadefri och slippa vara borta från idrotten. Många skulle kunna undvika idrottsskador om de bara var medvetna om hur de rörde sig och hur de kan träna upp de muskler som de kanske annars inte ens är medvetna om att de rör eller hur de rör dem. Här kan du läsa mer om hur du kan komma till rätta med eventuella idrottsskador.

28 Sep 2018