Hälsa för dig

Hälsoundersökning Uppsala - boka tid och få svar

Hur mår du egentligen? Att många idag mår sämre än vad man borde göra är ett faktum. Vi rör oss mindre än tidigare, vi har mer stillasittande jobb, vi äter sämre och vi tenderar framförallt att stressa mer än tidigare. Stress är idag en folksjukdom och det är något som måste bromsas upp. En hälsoundersökning i Uppsala kan ge dig svart på vitt och ett tydlig svar på frågan om hur du mår - egentligen.

En hälsoundersökning idag är mer nödvändig än förr. Detta beroende på att vi i många fall mår sämre än tidigare och att detta både avspeglas i vår fysik och i hur vi mår och känner oss rent mentalt. Genom att boka tid för en hälsoundersökning i Uppsala kan man på ett tidigt stadium identifiera eventuella problem, ge nycklar till åtgärder och därigenom också förhindra både skador och sjukdomar.

En hälsoundersökning i Uppsala ger en nystart

För många handlar det om att få en klarhet. Oro kring hur man mår kan förstärka vissa symtom och skapa onda cirklar. Genom att besöka en läkare, bli undersökt och därefter få en möjlighet att samtala kring det egna livet - hur ofta tränar du, röker du, dricker du alkohol, hur ser din kosthållning ut och hur mår du rent allmänt? - så kan man få en rejäl nystart i vardagen.

Man lär sig att fokusera på rätt saker och att prioritera sig själv, sitt liv och den egna hälsan i första hand. Det handlar om en ögonöppnare och en chans, för många, att dra i nödbromsen. Att som en följd av stress gå in i väggen innebär en lång, krävande resa för att kunna leva normalt igen: en hälsoundersökning kan vara det som skapar en positiv förändring.

Hälsoundersökning i Uppsala - boka ert företag

Hur mår de anställda på ditt företag i Uppsala? En hälsoundersökning kan vara en bra investering att ta. Dels i syfte att säkerställa att alla mår bra, men även sett till att förhindra framtida skador och sjukdomar - vilka medför stora kostnader.

Att boka in en hälsoundersökning för ett företag är att visa att man bryr sig och att man är beredd att arbeta för att förändra saker och ting till det bättre. Visar det sig att många mår sämre än vad de borde göra så har man också en möjlighet att justera olika saker. Både vad gäller arbetsmiljön på arbetsplatsen och vad gäller exempelvis kulturen hos företaget.

Det senare kan vara det stora lyftet: man kan exempelvis få nycklar till att minska stress och att justera kravbilden. Lyckliga, välmående anställda presterar avsevärt mycket bättre - och detta över en längre tidshorisont dessutom.

29 Sep 2021