Hälsa för dig

Hälsosamt vara nöjd med sig själv

Hälsa kan vara ett ganska vitt begrepp. Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Det handlar även om ett stort välbefinnande på det kroppsliga och mentala planet. Det handlar om att hitta balans i livet. Balans mellan måsten som kan dominera ens liv och avkopplingen som behövs för att klara av det som är tvunget att klaras av. 

Stress kan göra oss sjuka

Vi lever i en alltmer stressad tillvaro. Många tänker att stress enbart handlar om att ha mycket att göra, men även avsaknaden av meningsfulla uppgifter kan leda till en mental stress. Att vara arbetslös kan leda till psykisk stress. Man kanske oroar sig över att man får en försämrad ekonomisk situation. Man kanske lider av att känna sig utanför det pulserande livet, vilket kan leda till stresskänslor. På samma sätt kan den som har många meningsfulla uppgifter känna en stor tillfredsställelse, trots att de kanske inte har så mycket tid. Vad som är bra för den ena är inte nödvändigtvis bra för den andra. Alla har olika faktorer som ger en tillfredsställelse och ett liv som levs tillfreds leder till hälsa i det långa loppet – och tvärtom.

Missnöje med sig själv är inte hälsosamt

Andra saker som leder till tillfredsställelse är att kunna vara nöjd med sig själv. Att vara nöjd med sig själv behöver inte leda till en bantningshets, eller att man lägger sig stup i kvarten under kniven. Den som ständigt känner sig missnöjd med sitt utseende brukar spendera stora summor på att försöka rätta till det de känner är skavanker. Medan den som är nöjd med sitt utseende kan känna sig lugn över det.

Det finns många små saker som man kan göra för att bli nöjd med det egna utseendet; vara snäll mot sig själv är ett sätt. Att se sig i spegeln och säga några uppskattande ord till sig själv är ett bra sätt. Att ta hand om sig själv, ett annat. Tar man sig tiden att röra på sig i naturen kan det leda till att kroppen producerar endorfiner; kroppens eget må-bra-hormon. Då får man påfyllning av den egna kroppen som gör att du mår bra. Och någon som mår bra behåller sin hälsa.

Hälsosamt att ta  hand om sig

Se till att bevara hälsan i alla delar av kroppen. Matsmältningen ger ofta konkreta besvär, om det inte fungerar. Fungerar den som den ska, är det oftast inget som en människa tänker på. Likaså tand- och munhälsan. Så länge den fungerar tänker man inte på den, och desto mer när något inte är som det borde vara. Att gå till en tandläkare på Södermalm regelbundet kan göra att man bevarar en bra munhygien, till exempel denna; www.tandläkaresödermalm.biz.

12 Jan 2018