Hälsa för dig

God ventilation ger positiva hälsoeffekter

Upplever du att du ofta är sjuk – förkyld och ofta får feber – eller att din familj lider av samma åkommor så kan detta vara en indikation på att ni i er bostad har ett vanligt problem. Det är nämligen inte alls ovanligt att man i sitt hem har en äldre och undermålig ventilation installerad och det är ofta den som är boven i dramat. Undermålig ventilation är något som utöver dessa eviga förkylningar även drar med sig andra bekymmer – man får sämre koncentration, man får sämre inomhusklimat och man betalar för mycket pengar i onödan.

Bor du i ett äldre hus i Stockholm och tycker att du betalar för mycket pengar så kan en stor del av denna summa gå att spåra till att du har dålig ventilation och ett äldre system som slukar pengar. Naturligtvis så ska man först och främst se till hälsoperspektivet då man talar om ventilation och här kan man peka på ett faktum att så mycket som 40% av alla barn i Sverige har problem med astma och allergier, en onödigt hög siffra där bättre ventilation verkligen kan komma att göra stor skillnad.

Det här gäller naturligtvis inte bara i bostäder utan är även ett problem sett till miljön som finns i våra skolor och där man kan se att undermålig ventilation har ett direkt samband mellan de ovan nämnda åkommorna – allergier och astma – samt även till sämre skolresultat. Det finns gott om företag som kan hjälpa dig med ventilation i Stockholm.

Bättre resultat i skolor i Stockholm genom ny ventilation

Det är egentligen bara att gå till sig själv och sitt eget arbete för att förstå hur viktigt det är med god luft för att kunna prestera maximalt. Tänker man sig här ett vanligt klassrum på en skola i Stockholm så kan man först och främst se till det faktum att denna klass förmodligen redan har ett problem i att den är för stor – klasserna, framförallt i Stockholm  blir allt större – och adderar man sämre ventilation till detta; ja, då förstår man också varför lärare hela tiden larmar om hög ljudnivå, bristande koncentration och sämre resultat i de klasser de undervisar i.

Naturligtvis handlar allt inte om att det är en dålig ventilation – men att det är en bidragande faktor till problemen. Det kan man helt enkelt inte ignorera. Många skolor – och arbetsplatser också för den delen – skulle tjäna mycket pengar på att se över hur sin ventilation egentligen ser ut; speciellt de som har sin verksamhet i lokaler av det lite äldre slaget – något som på intet sätt är ovanligt i så anrik stad som Stockholm.

30 Aug 2017