Hälsa för dig

Företagshälsovård i Stockholm – en viktig komponent

Vid anställning kan tillgång till företagshälsovård i Stockholm vara en förmån. Det beror på vilka tjänster som ingår. Det är vanligt att företag erbjuder hälsokontroller som en förmån.

Anna hade aldrig trott att hon skulle få så många intresserade företag på sina ansökningar. Hon gick på intervju efter intervju och nu var det dags att bestämma sig för var hon ville tillbringa de närmaste åren. Alla företagen låg framför henne på bordet och ett block låg där med en tom sida uppe. Hon skrev ner företag, lön och förmåner.

Många var lockande. Men det företag hon valde var inte bara fördelaktigt lönemässigt utan bra för hennes mående. Det var kopplat till en företagshälsovård i Stockholm. Vartannat år kunde hon gå på en hälsoundersökning bekostad av arbetsgivaren.

Företagshälsovård – en fantastisk förmån

Genom företagshälsovården och hälsokontrollen hade hon koll på sin hälsa på ett helt nytt sätt. Skulle prover visa något, blev det en utredning för att ta reda på vad som var fel. Det följdes av behandling.

Hon hade hört om en arbetskamrat som hade haft det jobbigt och fått diabetes på köpet. Då hjälpte företagshälsovården henne med en dietplan för att hon skulle må bra. Hon fick gå på kontroller med jämna mellanrum för att se att värdena var som de skulle.

Förmånen var värd mycket mer än pengar. Om den hjälpte henne att hålla sig frisk skulle hon kunna kliva högre upp på lönestegen och få mera avancerade uppgifter. Det var något att se fram, emot tyckte hon.

21 Mar 2022