Hälsa för dig

Få vård direkt i Stockholm

Väldigt många personer i Sverige upplever att saker som rör vård och omsorg har blivit betydligt sämre under senare år och man pekar ofta ut de pågående privatiseringar som sker i samhället som den enskilt största orsaken till detta. det är också lätt att förstå varför, det finns företag som missköter sig och för varje liten rapport i media rörande detta så drabbas också andra privata aktörer av ett dåligt rykte.

Först och främst: de företag som exempelvis driver äldrevård och enbart gör detta i syfte att sko sig, tjäna mycket pengar och därefter genom smart skatteplanering lura statskassan på inkomster ska – helt enkelt – inte få driva sina verksamheter. Viss vinst måste alltid göras och ibland så kan denna också vara väldigt hög – det får dock aldrig gå ut över den vård som man erbjuder och det får absolut inte handla om vanskötsel och inhumana förhållanden. Rapporter – som man dessvärre sett – att företag exempelvis väger blöjor och annat borde för evigt diskvalificera företaget i fråga från vidare uppdrag.

Med detta sagt så kan vi istället fokusera på de privata aktörer som de facto sköter sig och som verkligen gör en skillnad i det område och stad där de huserar och bedriver sin verksamhet. Ett bra exempel på detta gäller tandläkare och Stockholm och där kan man se en markant skillnad idag mot för hur det varit tidigare och detta enbart i ett positivt perspektiv. Ser man till saker som service, priser och tillgänglighet så har allt detta blivit betydligt bättre i och med privatiseringar än då allting drevs i Folktandvårdens regi.

Tandvården och priserna är bättre

I och med att de privata tandläkare visat sig vara så pass kompetenta i Stockholm så har också Folktandvården och den service de erbjuder utvecklats och blivit bättre. En klar vinst-vinst- situation för personer boende i Stockholm således och ett bra exempel på hur privata aktörer kan driva utvecklingen framåt inom ett område.

Ser man till exempelvis olyckor – dentala sådana – så är detta ett väldigt bra exempel. Slog man tidigare ut en tand i Stockholm så kunde det dröja lång till innan man fick skadan korrigerad hos en akut tandläkare. I dagsläget så kommer man direkt att kunna få akut tandvård och det här gäller över hela Stockholm.

Det som många privata mottagningar har gjort är att man nämligen avsätter speciella tider under arbetsdagen; man räknar med att folk i Stockholm kommer att behöva en akut tandläkare och då dessa kommer – ja, då får de också gå före i kön. Ett väldigt bra sätt som gjort att personer i Stockholm direkt – på samma sätt som vid skada på någon annan kroppsdel – kan få den hjälp som de behöver.

Priserna för en tandläkare har alltid – med viss rätt – upplevts som oskäligt höga och även här har man sett en klar förbättring i Stockholm tack vare de privatiseringar som skett. Dessa har nämligen sjunkit och gjort tandvård till det som den ska vara – något som alla ska ha råd med; tänder och munhygien är nämligen oerhört viktigt för ett sunt leverne även i övrigt. Det är således inte en fråga som avgörs av hur pass stor plånbok en person har.

4 Apr 2017