Hälsa för dig

En naprapat är att föredra

Det finns olika typer av smärta och det finns således även lika många typer av behandling för att korrigera sådan. En vanlig missuppfattning är att smärta endast kan lindras eller botas av en läkare och där man således behöver sätta sig ned på en vårdcentral för att få den hjälp man behöver. Naturligtvis så kan detta ge ett gott resultat – men i andra fall så kan man få en bättre hjälp genom att söka sig till en ren specialist snarare än till en vårdcentral.

Vi ger ett exempel där vi säger att du bor på Kungsholmen och under en längre tid haft problem med dels din rygg – det värker i ryggslutet – och att du dels också har fått problem med ett knä – du joggar mycket och det bränner alltid till lite efter en avslutad runda. Det du gör här är att du sätter dig på en vårdcentral på Kungsholmen, du får besöka en läkare och denna skriver per automatik ut värktabletter och ordinerar dig vila under några veckor.

-Smärtan i knät, förklarar han stressat, beror på att du sprungit för långt och för mycket under en kort tid. Ryggsmärtan har han inget bra svar på och han muttrar något om överansträngning innan han tackar för sig och rusar in i nästa behandlingsrum. Är då detta den ultimata lösningen och kommer den ordinerade vilan och de utskrivna värktabletterna att ta bort smärtan i din rygg samt i ditt knä? För stunden – definitivt. På sikt – troligen inte.

Det finns nämligen en risk i att så fort du slutar ta medicinen och börjar springa igen så återkommer också problemen. Lösningen – och det vi rekommenderar här – är istället en naprapat. Skulle du besöka en naprapat på Kungsholmen snarare än den stressade läkaren så skulle din behandling ske på djupet. Dels så skulle du få massage, du skulle få behandling med hjälp av exempelvis ultraljud eller tens, din naprapat skulle utföra ledmanipulation, muskeltöjning och andra saker inom sitt yrke.

Läs mer här om hur du kan minska din smärta.

Långsiktig smärtlindring av en naprapat

Dock: din naprapat på Kungsholmen skulle även se till vad som ligger bakom din smärta. Din onda rygg kanske kommer från hur du jobbar? Du kanske – liksom många andra – arbetar stillasittande och i samma ställning varje dag? Ett byte av stol, ett mer ergonomiskt bort – höj- och sänkbart – skulle kunna vara den rätta medicinen.

Det onda knäet då? Ja, du kanske behöver speciella inlägg i dina skor eller också är du lite för stel i en sena och behöver stretcha ut denna mer regelbundet. Kort och gott; en naprapat kan allt om muskler, leder och kan därför på ett bättre sätt diagnostisera, behandla och förebygga än vad de flesta läkare kan. Inom specifika områden naturligtvis.

15 May 2017