Hälsa för dig

Botox – populärt men inte riskfritt

Att få botox kan göra mycket för självförtroendet och humöret rent allmänt. Som med så mycket annat finns det dock vissa risker. Riskerna förenade med botox är dock ganska få och de innebär väldigt sällan något farligt för hälsan.

Botox idag är kanske vanligast i storstäderna (Stockholm och Göteborg till exempel). Åtminstone är det här, framför allt i Stockholm, som klinikerna finns. Givetvis har det att göra med befolkningsstorleken. Stockholm är Sveriges största stad och att flest kliniker finns i just Stockholm är därför inget anmärkningsvärt. Oavsett var man bor bör det dock inte vara något problem att hitta en klinik som inte ligger alltför långt bort.

Risker och biverkningar

Botox som ämne är giftigt och det krävs en mycket liten dos för att det ska vara dödligt. Vid skönhetsingrepp finns dock endast extremt små mängder botox. Trots de små mängderna föreligger ändå vissa risker med att låta sig injiceras med det.

Något som kan hända, som dock är väldigt ovanligt, är att den som får botox kan drabbas av en allergisk chock. Bemärk dock återigen att det här är väldigt vanligt. Andra risker och biverkningar är betydligt större och vanligt mer förekommande. Till exempel bör inte gravida eller ammande kvinnor använda sig av preparatet. Åtminstone avråder de seriösa klinikerna från detta.

Det är inte det enda. Fass avråder till exempel från att använda botox om man uppfyller något av följande kriterier:

Uppfyller du något av dessa kriterier? Var försiktig

Fass manar även till viss försiktighet. Det här gäller särskilt om du uppfyller några av följande kriterier:

Råd kring försiktighet för alla

Det är inte bara dem som uppfyller ovan nämnda kriterier som bör vara försiktiga vid en injektion av botox. Generella riktlinjer finns. Bland annat bör man känna till att, precis som vid alla injektioner, finns det en risk för att själva injiceringen bland annat kan orsaka smärta, svullnad och rodnad. Det kan även ge blodtrycksfall eller svimning, även om detta är ganska ovanligt.

18 Jan 2017