Hälsa för dig

Bättre ventilation ger bättre hälsa

Det finns vissa saker i ett hem, på sitt jobb eller i sina barns skola som ofta glöms bort men som är absolut nödvändiga att de fungerar och att de hålls efter av dem som äger fastigheten. Ett typiskt exempel på en sådan detalj handlar om ventilation och om vi nedan radar upp några saker som kan komma ur en undermålig sådan så kan vi ge en bättre bild av vad vi menar och vikten av en bra ventilation.

Radar man upp följderna på detta sätt så blir frågan om- och vikten av rätt ventilationssystem väldigt konkret. Många rycker dock på axlarna åt frågan och här ska man veta att detta axelryckande blivit betydligt mindre vanligt förekommande idag än vad det var förr om åren. Det är nämligen så att frågan om ventilation tas på ett sådant stort allvar att man 1991 beslutade i Riksdagen om ett samtliga byggnader och fastigheter i Sverige ska – på angiven tidpunkt – ha en så kallad OVK besiktning utförd.

OVK besiktning måste genomföras

En OVK besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll och innebär att man inom loppet av tre-sex år måste kontakta en besiktningsman som grundligt undersöker hur ventilationen i fastigheten eller byggnaden man äger. En OVK besiktning som visar brister i en byggnad måste åtgärdas och detta inom sex månader, annars så kan denna stängas. Det viktiga är att besiktningsmannen man anlitar har certifikat som stämmer överens med det ventilationssystem som finns installerat i byggnaden.

Det finns två stycken grader; en normal – N- och en kvalificerad –K – och båda har olika kvalifikationer och behörigheter. Vid en OVK besiktning så upprättar besiktningsmannen ett protokoll som därefter ges dels till fastighetsägaren och där det andra exemplaret skickas till byggnadsnämnden i den kommun där besiktningen ägt rum. God ventilation är alltså en så allvarlig och viktig fråga att man var tvungen att lagstifta om den. Det om något är ett bevis vilka allvarliga följder som kan komma ur ett undermåligt ventilationssystem.

Det man kan hoppas på är att reglerna skärps ytterligare och att nästa generations OVK besiktning har än högre krav än den nuvarande. God, fräsch och frisk luft höjer levnadsstatusen – oavsett var man bor eller arbetar.

2 Jul 2017