Hälsa för dig

Att vara sjuk i Stockholm

Sanningen är att det ofta är ”bättre” att vara sjuk i en storstad, än ute på glesbygden. Du som blir sjuk ute på glesbygden kan behöva vänta på helikopter eller flygplan för att kunna transporteras till ett sjukhus som har kompetensen att behandla just ditt problem. Så är det givetvis inte alltid, men om sjukdomen är allvarlig eller ovanlig kan det krävas. Den som bor i Stockholm och blir sjuk har många akutsjukhus och vårdcentraler i Stockholm. Den som föredrar alternativa behandlingar har tillgång till många kliniker för till exempel akupunktur.

Akutsjukhus

Akupunktur och andra typer av kliniker

Det är inte bara akutvård som kan krävas när man har besvär med kroppen. Det finns flera andra vårdformer som kan vara minst lika aktuella, beroende på vilket problem man har. Något som många väljer att gå till för att råda bot på besvär med kroppen är akupunktur. Förutom akupunktur kan till exempel också psykiatrisk vård behövas. 

En fördel med Stockholm är att det går att hitta nästan all form av vård som finns i Sverige – och hög kompetens inom respektive område. Detta oavsett om det gäller akupunktur, psykiatri eller någon annan typ av vård. Något annat som många åker till Stockholm för är plastikkirurgi. Priserna är ibland lite högre i Stockholm för den typ av vård som inte finansieras med offentliga medel. Så är dock fallet med nästan alla av Stockholms branscher, oavsett vilka tjänster det är man söker.

3 Jan 2018