Hälsa för dig

Ashtanga yoga – träning för både kropp och själ

Yoga är från början en indisk filosofi och har genom åren kommit att bli mer av en träningsform. Det vill säga, yoga är fortfarande kvar i den indiska tappningen, men här i väst så har den utvecklats mer för att passa vår vardag och våra liv. Grunderna finns dock kvar och yoga handlar fortfarande om att genom andning och genom att inta olika kroppställningar förena sinne, kropp och  själ.

Skillnaden ligger i att det finns extremt många typer av yoga och att man inte kan ta för givet att man får ut samma resultat av alla. Kort och gott – bara i Stockholm så finns det dels massor av olika gym och olika instruktörer som erbjuder yoga som en del av träningen och här måste man också vara medveten om att alla inte är lika skickliga.

Därmed inte sagt att man inte får ut något av ett pass – yoga ger alltid något tillbaka – men för att få ut maximal effekt så bör man söka sig till ett ställe som kan erbjuda olika typer av yoga och där detta – framförallt – har instruktörer med rätt utbildning. Vilken typ av yoga man sedan väljer är lite upp till var och en – vissa behöver lite mer fokus på den mentala träningen medan andra är ute efter den mer fysiska delen.

En bra kombination i detta (all yoga kombinerar naturligtvis både det mentala och det fysiska till viss del) är att man provar på ashtanga yoga och detta då just denna del ger extremt mycket. Anmäler du dig för första gången till ashtanga yoga och bor på Södermalm så vågar vi påstå att du kommer att bli väldigt överraskad av att det dels finns ett väldigt varierande klientel i salen och att det dels är extremt jobbig – du kommer att svettas väldigt ymnigt.

Gällande deltagarna så krävs det en förklaring. Ashtanga yoga är jobbig – men det är jobbigt på allas egen nivå; man utgår alltid från sina egna förutsättningar och det spelar ingen roll om man är man, kvinna, gammal, ung, smal eller tjock: ashtanga yoga passar alla.

Ashtanga yoga efter dina förutsättningar

Passet då? Ja, här utgår man från åtta grenar – ashtanga betyder grenar – och du kommer först och främst att presenteras för olika kroppställningar och andning. Därefter så är det upp till dig hur mottaglig du är för exempelvis meditation, för filosofi och för etiska principer (samtliga exempel på andra grenar) och kan efter varje session ta dig till nästa steg – beroende på din egen utveckling och ambition.

Oavsett om du är ute efter renodlad fysisk ansträngning  eller en mer djupgående sådan där även dinna sinnen vidgas så kommer denna typ av yoga att passa dig. Genom andningsövningar, genom kroppsställningar och tack vare instruktioner från – viktigt! – utbildade instruktörer så kommer ashtanga yoga att underlätta din vardag och detta genom mindre stress, bättre sömn och en ökad medvetenhet om din egen kropp och själ.

21 Oct 2016