Hälsa för dig

Är hemtjänst i Stockholm ett bra alternativ?

Hemtjänst är ett alternativ som fler och fler väljer på ålderns höst, detta istället för att söka sig till ett äldreboende. Dels är hemtjänst ett bra alternativ i och med att du får vistas i ditt eget hem istället för att tvingas till en flytt – detta är en av anledningarna till att många väljer hemtjänst. En annan är att det faktiskt blir allt svårare att hitta ett äldreboende – det finns helt enkelt inte tillräckligt med platser. Detta problem har visat sig främst i de större städerna och då i synnerhet i Stockholm där det helt enkelt byggs för lite samtidigt som människor blir allt äldre.

Där är hemtjänst ett bra och ibland ett bättre alternativ – i Stockholm finns det dessutom flera olika aktörerna på marknaden som gör att kunden får fler alternativ och kan i lugn och ro känna efter vilket företag som passar bäst. Vad man sedan väljer för hemtjänst varierar – många är konservativa och vill att hemtjänst ska ske i kommunal regi medan andra vågar chansa lite och ser att ett privat alternativ kan vara det bästa – detta är dock likadant i hela landet och inte bara i Stockholm. Man ser helt enkelt vad som passar bäst för sig själv på ålderns höst och om detta är privat eller inte – ja, det väljer man helt enkelt själv. Dock har ju som sagt Stockholm lite fler alternativ att välja bland då det handlar om hemtjänst.

Är personalen inom hemtjänsten duktiga?

Det finns många skickliga arbetare inom hemtjänst och detta gäller inte bara i Stockholm utan i hela landet. Människor som arbetar inom hemtjänst tar nämligen sitt yrke på största allvar och sätter stolthet i det de gör – återigen är detta inte ett lokalt fenomen i Stockholm. Det man kan säga är dock att människor inom hemtjänst just i Stockholm har en tendens att byta jobba lite oftare än vad man gör i övriga landet. Detta beror helt enkelt på att man i en större omfattning kan söka sig till fler bolag inom hemtjänst i Stockholm och att man därför kan pressa upp sin lön genom att byta.

Att byta företag handlar nämligen inte alls om vantrivsel utan sker oftast av rent ekonomiska skäl – detta på grund av att man inom hemtjänst ofta ser sig som underbetalda och detta inte bara i Stockholm och hemtjänst utan inom vården generellt och över hela landet. Ett ekonomiskt lyft gör ofta att man provar på något nytt och detta kan ses lite som ett problem för dem som använder hemtjänst och hela tiden ser hur personal kommer och går. Att tvingas se nya ansikten varje dag och lära dem rutiner tär ofta på äldre människor och här har hemtjänst då framförallt i Stockholm ett litet problem som måste lösas för allas bästa. Några kronor extra i plånboken för människor inom hemtjänst skulle alltså verkligen inte skada utan tvärtom få människor att stanna längre på sina respektive företag – detta oavsett om detta ligger i Östersund eller i Stockholm.

28 Aug 2017