Hälsa för dig

Alla barn behöver vistas länge utomhus

I många år har det framkommit att dagens barn och unga vistas alldeles för kort tid utomhus. Barnen har fått så många leksaker och datorer som sysselsätter dem inne att de inte har någon lust att leka utomhus. Innan digitaliseringen av vårt samhälle och innan televisionskanalerna började sända barnprogram under alla dygnets timmar, lekte barnen och de unga utomhus. Inne fanns inget roligt att göra.

Att i stället leka utomhus, där andra barn ändå vistades var bra mycket roligare än att stanna inne, vilket så gott som alla barn upplevde som ett straff om det någon gång hände. Idag är det inga barn som uppfattar en vistelse inomhus som något straff, snarare tvärtom.

Majoriteten föräldrar önskar deras barn var ute mer

Får några år sedan genomfördes en stor undersökning av antalet timmar som barnen vistades utomhus; 1.000 föräldrar tillfrågades, varav 690 svarade att de ville att deras barn var ute mer än de var, 72 procent svarade att de gärna ville tillbringa mer tid ute än de gjorde då. De som svarade att deras barn var utomhus varje dag var mindre stressade än annars. Tidigare har studier visat att barn som rörde sig mycket utomhus fick bättre motståndskraft, hade mindre fetma och mindre bukomfång.

Ibland rår inte föräldrarna över hur mycket barn är ute

Tyvärr är det inte alla föräldrar som rår på hur mycket barnen vistas utomhus, även om de önskade att deras barn vistades mer ute, om det inte är så att de väljer ett året-runt-dagis för sina barn. Till skillnad från andra dagis, sover barnen utomhus, äter sin mat utomhus och leker utomhus. I princip är barnen ute dagarna i ända, om det inte regnar spik. Är man förälder och är medveten om hur viktigt det är att barnen får i sig syresatt luft, är det viktigt att se över de ventiler man har hemma. Det finns både bättre och sämre ventiler som släpper in mer eller mindre syresatt luft. 

Åtgärda dålig inomhusluft och anlita ventilationsfirma

Om du inte vet hur pass bar din luft är där hemma och är orolig kan du alltid be en ventilationsfirma komma och mäta koldioxidhalten i luften. Det är först när du vet hur pass bra, eller dålig luften är, som du kan fatta rätt beslut om vad du borde göra med dina ventiler hemma.

Om du bor i Stockholm är det inte svårt att hitta en kvalificerad ventilationsfirma. Googla ventilationsfirma Stockholm så får du tag i någon som finns nära dig. Be dem komma och mäta inomhusluften. Om de kan utfärda garantier på sina ventiler är det ett bra kriterium på en bra ventialtionsfirma.

7 Jun 2018