Hälsa för dig

Radon

Riskerna med att bo i ett radonhus har man ju hört talas om länge, men vad är det för risker och vad är egentligen radon? Finns många radonhaltiga bostäder i Stockholm? När når halterna en sådan nivå att det är läge för radonsanering?

Vad är radon?

Radon är ett grundämne, en gas som finns naturligt i luft, vatten och framför allt i marken. Gasen är ofarlig och luktfri och bildas när grundämnet radium, som är radioaktivt, sönderfaller. När sedan själva gasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Det är när dessa radondöttrar fastnar på damm och andra partiklar som de kommer ner i våra lungor, där de utgör en förhöjd risk för lungcancer.

Mätningar

För att ta reda på vilka halter av radon som finns i ett hus måste man mäta, det går inte att se eller känna om det finns höga radonhalter i ett hus. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Gränsvärdet för inomhusluften i svenska bostäder är 200 Bq/m3. Är du nyfiken på om det har utförts radonmätning där du bor kan du gå in på Stockholms kommuns hemsida och använda e-tjänsten Sök radonmätning i Stockholm. Där kan du söka på din gata och se om och i så fall när radonmätning utförts och vad den visade.

Var kommer det in?

Radon kommer in i ett hus via marken, genom otätade golv och grunder; eller genom byggmaterialet, främst blåbetong, en sorts lättbetong baserat på alunskiffer som var vanligt i hus fram till 1985. Allt byggnadsmaterial avger radon, men det är bara blåbetong som klassas. Är ventilationen dålig kan blåbetong avge uppåt 1000 Bq/m3. Det allra bästa vapnet mot höga radonhalter är bra ventilation.

Även i dricksvattnet kan radon förekomma, men halterna är oftast mycket låga. Tar man vattnet från en borrad brunn kan dock värdena stiga, ofta i kombination med höga halter i luften. Om dricksvattnet innehåller mer än 1000 Bq/m3 anses det otjänligt att dricka.

Risker med radon

I Sverige uppskattas ungefär 500 personer om året drabbas av lungcancer på grund av radon. Värt att notera är att av dessa fall var 90% rökare. Det finns alltså ett starkt samband mellan rökning och lungcancer till följd av höga radonhalter. Är man ickerökare och aldrig har rökt är riskerna med radon betydligt mindre. Lungcancer är den enda kända bieffekten av förhöjda radonhalter.

Radonsanering

Om mätning gjorts och radonhalter över gränsvärdet konstaterats skall en radonsanering göras. Det sker främst genom att ombesörja för god ventilation, samt att täta mot markradon, som är den vanligaste källan till höjda halter. Installation av en så kallad radonsug är också ett effektivt vapen vid radonsanering. En radonsug är ett fläktsystem suger upp radon ur marken under huset och blåser ut det i utomhusluften.

Du kan läsa mer om hur radonsanering går till här

22 Sep 2017