Hälsa för dig

Kan kontorsmassage minska sjukdomsdagarna?

Det brukar vara uppskattat när företag erbjuder sina anställda så kallad kontorsmassage. En stunds avkoppling är det ingen som tackar nej till. Men ger det någon effekt på sjukdagarna? Ja, det säger i alla fall vissa företag som har denna tjänst. 

Om man jämför idag mot för 15 år sedan är det en enorm skillnad gällande hur många företag i Stockholm som köper in kontorsmassage regelbundet. Idag är det mycket vanligt på både större och mindre arbetsplatser och ett sätt att ge personalen bättre hälsa. Men ger det effekt eller kan det bara ses som en avslappnande stund som är uppskattad av personalen?

Ett spelutvecklarföretag från Stockholm har erbjudit gratis massage till sina anställda under två år och när tekniktidningen Breakit gjorde reportage om dem berättade ansvariga att det gick att se tydliga skillnader. 

Flera fördelar med massage på jobbet

För det första lyftes fördelen fram att stela muskler och leder snabbt får behandling. Om man exempelvis har kontorsmassage en gång i veckan kan personalen boka in sig på dessa tider och vet att de alltid har tillgång till massage med detta intervall. Därmed kan stela muskler och leder behandlas på ett tidigt stadie. 

För det andra lyftes stresslindring upp. Mindre stress skapar bättre arbetsklimat och resultat. Dessutom påverkar stress immunförsvaret negativt vilket gör att man lättare blir sjuk om stressnivån är på högre nivåer. 

För det tredje lyftes just sjukfrånvaron upp. Med minskad stress bidrar massage till minskade sjuktal. För just detta företag var alltså massage på jobbet ett steg för minskat antal sjukdagar. Men allt måste alltid ses i sin kontext och det är inte säkert att kontorsmassage ger samma resultat på alla arbetsplatser. Till stor del beror det på nuvarande friskvårdsaktiveter, personalens arbetsmiljö och hur mycket de rör på sig på fritiden. 

Vad är kontorsmassage?

Kontorsmassage är massage som är speciellt anpassad för personer som sitter och jobbar på kontor. Med andra ord stillasittande jobb där framförallt axlar och nacke påfrestas. Företag med specialitet inom massage kommer ut till företag och genomför massage på de anställda utifrån ett schema de själva bokat in sig på. 

Kontorsmassage är därmed ett vanligt inslag inom tjänsten företagsmassage, där även annan massage kan ingå. Det som är den röda tråden är att anställda får massage på arbetstid för att därigenom få ett bättre långsiktigt mående. 

I Stockholm finns flera olika företag som erbjuder kontorsmassage och exemplet ovan nämndes enbart eftersom Breakit gjort ett reportage om dem. Utbud, service och prisnivåer kan skilja mellan olika leverantörer. 

28 Mar 2018