Hälsa för dig

Hälsa för arbetsplatsen

Arbetet på de olika arbetsplatserna ser ju väldigt olika ut. Det är stor skillnad mellan en byggarbetsplats, en skönhetssalong och ett kontor, som exempel. Vissa saker är gemensamma. Det är viktigt att se över hur man använder kroppen.

Har du ett monotont arbete?

1. Gör du en och samma rörelse i flera timmar? Det är en stor risk att man får skador om man gör en och samma rörelse om och om igen. På fabriker och industrier vet man om detta. Många som  arbetar på ett löpande band, där var och en arbetar med att installera en och samma komponent, riskerar att få skador av det arbetet. Därför brukar de rotera runt bandet, så att man inte gör en och samma sak, utan får byta arbetsuppgift med jämna mellanrum.

Lyfter du saker

2. Hur gör du när du lyfter saker? Detta är mycket viktigt om man ofta utför lyft på jobbet. Detta gäller i synnerhet all som arbetar på byggarbetsplatser av olika slag. Det gäller personal inom vård och omsorg som lyfter barn, sjuka och gamla. Ju mer stressig arbetsplatsen är desto större är risken för att man skadar sig. Har man en stor barngrupp på 15, 20 barn och ett barn behöver lyftas är det lätt att man inte hinner tänka på hur man lyfter barnet, utan tänker på annat medan man gör det.

Hur gör du när du sitter hela dagarna?

3. Hur sitter du? Många som sitter på kontor, kan få skador av ett långvarigt sittande. Då är det viktigt att göra andra saker med jämna mellanrum. Att sitta innebär att man använder mag- och ryggmuskler på samma sätt hela tiden. Och liksom när man använder samma muskler om och om igen när man har ett monotont arbete, är själva sittandet också en belastning för kroppen. Därför behöver alla som sitter möjlighet att stå upp, gå eller ligga ner.

Kan du röra dig i pauserna?

4. Har du möjlighet att röra på dig emellan arbetspassen? Alla som arbetar bör få möjlighet att röra kroppen på ett allsidigt sätt. I Japan, har så gott som alla pausgymnastik. Där kan man se byggarbetare som tar en paus och har gemensam gympapass, i all enkelhet och det är bland det bästa man kan göra för att skona kroppen i möjligaste mån.

Alla arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön

Detta är alla frågor som berör arbetsmiljön. Känner man att man gärna skulle vilja se över arbetsplatsen, kan man be ett team med ergonomer komma och ger en ergonomiutbildning och berättar hur man gör för att förhindra att någon belastar sin kropp på ett felaktigt sätt. Det är bättre att tänka efter före. Därför kan man be ett företag som arbetar med ergonomi komma och berätta hur man ska göra för att förhindra arbetsbelastningsskador innan man har fått dem.

3 May 2018