Hälsa för dig

Företagshälsovård i Västerås - för en friskare arbetsplats

För att skapa en mer inbjudande arbetsplats och reducera antalet sjukskrivningar kan man med fördel ta hjälp av en privatklinik som jobbar med företagshälsovård i Västerås med omnejd.

Ökade sjukskrivningar är ett stort problem för många arbetsgivare. Det kostar förutom utebliven produktion och vikariekostnader även många medarbetares hälsa, vilket är ett högt pris för alla inblandade. För att komma tillrätta med dessa problem och bygga upp ett företagsklimat som främjar hälsan och bjuder in till en inspirerande arbetsmiljö har man satsat allt mer på att jobba med företagshälsovård i Västerås med omnejd. Målet är att öka det generella måendet och få medarbetarna att må bättre. Företag som satsar på företagshälsovård blir ofta mer attraktiva på marknaden eftersom det motiverar de redan anställda, samt lockar flera potentiella medarbetare.

Företagshälsovård som ger resultat

Att bjuda in en företagsläkare är en förmån för många anställda då man kan få en läkarundersökning finansierad av företaget, samt viktiga råd på vägen mot en bättre hälsa. Du får tips på kost och motion, samt vila och stressreducering. Just stress är vanligt förekommande på många svenska företag och då talar vi framförallt om negativ stress. Hos Västermalms privatklinik jobbar de aktivt med företagshälsovård och ni kan kontakta dem för att få veta mer om hur de jobbar. Säkerligen kan de hjälpa er om ni är intresserade av att implementera någon form av företagshälsovård hos er. Här kan man börja sin resa mot att bli en allt bättre och mer attraktiv arbetsplats.

22 Mar 2022