Hälsa för dig

Blogg

Sida 2

Vad gör du om du har ont i ryggen?

7 apr 2018

Det är många som har ont i ryggen. Inget ovanligt med det. Ryggen är den längsta kroppsdelen som vi har. Musklerna som ska bära upp dem är de största i kroppen, och tränar man inte dem, kan man få smärta i ryggen. Dessutom använder vi ryggen dag ut och dag in; när vi sitter, när vi går, springer eller joggar.

Vi använder ryggen när vi böjer oss ner, ställer oss upp, bär något över axeln, lyfter något, vi böjer oss ner, lyfter tunga saker med ryggen och så vidare. Det är endast vid sängläge som vi inte använder ryggen. Inte så konstigt då att vi har ont i ryggen. Har man långvarig ryggsmärta är det viktigt att ta reda på vad smärtan kommer från. Vad gör du då? Går till läkaren? Vad rekommenderar den läkaren? Att ta värkmedicin? Oftast.

Fyra saker du kan göra om du har ont i ryggen

1. Tar värkmedicin – det närmaste man tänker på är att bara få bort smärtan för att kunna återvända till det man gjorde förut. Vad gör värkmedicinen? Den förhindrar receptorer i hjärnan att fortsätta ta emot signaler från nerver och muskler i ryggen att det är något som smärtar där. Är du botad? Knappast.

2. Går till doktorn – de flesta som går till doktorn, får ett besök på en vårdcentral. På den vårdcentralen har läkarna oftast cirka 15 minuter på sig att ta reda på vad som händer med dig och varför du har ont i ryggen. Oftast får du ett recept på värkmedicin – och du vet ju vad värkmedicinen gör, eller hur? Så är du botad? Knappast.

3. Ber om bättre kontorsstol på jobbet – när du gått ett tag och fortfarande har ont i ryggen, kanske du ber om en bättre stol på jobbet, som kan avlasta ryggen när du sitter på jobbet. Du kanske får en ergonomisk kontorsstol som ger bättre stöd för din rygg, men är du botad? Knappast.

4. Börjar träna ryggen – om du har tagit värkmedicinen som läkaren har skrivit ut åt dig, kanske du har mindre värk och fått rådet av läkaren att träna ryggen försiktigt. Du kanske går till gymmet och tränar lite försiktigt ryggen. Är du botad? Kanske inte riktigt. Däremot är träning en bra sak för att förebygga smärtor i ryggen, liksom en ergonomisk stol kan förebygga smärtor men inte ta bort dem.

Det du bör göra, om du har smärtor i ryggen, är att besöka en kiropraktor som kan analysera din rygg, och ställa till rätta det som felar i ryggen. Där kan du bli botad. Sedan kan du både be om ergonomisk kontorsstol oc börja träna ryggen, röra på dig mer och på så sätt få igång blodcirkulationen i ryggen.

Kan kontorsmassage minska sjukdomsdagarna?

28 mar 2018

Det brukar vara uppskattat när företag erbjuder sina anställda så kallad kontorsmassage. En stunds avkoppling är det ingen som tackar nej till. Men ger det någon effekt på sjukdagarna? Ja, det säger i alla fall vissa företag som har denna tjänst. 

Om man jämför idag mot för 15 år sedan är det en enorm skillnad gällande hur många företag i Stockholm som köper in kontorsmassage regelbundet. Idag är det mycket vanligt på både större och mindre arbetsplatser och ett sätt att ge personalen bättre hälsa. Men ger det effekt eller kan det bara ses som en avslappnande stund som är uppskattad av personalen?

Ett spelutvecklarföretag från Stockholm har erbjudit gratis massage till sina anställda under två år och när tekniktidningen Breakit gjorde reportage om dem berättade ansvariga att det gick att se tydliga skillnader. 

Flera fördelar med massage på jobbet

För det första lyftes fördelen fram att stela muskler och leder snabbt får behandling. Om man exempelvis har kontorsmassage en gång i veckan kan personalen boka in sig på dessa tider och vet att de alltid har tillgång till massage med detta intervall. Därmed kan stela muskler och leder behandlas på ett tidigt stadie. 

För det andra lyftes stresslindring upp. Mindre stress skapar bättre arbetsklimat och resultat. Dessutom påverkar stress immunförsvaret negativt vilket gör att man lättare blir sjuk om stressnivån är på högre nivåer. 

För det tredje lyftes just sjukfrånvaron upp. Med minskad stress bidrar massage till minskade sjuktal. För just detta företag var alltså massage på jobbet ett steg för minskat antal sjukdagar. Men allt måste alltid ses i sin kontext och det är inte säkert att kontorsmassage ger samma resultat på alla arbetsplatser. Till stor del beror det på nuvarande friskvårdsaktiveter, personalens arbetsmiljö och hur mycket de rör på sig på fritiden. 

Vad är kontorsmassage?

Kontorsmassage är massage som är speciellt anpassad för personer som sitter och jobbar på kontor. Med andra ord stillasittande jobb där framförallt axlar och nacke påfrestas. Företag med specialitet inom massage kommer ut till företag och genomför massage på de anställda utifrån ett schema de själva bokat in sig på. 

Kontorsmassage är därmed ett vanligt inslag inom tjänsten företagsmassage, där även annan massage kan ingå. Det som är den röda tråden är att anställda får massage på arbetstid för att därigenom få ett bättre långsiktigt mående. 

I Stockholm finns flera olika företag som erbjuder kontorsmassage och exemplet ovan nämndes enbart eftersom Breakit gjort ett reportage om dem. Utbud, service och prisnivåer kan skilja mellan olika leverantörer. 

Dina tänder är en del av ditt välmående

14 mar 2018

I Sverige har vi ett system som innebär att varje medborgare har rätt att besöka en tandläkare utan kostnad fram till dess att vi fyller 23 år. Det ger oss väldigt bra förutsättningar och en grund att stå på genom resten av livet.

Större fel kan rättas till i god tid genom exempelvis tandställningar, hål kan lagas innan de förvärras och rent allmänt så lär vi oss vikten av att sköta tänderna på ett bra sätt - att dagligen borsta tänderna, att använda tandtråd och att skölja med munvatten. Som sagt - vi får en stabil grund.

Men, vad händer efter att man fyllt 23 år? För många så är denna födelsedag startskottet för att man slutar att gå till en tandläkare. Något som till stor del beror på att det kostar pengar. Vi skulle vilja säga några saker om detta och enklast blir om vi radar upp våra poänger i punkter så att det blir lättare att följa:

Skäl till varför du ska besöka en tandläkare

Vi kan säga att du bor i Bromma, nyligen har fyllt 23 år och således måste bekosta dina framtida besök hos en tandläkare med egna medel. Här är anledningarna till varför du bör göra det snarare än att avstå från att boka tid hos din tandläkare.

 • Investering Att besöka en tandläkare för en undersökning kostar några hundralappar. Skulle det krävas åtgärder så tillkommer ytterligare några kronor. Ställer man den summan mot vad det kan komma att kosta i framtiden så handlar det om en ren investering. De akuta problemen kan komma att kosta väldigt mycket att korrigera. Och, besöker du en tandläkare årligen så blir du även kvitt plack och tandsten då en tandhygienist brukar närvara och slipa bort sådant från tänderna
 • Din hälsa i övrigt Många verkar inte förstå att det finns samband mellan dentala problem och andra sjukdomar. Det finns typer av cancer som har sitt ursprung i undermålig tandhälsa och det finns olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar som skulle kunna ha undvikits om patienten skött sina tänder på ett bättre sätt. Det är en sak. En annan gäller det faktum att exempelvis tandvärk gör fruktansvärt ont att drabbas av. Den smärtan kan du undvika genom att besöka en tandläkare och, så atts äga, mota Olle i grind.
 • Ett friskt leende Det sägs att ett leende kan förändra världen och visst ligger det mycket i det? En person som ler uppfattas - med all rätt - som en positiv människa. Tänderna är definitivt avgörande i detta. Har du gula tänder, saknar du någon tand eller av någon annan anledning känner att du ogärna ler på grund av hur dina tänder ser ut så finns det hjälp att få. Att exempelvis bleka tänderna hos en tandläkare kan ge bättre självförtroende och en större benägenhet att låta smilbanden peka uppåt.

Mer läsning om tänder och tandvård: https://www.tandläkarebromma.nu.

Misstänker du att du har radon hemma?

19 feb 2018

Tänk vad mycket vi vet numera om vår hälsa. Vi har både tillgång till medicinsk vetenskap, alltså om olika sjukdomar och hur man kan bota dem. Till och med cancer går att bota, jämfört mot för trettio, eller fyrtio år sedan. Då var den som drabbats av cancer dödsdömd. De flesta som fått diagnosen cancer dog efter några år. Det enda sjukvården kunde göra för dem då, var att försöka lindra smärtan. Så är det inte längre. Även om man inte kan säga att vi helt kan bota cancer, så kan vi ge många cancerpatienter flera år till, innan de dör av det.

Vi har blivit medvetna om farliga byggmaterial

Vi har också blivit mer medvetna om vad som påverkar hälsan negativt – och positivt. Vad för slags mat man ska äta för att behålla hälsan, vilka mediciner som kan lindra eller bota de flesta sjukdomar som vi känner till. Vi vet också mycket mer om vad som gör oss sjuka. Varje år kommer det nya rön om livsfarliga ämnen som används i byggmaterial, till exempel.

Ofta förekommande radon i äldre hus

Tänk på de gamla hus som byggdes på 1940-, 50-, 60-, och 1970-talet, då använde man radon i olika isoleringar på hus från denna tid. Idag vet vi att radon inte är bra för någonting, egentligen. Det visste man inte då, man använde radon och asbest helt obehindrat. Bor man i ett hus som byggdes under denna tidsperiod, bör man se över sitt hus.

Vad är radon?

Radon är ett giftigt ämne som är farligt att andas in. Den avger gaser som är hälsofarliga. Radon kan förekomma i princip i allt byggmaterial i ett hus; den kan finnas i fasaden, i den betong som har använts när man har byggt huset. Vet man om att man har blåbetong i väggarna, kan man misstänka att det finns radon som avges från väggarna. Den kan finnas i fönsterlister, i isolering i ventiler, den kan finnas i golvet som är gjutet i betong. Vet m na om att man bor i ett gammalt hus är det nödvändigt att göra en radonsanering. Då kan man med fördel ta kontakt med en firma som gör radonsaneringar.

Vad händer när man radonsanerar?

Då river de bort fönsterlister och ersätter me nya, och monterar spaltventiler i fönsterkarmar. De kan montera ytterväggsventiler för på så sätt få bort radonet. Vill man gör en mer omfattande radonsanering rensar de alla kanaler och öppnar frånluftsventilerna och monterar in ett nytt. Behöver man efter det avlägsna ännu mer radon kan de installera mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning. Det är den bästa lösningen eftersom man då får en komplett luftomsättning, man får in mera syre i varje rum. Man får ett spjäll mer proportionerlig justering av luftflöden och kan få ner oljud som kommer utifrån. I sovrummet, där syret behövs som mest kan man montera en extra ljuddämpare som gör att nattsömnen inte störs.

Vad gör man om det finns radon i källaren?

Har man radon i marken, behöver grunden saneras. Då kan man täta bottenplattan där radonet kan tänkas läcka in. Behöver man ett större ingrepp kan man installera ett radonsug med ett undertryck i plattan så att markluften förhindras att suga in i huset. Skulle man misstänka att radonet tar sig in i vattensystemet, måste vattnet luftas för att radonet ska avlägsnas i vattnet. Man kan då installera ett aggregat för återluft. OM aggregatet installeras i källaren och ansluter kanaler för tilluft och blåser ut radonet. Man bör ha ett aggregat med frånluft så att man får bort radonet ur huset och i vattnet.

Hur bra är inomhusluften för oss?

2 feb 2018

Det här med hälsa är ett väldigt stort begrepp. Man brukar säga att hälsan tiger still. Med andra ord märker man först vad man hade när man blir sjuk. Insjuknar man är det något i kroppen som inte fungerar som det ska. Då märker man hur bra man mådde, utan att man märkte det. Är det någon som minns den ironiska skylten som talade om att det vara roligare att hellre vara rik och frisk, än fattig och sjuk? Det är en parafras om att hellre vara fattig och frisk än rik och sjuk. Blir man sjuk, är det inte säkert att man kan köpa sig en hälsa. Visserligen finns det en del som rikedom kan köpa om man råkar vara inte alltför sjuk. Har man cancer, kan man köpa sig den bästa läkarvården, de bästa medicinerna, men är man dödssjuk, vad ska man med rikedomarna till? Och den som är frisk, även om man inte råkar ha rikedomar som ligger på några lagrar, kan alltid använda sin hälsa och energi(?) till att bygga sig ett bra liv – eller?

Hälsan tiger som bekant still

Med detta sagt, är det många som alltså helst av allt vill vara friska. Det vet alla som någon gång har kämpat med sjukdom av något slag. Men även den som är frisk, kanske inte mår så bra ändå? Det finns en del man som fysiskt frisk, ändå kan må dåligt av. Stress, psykisk ohälsa med oro och liknande kan göra att den som är fysiskt frisk, inte mår så bra, trots allt. Därför kan definitionen av hälsa vara väldigt stor och bred. Kanske hälsa ska definieras utifrån alla områden; fysisk, psykisk och andlig(?) – för dem som nu tror på sådant.

Många lever ett rätt så hälsosamt liv. Vi har en stor tilltro på hälsa i vårt samhälle. Inte så konstigt att våra medier domineras av artiklar och nyheter om hälsa. Vi fokuserar mycket på träning, kondition och hälsa.

Vi sitter alltmer inomhus

En av de bitarna som måste tilläggas är att vi sällan tänker på vår livsstil. Som bekant sitter många alltför mycket; både på jobbet och på fritiden. Vad få tänker på att en följd av vårt stillasittande innebär att vi vistas den mesta tiden av dygnet inomhus. Åtminstone gäller det här på våra nordliga breddgrader. Det i sin tur ställer höga krav på att inomhusluften är ordentligt syresatt. Vet du hur inomhusluften är hemma hos dig? Får du tillräckligt bra luft inne? Är du osäker kan du ta kontakt med en VVS-firma som ser över både värme, ventilation och hur dina rör i huset mår. Alla bitarna är viktiga för vårt välmående och hälsa. Bor du till exempel i Skåna kan du fortsätta läsa mer här om VVS i Lund.

Upplever du att du ofta har huvudvärk kan det vara bra att se över så att ditt hus, eller lägenhet inte har fuktskador. Mögel kan göra både oss människor och hus sjuka. Det ger som följd både astma, huvudvärk och andra sjukdomar.

Hälsosamt vara nöjd med sig själv

12 jan 2018

Hälsa kan vara ett ganska vitt begrepp. Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Det handlar även om ett stort välbefinnande på det kroppsliga och mentala planet. Det handlar om att hitta balans i livet. Balans mellan måsten som kan dominera ens liv och avkopplingen som behövs för att klara av det som är tvunget att klaras av. 

Stress kan göra oss sjuka

Vi lever i en alltmer stressad tillvaro. Många tänker att stress enbart handlar om att ha mycket att göra, men även avsaknaden av meningsfulla uppgifter kan leda till en mental stress. Att vara arbetslös kan leda till psykisk stress. Man kanske oroar sig över att man får en försämrad ekonomisk situation. Man kanske lider av att känna sig utanför det pulserande livet, vilket kan leda till stresskänslor. På samma sätt kan den som har många meningsfulla uppgifter känna en stor tillfredsställelse, trots att de kanske inte har så mycket tid. Vad som är bra för den ena är inte nödvändigtvis bra för den andra. Alla har olika faktorer som ger en tillfredsställelse och ett liv som levs tillfreds leder till hälsa i det långa loppet – och tvärtom.

Missnöje med sig själv är inte hälsosamt

Andra saker som leder till tillfredsställelse är att kunna vara nöjd med sig själv. Att vara nöjd med sig själv behöver inte leda till en bantningshets, eller att man lägger sig stup i kvarten under kniven. Den som ständigt känner sig missnöjd med sitt utseende brukar spendera stora summor på att försöka rätta till det de känner är skavanker. Medan den som är nöjd med sitt utseende kan känna sig lugn över det.

Det finns många små saker som man kan göra för att bli nöjd med det egna utseendet; vara snäll mot sig själv är ett sätt. Att se sig i spegeln och säga några uppskattande ord till sig själv är ett bra sätt. Att ta hand om sig själv, ett annat. Tar man sig tiden att röra på sig i naturen kan det leda till att kroppen producerar endorfiner; kroppens eget må-bra-hormon. Då får man påfyllning av den egna kroppen som gör att du mår bra. Och någon som mår bra behåller sin hälsa.

Hälsosamt att ta  hand om sig

Se till att bevara hälsan i alla delar av kroppen. Matsmältningen ger ofta konkreta besvär, om det inte fungerar. Fungerar den som den ska, är det oftast inget som en människa tänker på. Likaså tand- och munhälsan. Så länge den fungerar tänker man inte på den, och desto mer när något inte är som det borde vara. Att gå till en tandläkare på Södermalm regelbundet kan göra att man bevarar en bra munhygien, till exempel denna; www.tandläkaresödermalm.biz.

Att vara sjuk i Stockholm

3 jan 2018

Sanningen är att det ofta är ”bättre” att vara sjuk i en storstad, än ute på glesbygden. Du som blir sjuk ute på glesbygden kan behöva vänta på helikopter eller flygplan för att kunna transporteras till ett sjukhus som har kompetensen att behandla just ditt problem. Så är det givetvis inte alltid, men om sjukdomen är allvarlig eller ovanlig kan det krävas. Den som bor i Stockholm och blir sjuk har många akutsjukhus och vårdcentraler i Stockholm. Den som föredrar alternativa behandlingar har tillgång till många kliniker för till exempel akupunktur.

Akutsjukhus

 • Danderyds sjukhus. Danderyds sjukhus ligger strax norr om Stockholm. Hit kommer många som bor i de norra delarna av Stockholm, eller de som bor mellan Stockholm och Uppsala (men där Danderyd är lite närmre än Uppsala).
 • Karolinska har två universitetssjukhus i Stockholms län, ett i Huddinge och ett i Solna. Båda sjukhusen är stora och kan ta emot patienter med många olika typer av svårigheter.
 • Norrtälje sjukhus. Norrtälje sjukhus har en historia som sträcker sig tillbaka till 1971, då ett kurhus för 11 personer uppfördes. Idag är ett modernt akutsjukhus med relativt hög kapacitet.
 • S:t Görans sjukhus. S:t Görans sjukhus är privatägt och ligger i närheten av Fridhemsplan, i stadsdelen Kungsholmen i centrala Stockholm. Den stora merparten av verksamheten sker på uppdrag av landstinget, som också är de som äger byggnaderna.
 • Södersjukhuset. Södersjukhuset, som brukar kallas för Sös, ligger på Södermalm, centralt i Stockholm. Byggnaden har stått på sin plats sedan andra världskriget, då uppförandet skedde.
 • Södertälje sjukhus. Det första sjukhuset i Södertälje öppnade redan 1977, med 20 vårdplatser. Idag ser det annorlunda ut. Södertälje sjukhus är idag ett av landets största länsdelssjukhus.

Akupunktur och andra typer av kliniker

Det är inte bara akutvård som kan krävas när man har besvär med kroppen. Det finns flera andra vårdformer som kan vara minst lika aktuella, beroende på vilket problem man har. Något som många väljer att gå till för att råda bot på besvär med kroppen är akupunktur. Förutom akupunktur kan till exempel också psykiatrisk vård behövas. 

En fördel med Stockholm är att det går att hitta nästan all form av vård som finns i Sverige – och hög kompetens inom respektive område. Detta oavsett om det gäller akupunktur, psykiatri eller någon annan typ av vård. Något annat som många åker till Stockholm för är plastikkirurgi. Priserna är ibland lite högre i Stockholm för den typ av vård som inte finansieras med offentliga medel. Så är dock fallet med nästan alla av Stockholms branscher, oavsett vilka tjänster det är man söker. Läs mer på: akupunkturspecialist.se.

Är rörmokare ett slitsamt yrke?

23 dec 2017

Man ska veta att arbetet som rörmokare är ett relativt tungt jobb som sliter på kroppen. Det krävs därför en god fysik för att bli just rörmokare – det är ganska tunga lyft, obekväma ställningar och väldigt mycket situationer där kroppen hos en rörmokare helt enkelt tar stryk. Det har dock blivit bättre under senare år och man använder sig numera som rörmokare hela tiden av saker som gör jobbet lättare. Hissar, olika skydd och lyftanordningar tillhör numera en rörmokares arbetsutrustning.

Detta ska vi vara tacksam för då en rörmokare alltid behövs – tar vi Stockholm som exempel så räknar man där att det redan nu och inom framtiden kommer att finnas ett skriande behov av just rörmokare. Anledningen till detta är också väldigt enkel – man bygger så mycket nya hus i Stockholm så att hela byggnadssektorn påverkas positivt och till denna kategori hör även rörmokare. Därför är det alltså av yppersta vikt att människor som arbetar inom denna sektor även får de hjälpmedel som de behöver – detta oavsett om man nu är en rörmokare eller snickare – behöver man så mycket arbetskraft som i Stockholm, ja då får man även se till att folk inte gör sig illa på köpet. Detta ligger även lite på fackets bord, man måste måna om sina medlemmar och se till att rätt sorts hjälpmedel är obligatorisk – en rörmokare som arbetar i Stockholm ska inte behöva offra sin kropp för att bygget i fråga ska bli klar på utsatt tid.

Då får det hellre ta lite längre tid och man kanske i sådana fall bör överväga att expandera arbetsstyrkan snarare än att tappa en duktig rörmokare på grund av snålhet eller slarv. Det här gäller naturligtvis alla yrkesgrupper och inte bara rörmokare – bara för att Stockholm växer så ska inte byggen och annat medföra risker eller kroppsskador. Detta är viktigt.

Hur mycket tjänar en rörmokare i Stockholm?

Om man nu jobbar som rörmokare i Stockholm och håller på med en nybyggnation av ett stort lägenhetskomplex – ja, då ska man veta att den tighta tidsramen ofta kan innebära att man i slutändan kan tjäna mycket pengar. Företagen har nämligen en skyldighet att vara färdiga på utsatt tid och därför kan man som arbetare få arbeta extra mycket under en tid – något som ger mer klirr i kassan. Dock ska man då veta att det faktiskt kan bli tal om rena nattjobb, tidiga mornar och i vissa fall även på helger – men är man som rörmokare i Stockholm beredd att offra några sådana mot ett rejält tillskott i den personliga kassan, ja, då brukar det också vara värt det.

Det kan nämligen handla om ganska stora pengar och den rörmokare som nappar på detta kan alltså se framemot att i framtiden kanske dra ner på lite arbetstid eller ta ut lite extra semester under sommaren. Detta är dock inte unikt i Stockholm och för rörmokare utan kan ske över hela landet och i alla yrkesgrupper som har med någon form av byggnads att göra.

Här får du skönhetsbehandlingar i Vasastan

21 nov 2017

En skönhetsbehandling kan vara avslappnande, njutbar och ett sätt att sätta lyx på tillvaron. Men den kan även vara så smärtsamt så att tårarna kommer fram och att man önskar att behandlingen snabbt ska ta slut. Målet är i alla fall alltid ett gott resultat med exempelvis finare hy, mindre hårväxt eller vackra naglar.

De som går omkring i Vasastan kommer snabbt inse att utbudet är stort inom detta område. Här finns allt från de butiker som säljer skönhetsprodukter till skönhetssalonger där man kan få färdiga behandlingar.

Butiker inom Skönhet & Hälsa

I Vasastan finns ett par klassiska shoppinggator med både mindre och större butiker med skönhetsprodukter. De som vill hålla nere kostnaden bör vända sig till dessa butiker för att få råd om vilka produkter som bör användas för bäst resultat. Sedan får man själv använda dessa i hemmet. I vissa fall kan man få prova en del produkter redan i butiken för att få en känsla för vad de ger.

Fördelen med att köpa produkterna själv och sedan göra en egen skönhetsbehandling är priset. Dessutom kan man tydligt avgöra vilka produkter man köper och använder vilket gör att exempelvis enbart produkter som inte är testade på djur används.

Hotellen

En del lite dyrare hotell i Vasastan har exklusiva spaavdelningar där det även delvis går att beställa skönhetsbehandlingar. Här bör man däremot göra lite extra research innan bokning sker. Bara för att det står att hotellet har ”spa” betyder det inte per automatik att det innebär bubbelbad, massageduschar, relaxavdelning och ångbastu. Begreppet används friskt av hotell och kan lika gärna innebär en enklare badavdelning.

Skönhetssalonger

Det finns över 20 skönhetssalonger i Vasastan (Källa: Google Maps). I vissa fall är det små salonger där en eller ett par personer är anställda. I andra fall är det större samarbeten där salongen kan erbjuda en mängd olika behandlingar eftersom det där arbetar allt från hudvårdsspecialister och frisörer till de som jobbar med manikyr eller pedikyr.

Det betyder därmed att en del bara arbetar med hår, andra med hud och ytterligare med naglar medan vissa har ett bredare utbud. Ibland går det avläsa utbudet utifrån det namn de har valt. Det finns exempelvis salonger i Vasastan med namn där ”Hudvård” eller ”Make-up” ingår.

Även om det kan anses vara billigt och enkelt att göra egna behandlingar hemma, med produkter köpta på skönhetssalonger eller skönhetsbutiker, så är det inte samma sak som att gå till en skönhetssalong. För bäst resultat krävs tid, erfarenhet och utbildning.

Så förebygger man hälseneinflammation

9 nov 2017

En fara med att träna är - paradoxalt nog - risken för att göra sig illa. De flesta tränar med ett syfte om att man ska må bättre och att man ska se lite fräschare ut - det står således i en direkt kontrast till att man tränar på ett sådant sätt att man gör sig själv illa och att man i och med detta också mår sämre än vad man gjorde innan träningen tog sin början. om detta kan vi säga följande: de flesta har sig själv att skylla. Vi säger inte detta för att peka finger åt någon; vi säger det för att visa på att många gör lite för stora misstag då de sätter igång med sin träning.

Ser man till de flesta vanliga skador som sker i samband med att motionärer tränar så handlar det om belastningsskador; skador som kommer från att man A) kör för hårt B) kör för enformigt C) tränar med fel utrustning och D) kör utan en tanke på vilken fysisk status man har. Det senare gäller primärt män. Killar har nämligen en viss inbyggd förmåga att ta vid där man en gång började. Något som kan vara bra i vissa sammanhang, men som är rent ödesdigert då det kommer till träning kontra skaderisken.

Muskelmomentet sitter i

Har man en gång klarat av att springa en mil på en viss tid, klarat att lyfta ett antal kilon i knäböj och kanske dribblat på ett visst sätt i fotboll - ja, då sitter detta i muskelminnet. Så resonerar många killar, men man tar inte alls hänsyn till att vatten runnit under broarna, åren passerat och att man idag är avsevärt mycket äldre än vad man under den period då man klarade vikten, tiden eller dribblingen. En slags inbyggd stolthet som leder till skador i form av exempelvis hälsporre, bristningar i muskler, hälseneinflammation eller knäproblem.

Det talande i det här sammanhanget är att man exempelvis åker på en hälseneinflammation - du kan läsa mer om symptomen här - och att man tvingas till vila. En vila som sker enligt total vila, snarare än aktiv vila - och där man tappar suget för att träna igen. Åker man på en hälseneinflammation så kan man träna - men på ett annat sätt i form av exempelvis cykling eller simning. Dessutom så måste man dels få bekräftat att det handlar om en hälseneinflammation och dels också få rätt typ av behandling för att kunna återhämta sig snabbare.

Förebyggande är a och o

Att förebygga är A och O och vi tänkte visa på några enkla sätt att göra just det. Vi kan säga att du - efter en längre periods vila - åter känner suget att börja träna. Så här ska du göra för att förebygga exempelvis en hälseneinflammation:

 • Hitta rätt sko. Vi har alla olika fötter och olika typer av löpsteg. Det finns inga skor som passar alla - men det finns skor för alla. Det vill säga: du måste hitta en sko anpassad efter hur dina fötter och ditt löpsteg ser ut. Enklast är att besöka en sportaffär och prova ut skor där. Här kan det även hjälpa med att använda exempelvis speciella hälinlägg i skorna för ytterligare lindring. Sådana brukar finnas på Apotek.
 • Träna varierat. En alltför ensidig och enformig träning ger belastningsskador. Försök att hitta en balans och försök att - om möjligt - undvika att träna exempelvis tennis, innebandy och badminton för ofta. Dessa sporter är bra, men de sliter väldigt mycket på leder, knän och hälar. Träna gärna - men kanske inte varje kväll.
 • Värm upp. Nyckeln är att ta hand om sig och inse att kroppen har en längre startsträcka ju äldre man blir. I ungdomen kanske du kunde köra hårt direkt, men ju äldre du blir desto mer måste du värma upp innan passet. Visst, det tar lite längre tid - men du minimerar risken för skador.
 • Stretcha. Lika viktigt som uppvärmningen är den avslutande stretchingen. Se till att sträcka ut de muskler och kroppsdelar som tränats under passet. Se det som en chans att gå igenom ditt träningspass mentalt. Det är skönt att stretcha och det är - tvivelsutan - väldigt, väldigt viktigt.

Vill du veta mer om skadeförebyggande och behandling av hälskador? Här kan du läsa mer. 

Radon

22 sep 2017

Riskerna med att bo i ett radonhus har man ju hört talas om länge, men vad är det för risker och vad är egentligen radon? Finns många radonhaltiga bostäder i Stockholm? När når halterna en sådan nivå att det är läge för radonsanering?

Vad är radon?

Radon är ett grundämne, en gas som finns naturligt i luft, vatten och framför allt i marken. Gasen är ofarlig och luktfri och bildas när grundämnet radium, som är radioaktivt, sönderfaller. När sedan själva gasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. Det är när dessa radondöttrar fastnar på damm och andra partiklar som de kommer ner i våra lungor, där de utgör en förhöjd risk för lungcancer.

Mätningar

För att ta reda på vilka halter av radon som finns i ett hus måste man mäta, det går inte att se eller känna om det finns höga radonhalter i ett hus. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Gränsvärdet för inomhusluften i svenska bostäder är 200 Bq/m3. Är du nyfiken på om det har utförts radonmätning där du bor kan du gå in på Stockholms kommuns hemsida och använda e-tjänsten Sök radonmätning i Stockholm. Där kan du söka på din gata och se om och i så fall när radonmätning utförts och vad den visade.

Var kommer det in?

Radon kommer in i ett hus via marken, genom otätade golv och grunder; eller genom byggmaterialet, främst blåbetong, en sorts lättbetong baserat på alunskiffer som var vanligt i hus fram till 1985. Allt byggnadsmaterial avger radon, men det är bara blåbetong som klassas. Är ventilationen dålig kan blåbetong avge uppåt 1000 Bq/m3. Det allra bästa vapnet mot höga radonhalter är bra ventilation.

Även i dricksvattnet kan radon förekomma, men halterna är oftast mycket låga. Tar man vattnet från en borrad brunn kan dock värdena stiga, ofta i kombination med höga halter i luften. Om dricksvattnet innehåller mer än 1000 Bq/m3 anses det otjänligt att dricka.

Risker med radon

I Sverige uppskattas ungefär 500 personer om året drabbas av lungcancer på grund av radon. Värt att notera är att av dessa fall var 90% rökare. Det finns alltså ett starkt samband mellan rökning och lungcancer till följd av höga radonhalter. Är man ickerökare och aldrig har rökt är riskerna med radon betydligt mindre. Lungcancer är den enda kända bieffekten av förhöjda radonhalter.

Radonsanering

Om mätning gjorts och radonhalter över gränsvärdet konstaterats skall en radonsanering göras. Det sker främst genom att ombesörja för god ventilation, samt att täta mot markradon, som är den vanligaste källan till höjda halter. Installation av en så kallad radonsug är också ett effektivt vapen vid radonsanering. En radonsug är ett fläktsystem suger upp radon ur marken under huset och blåser ut det i utomhusluften.

Du kan läsa mer om hur radonsanering går till här

Är fettsugning i Stockholm något för dig?

8 sep 2017

Våra kroppar skiljer sig avsevärt från varandras och ingen är den andra lik. På gott och ont; det är våra egenheter som gör oss unika och de är de små dragen vi alla har som gör att vi samtliga får en personlighet. Det som dock inte är fullt lika positivt är när en egenhet och ett personligt drag förvandlas till ett komplex och där man upplever detta som direkt hämmande. Vikten och storleken är alltid något som för med sig negativa saker och som ger ett sämre självförtroende för många; man upplever att man är för tjock och att man därmed har ett mindre värde.

Något som naturligtvis inte stämmer – men i en tid där den kroppsliga fixeringen är så pass hög så kan kärlekshandtag, dubbelhaka eller en större rumpa vara något som verkligen försvårar vardagen för de personer som upplever att detta finns på sina kroppar. Detaljer som dessutom är svårt – för att inte säga omöjliga – att träna bort. Kort sagt; det spelar för många ingen roll hur många mil i veckan de avverkar i elljusspåret, vilken kost de intar eller hur många dagliga situps de gör – fettet kring exempelvis magen är konstant och där oavsett.

Ett problem som man måste använda sig av professionell hjälp för att komma till rätta med och där man genom en fettsugning kan få sin kropp i det skick man drömmer om. Fettsugning, tänker många, är inte det ett ingrepp som innebär en stor fara där narkos involveras och där resultatet inte motsvarar kostnaden som man får betala? Inte nödvändigtvis; en fettsugning idag och de metoder som finns tillgängliga på kliniker i exempelvis Stockholm skiljer sig markant från gårdagens ingrepp.

Fettsugning i Stockholm med laser

Numera så sker nämligen en fettsugning med hjälp av laser där man smälter fettet från de områden som är drabbade; laser har klara fördelar där vi bland annat kan nämna det faktum att man kommer åt på ställen som tidigare varit exkluderat vid en fettsugning. Här kan vi nämna exempelvis knä och delar av ansiktet. Det som dock är absolut bäst vid en fettsugning idag är att man slipper narkos och man slipper faran som alltid kommer då man blir sövs.

Du kan således besöka en klinik i Stockholm och – endast med lokalbedövning – genomföra en fettsugning; en klar fördel jämfört med hur en fettsugning tidigare såg ut. En annan fördel som kommer just med laser är att man ofta slipper det så kallade gäddhänget, det vill säga överflödigt skinn som kommer då man smälter fettdepåerna. Vid en vanlig fettsugning så tvingas man ofta till återbesök för att korrigera och strama till huden igen – numera så brukar man – beroende här på mängden fett – kunna undvika detta.

Känner du att du har svårt att få bort fett från kroppen, där du har tränat allt och intagit en korrekt kost men fortfarande har områden som inte reagerar på dina ansträngningar; ja, då kan en fettsugning vara ett bra alternativ för dig att överväga.

God ventilation ger positiva hälsoeffekter

30 aug 2017

Upplever du att du ofta är sjuk – förkyld och ofta får feber – eller att din familj lider av samma åkommor så kan detta vara en indikation på att ni i er bostad har ett vanligt problem. Det är nämligen inte alls ovanligt att man i sitt hem har en äldre och undermålig ventilation installerad och det är ofta den som är boven i dramat. Undermålig ventilation är något som utöver dessa eviga förkylningar även drar med sig andra bekymmer – man får sämre koncentration, man får sämre inomhusklimat och man betalar för mycket pengar i onödan.

Bor du i ett äldre hus i Stockholm och tycker att du betalar för mycket pengar så kan en stor del av denna summa gå att spåra till att du har dålig ventilation och ett äldre system som slukar pengar. Naturligtvis så ska man först och främst se till hälsoperspektivet då man talar om ventilation och här kan man peka på ett faktum att så mycket som 40% av alla barn i Sverige har problem med astma och allergier, en onödigt hög siffra där bättre ventilation verkligen kan komma att göra stor skillnad.

Det här gäller naturligtvis inte bara i bostäder utan är även ett problem sett till miljön som finns i våra skolor och där man kan se att undermålig ventilation har ett direkt samband mellan de ovan nämnda åkommorna – allergier och astma – samt även till sämre skolresultat. Det finns gott om företag som kan hjälpa dig med ventilation i Stockholm.

Bättre resultat i skolor i Stockholm genom ny ventilation

Det är egentligen bara att gå till sig själv och sitt eget arbete för att förstå hur viktigt det är med god luft för att kunna prestera maximalt. Tänker man sig här ett vanligt klassrum på en skola i Stockholm så kan man först och främst se till det faktum att denna klass förmodligen redan har ett problem i att den är för stor – klasserna, framförallt i Stockholm  blir allt större – och adderar man sämre ventilation till detta; ja, då förstår man också varför lärare hela tiden larmar om hög ljudnivå, bristande koncentration och sämre resultat i de klasser de undervisar i.

Naturligtvis handlar allt inte om att det är en dålig ventilation – men att det är en bidragande faktor till problemen. Det kan man helt enkelt inte ignorera. Många skolor – och arbetsplatser också för den delen – skulle tjäna mycket pengar på att se över hur sin ventilation egentligen ser ut; speciellt de som har sin verksamhet i lokaler av det lite äldre slaget – något som på intet sätt är ovanligt i så anrik stad som Stockholm.

Är hemtjänst i Stockholm ett bra alternativ?

28 aug 2017

Hemtjänst är ett alternativ som fler och fler väljer på ålderns höst, detta istället för att söka sig till ett äldreboende. Dels är hemtjänst ett bra alternativ i och med att du får vistas i ditt eget hem istället för att tvingas till en flytt – detta är en av anledningarna till att många väljer hemtjänst. En annan är att det faktiskt blir allt svårare att hitta ett äldreboende – det finns helt enkelt inte tillräckligt med platser. Detta problem har visat sig främst i de större städerna och då i synnerhet i Stockholm där det helt enkelt byggs för lite samtidigt som människor blir allt äldre.

Där är hemtjänst ett bra och ibland ett bättre alternativ – i Stockholm finns det dessutom flera olika aktörerna på marknaden som gör att kunden får fler alternativ och kan i lugn och ro känna efter vilket företag som passar bäst. Vad man sedan väljer för hemtjänst varierar – många är konservativa och vill att hemtjänst ska ske i kommunal regi medan andra vågar chansa lite och ser att ett privat alternativ kan vara det bästa – detta är dock likadant i hela landet och inte bara i Stockholm. Man ser helt enkelt vad som passar bäst för sig själv på ålderns höst och om detta är privat eller inte – ja, det väljer man helt enkelt själv. Dock har ju som sagt Stockholm lite fler alternativ att välja bland då det handlar om hemtjänst.

Är personalen inom hemtjänsten duktiga?

Det finns många skickliga arbetare inom hemtjänst och detta gäller inte bara i Stockholm utan i hela landet. Människor som arbetar inom hemtjänst tar nämligen sitt yrke på största allvar och sätter stolthet i det de gör – återigen är detta inte ett lokalt fenomen i Stockholm. Det man kan säga är dock att människor inom hemtjänst just i Stockholm har en tendens att byta jobba lite oftare än vad man gör i övriga landet. Detta beror helt enkelt på att man i en större omfattning kan söka sig till fler bolag inom hemtjänst i Stockholm och att man därför kan pressa upp sin lön genom att byta.

Att byta företag handlar nämligen inte alls om vantrivsel utan sker oftast av rent ekonomiska skäl – detta på grund av att man inom hemtjänst ofta ser sig som underbetalda och detta inte bara i Stockholm och hemtjänst utan inom vården generellt och över hela landet. Ett ekonomiskt lyft gör ofta att man provar på något nytt och detta kan ses lite som ett problem för dem som använder hemtjänst och hela tiden ser hur personal kommer och går. Att tvingas se nya ansikten varje dag och lära dem rutiner tär ofta på äldre människor och här har hemtjänst då framförallt i Stockholm ett litet problem som måste lösas för allas bästa. Några kronor extra i plånboken för människor inom hemtjänst skulle alltså verkligen inte skada utan tvärtom få människor att stanna längre på sina respektive företag – detta oavsett om detta ligger i Östersund eller i Stockholm.

Må bra efter cancer

9 aug 2017

Det sägs att var tredje person kommer få ett besked om cancer. Med andra ord är cancer något som drabbar de allra flesta, både den som får sjukdomsbeskedet men även familj och vänner.

Som tur är går cancerforskningen framåt och fler överlever de elakartade tumörerna som utan förvarning dyker upp i kroppen. För män är prostatacancer den mest vanliga cancerformen och för kvinnor är det bröstcancer. Båda cancerformerna står för ca 30% av all cancer hos båda könen.

För många kvinnor som överlever cancer så är kroppen inte densamma efter sjukdomen. I vissa fall får kvinnor operera bort ett eller båda brösten för att vara säker på att tumören inte ska komma tillbaka. Brösten är viktiga för många kvinnor och det är lätt att tappa både självförtroende, självkänsla och känslan av att vara kvinnlig. För många kvinnor ställer detta till besvär i både privatlivet men skapar även osäkerhet på arbetslivet och i sociala sammanhang. Landstinget brukar vanligtvis erbjuda bröstimplantat för de som får operera bort vävnaderna i bröstet, men vad gör man i väntan på en operation? Många läkare kan skriva en remiss för protes, det innebär att man får ett låtsasbröst att lägga i bh:n eller klistra fast mot huden. Denna provas ut hos butiker som har många olika former och storlekar så bröstprotesen ska se så naturligt ut som möjligt i en bh eller under en tröja.

Viktigt att våga må bra och börja leva

Ett cancerbesked är ett tungt och jobbigt besked och behandlingen kan ta extremt mycket på den som insjuknat. Men efter att tumören är bortplockad är det viktigt att börja leva igen och försöka fortsätta sitt liv. Ofta får man en annan syn på livet och inser att man måste ta vara på varje dag och man lär sig att uppskatta livet mer. Det är bra, man ska alltså inte gå runt och vara rädd för att drabbas igen. Återfall sker tyvärr, men man kan inte begränsa livet däremellan. Man mår som bäst om man kan återgå till en någorlunda normal vardag där vänner och familj får ta stor plats, men även jobb och kollegor är viktigt. Det viktigaste är att våga be om hjälp, om allt från bröstprotes för att få självförtroendet tillbaka, men även våga prata med familj och vänner, prata med läkare, prata med en psykolog om nödvändigt. Det finns inget som är rätt eller fel efter ett så stort besked som cancer.

Kom ihåg att den som drabbas av cancer går igenom något extremt jobbigt men det är jobbigt för hela familjen och alla närstående. Det är okej att må dåligt, men hjälp varandra att orka igenom sjukdomstiden för att sedan kunna hjälpa den sjuka tillbaka på banan när tumören är borta.

← Äldre inlägg